designmate 1+1

První výstava v novém prostoru CZECHDESIGN.CZ představuje dvojice designérů, kteří spolu pracují, vzájemně se ovlivňují a inspirují. Výstava bude otevřena v rámci Designbloku, bude zapojena také do programu Architecture Weeku.

V historii designu se objevuje mnoho známých jmen, jejichž úspěch závisel také na jejich pracovních partnerech. Vzpomeňme Charlotte Perriandovou, s níž Le Corbusier spolupracoval mezi lety 1927 a 1929, a která se výrazně podílela na jejich společné nábytkové tvorbě. Jeho bratranec Pierre Jeanneret pracoval v jeho stínu, bez něj by však velká část toho, co dokázal, nevznikla. Nerozlučnou dvojicí v pracovním i osobním vztahu, která se výrazně zapsala do dějin designu 20. století, byli Charles a Ray Eamesovi. Skotský designér a architekt Charles Rennie Mackintosh, který sehrál klíčovou úlohou v období formování moderního hnutí v designu, spolupracoval nejen se svoji manželkou Margaret MacDonaldovou, ale také s další kreativní dvojicí Frances MacDonaldovou a Herbertem MacNairem. Výrazných designérských dvojic, které se nesmazatelně zapsaly do dějin designu, bychom našli dlouhou řadu, z těch českých vzpomeňme alespoň manželé Fuchsovi, Roubíčkovi nebo dvojici Libenský – Brychtová.

U některých známých designérů až posléze vychází najevo, že za známými jmény často stojí i úsilí dalších lidí. Někteří se zadostiučinění nikdy nedočkají. Cílem naší výstavy je představit rovnocenné designérské partnery. Protože se CZECHDESIGN.CZ zaměřuje na podporu a prezentaci především mladých tvůrců, volili jsme výrazné dvojice právě mezi mladými designéry. Pozornost je zaměřena na jejich spolupráci, komunikaci, zajímá nás, jakým způsobem se ovlivňují, inspirují či doplňují. Záměrně jsou vybrány různorodé dvojice, jejichž vztah je rozdílný. Ať už spolupracují společně na konkrétním produktu, na různých návrzích každý samostatně, či dokonce v různých médiích, výsledný produkt vzniká společnou komunikací a vzájemným působením.

Svoji společnou práci představí grafičtí designéři Denisa Myšková a Ondřej Lím (studio Symbiont), produktovému, ale také interiérovému designu se věnují Eva Mochalová a Marcel Mochal (studio LLEV), Boris Klimek a Lenka Damová, Michaela Vrátníková a Petr Mikošek (studio BOAdesign), především interiérům se věnují Maja Rašková a Štěpán Kuklík (studio Artcore). Michael Vašků a Andreas

Klug se vedle architektonických projektů zaměřují i na design produktový. Poslední dvojicí je Adrian Kukal a Ondřej Pfeiffer (studio Kufejfejku), kteří se mimo grafického designu věnují také filmové tvorbě.

Protože se pracovní partnerství nevyhnutelně prolínají také do osobní roviny, výstava musí být zákonitě osobní. Součástí výstavy jsou video rozhovory se samotnými designéry. Nabízí se Vám tak jedinečná příležitost nahlédnout do jejich společné tvorby a posoudit, jakou roli v pracovní dvojici zaujímají a jak se na spolupráci dívají oni sami.

Hlavní město bude od října bohatší o další místo určené pro setkávání milovníků designu. Ve Vojtěšské ulici vznikne nové zázemí a galerie CZECHDESIGN.CZ, jehož vznik podporují české firmy a česká zastoupení mezinárodních společností. Ruku k dílu přiložili také mladí designéři a čtenáři www.czechdesign.cz. Slavnostní otevření proběhne 25. října, vznikající prostor si ale budete moci přijít prohlédnout už ve dnech Designbloku a Architecture Weeku.

Partnery prostoru CZECHDESIGN.CZ jsou

Propo Floors, ETNA, düfa, POLYSTON, HANÁK FORUM, De Dietrich, Eaton Elektrotechnika, ANVI TRADE, Indeco, Nábytek VASA, Rendl light studio, LAUFEN CZ, mmcité, Klarton – RENEKO, LD seating, TON, DEMA DEKOR CZ, Ideal interiéry, FOGA, Océ-Česká republika.

designmate

5. – 21. 10. 2010
kurátor: Jana Vinšová
produkce: Veronika Forejtová
grafika: Radka Pitrmucová
instalace: Tereza Pízová / studio Najs
designmate video
režie: Adrian Kukal
kamera: Dalibor Fencl
zvuk: Daniel Zahradníček
střih, postprodukce, animace:
Adrian Kukal + Ondřej Pfeiffer / studio Kufejfejku
Poděkování za pomoc při realizaci výstavy si zaslouží Hynek Alt, Petr Fabo, Lucie Nohejlová, Veronika Loušová, Lukáš Machalický, Barbora Drachovská, Lenka Růžová a Michaela Pánková.

Prostory CZECHDESIGN.CZ naleznete na adrese Vojtěšská 3, Praha 1

jelínek
MYP 2024