Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Návrhy log pro PID Návrhy log pro PID

Designéři navrhují podobu dopravy. Přinášíme nevítězné návrhy v soutěži pro ROPID

Městská hromadná doprava v Praze a Středočeském kraji bude mít sjednocenou podobu. V designérské soutěži, pořádané odbornou organizací CZECHDESIGN, zvítězil návrh studia superlative.works, který jsme před pár dny společně se zadavatelem soutěže ROPID a Magistrátem hl. města Prahy představili. Přinášíme návrhy dalších studií, které byly do soutěže vybrány.

Předmětem soutěže bylo navrhnout jednotnou vizuální identitu celého systému a komunikace integrované veřejné dopravy Hl. m. Prahy a Středočeského kraje, logotypu i nové podoby dopravních prostředků. Jednotný vizuální styl všech dopravců je přirozeným krokem, který zpřehlední situaci a cestujícím ulehčí každodenní cestování.

Cílem bylo najít takové řešení, které bude službu prezentovat jako moderní a provázaný systém, usnadní cestujícím orientaci a odliší od dalších systémů (cestujícím jasně ukáže, kde lze využít jednu jízdenku, Lítačku).

Pravidla soutěže již definovala některé prvky, které museli soutěžící do návrhu promítnout. Doporučeno bylo držet se červené barvy, která je tradiční barvou integrované dopravy v Praze a Středočeském kraji. Řešení mělo klást důraz na viditelnost a bezpečnost provozu.

Společně se zadavatelem CZECHDESIGN na soutěži pracoval téměř rok, práce zahrnovala pečlivý sběr podkladů, přípravu materiálů pro zadavatele i soutěžící, vedení poroty.

Soutěž byla uzavřená a dvoukolová. V prvním kole se zúčastnilo 5 studií: Heyduk, Musil & Strnad, Mr. Steinert, ReDesign, Side2 a superlative.works. Do druhého kola postoupila studia Heyduk, Musil & Strnad a superlative.works, která svůj finálový návrh upravila na základě komentářů poroty v předchozím kole soutěže.

Prof. Rostislav Vaněk, člen poroty, k finále dodal: „Oba návrhy byly velmi kvalitní, druhé kolo posunulo soutěž kvalitativně mnohem dále. Bude to profesní výsledek v každém případě.”

Studio Heyduk, Musil & Strnad / HMS design, finalista soutěže (návrh z 2. kola soutěže)

Návrh je založen na zjednodušené mapě tarifních zón. Zón, které určují, kam až je možné s PID docestovat. Tři soustředné kruhy, vnější dva přerušené. Značka se tak pohybuje na hranici mezi logem a piktogramem. Svou srozumitelností reaguje na cílovou skupinu, která je těžko definovatelná, a ekonomickou únosnost použití.

Návrhu dominuje výrazné logo – to může na jednu stranu dobře fungovat při aplikaci vizuální identity PID při různých formách užití, nevýhodou však může být až přílišná výraznost při dlouhodobém užívání (nižší nadčasovost).

Odborná porota ocenila myšlenku, která souzní s charakterem značky PID: „Vizuální identita je originální a zapamatovatelná, přestože náznaky podobných principů nacházíme např. u Stockholm Public Transport, soutěžní návrh studia HMS se dostatečně odlišuje. Soutěžní návrh poskytuje cestujícím přehlednost a zadavateli snadnou aplikovatelnost v praxi.“

Po zapracování připomínek z 1. kola soutěže studio použilo na dopravní prostředky kromě červené též šedou barvu, která je vhodnější na údržbu.

Ve srovnání s návrhem týmu superlative.work porota ale hodnotila návrh HMS jako konzervativnější řešení, které se tolik neodlišuje od stávajícího systému. „Návrh superlative works je jednodušší, více vydrží a je dlouhodobě udržitelnější, komentovala Anna Marešová, designérka a členka poroty.“

Návrh loga pro PID od HMS design | Zdroj: HMS designNávrh loga pro PID od HMS design | Zdroj: HMS design

Návrh podoby autobusu pro PID od HMS design | Zdroj: HMS designNávrh podoby autobusu pro PID od HMS design | Zdroj: HMS design

Návrh podoby vlaku pro PID od HMS design | Zdroj: HMS designNávrh podoby vlaku pro PID od HMS design | Zdroj: HMS design

Návrh podoby materiálů pro PID od HMS design | Zdroj: HMS designNávrh podoby materiálů pro PID od HMS design | Zdroj: HMS design

Side2 - návrh z 1. kola soutěže

S razantní změnou přišlo kreativní studie Side2. Navrhlo využít barvu oranžovou v kombinaci s bílou a šedou, která se propisuje jak do informačního značení, tak samotného designu dopravních prostředků. Koncept vizuální identity je postaven na lineárním pravoúhlém a diagonálním přerušení tahů liter v logotypech institucí a z něj vzniklých doprovodných prvků odkazujících na trasování dopravních linek.

Porota ale vnímala význam křížení jako komplikovaný, míjí se s podstatou dopravního systému, kterou je jeho integrovanost a vzájemná propojenost. Usekané tvary působí agresivně, studeně a přísně, vizuální identita by měla být vůči cestujícím přívětivější.

Porota soutěže se též příliš neztotožnila s odvážnou změnou barevnosti: „Za problematickou považujeme dominantní oranžovou barvu, kterou tým přes doporučení zadavatele zvolil místo požadované červené barvy. Soutěžní podmínky tuto změnu umožňují, argumentace pro zvolenou barevnost však nebyla přesvědčivá. Oranžová barva je tradičně v rámci dopravního systému používána pro upozornění na dočasné změny, výluky, apod.“

Návrh loga pro PID od Side2 | Zdroj: Side2Návrh loga pro PID od Side2 | Zdroj: Side2

Návrh pro PID od Side2 | Zdroj: Side2Návrh pro PID od Side2 | Zdroj: Side2

Návrh podoby autobusu pro PID od Side2 | Zdroj: Side2Návrh podoby autobusu pro PID od Side2 | Zdroj: Side2

Návrh podoby dopravních prostředků pro PID od Side2 | Zdroj: Side2Návrh podoby dopravních prostředků pro PID od Side2 | Zdroj: Side2

ReDesign - návrh z 1. kola soutěže

Studio představilo dvě varianty návrhu. První pracuje se symbolem lineárních tras, které směřují k jednomu cíli, a evokují tak pohyb a dynamiku.

Druhá je postavena na logotypu písmena D (doprava), jakožto společného jmenovatele všech zainteresovaných subjektů. Symbol pracuje s detailem trasy/šipky. Druhý návrh byl vnímán jako ten s vyšším potenciálem, bohužel zde ale šipka nelogicky směřuje zprava doleva.

Ani v jedné variantě se bohužel nepodařilo vytvořit dostatečně silný a fungující systém vizuální identity, který by byl vzájemně propojený a přesvědčivý. Obě varianty pracují s vizualitou, kterou nepovažujeme za nadčasovou,“ komentovala návrh porota soutěže.

Navržený systém obarvení jednotlivých vozidel porota vnímala jako komplikovaný jak z hlediska náročnosti aplikace, tak z hlediska vysokých výrobních nákladů.

Návrh loga pro PID od ReDesign | Zdroj: ReDesignNávrh loga pro PID od ReDesign | Zdroj: ReDesign

Návrh podoby autobusu pro PID od ReDesign | Zdroj: ReDesignNávrh podoby autobusu pro PID od ReDesign | Zdroj: ReDesign

Návrh podoby materiálů pro PID od ReDesign | Zdroj: ReDesignNávrh podoby materiálů pro PID od ReDesign | Zdroj: ReDesign

Mr. Steinert (Markéta Steinert a Adam Uchytil) - návrh z 1. kola soutěže

Tvarovým základem loga je kolo, které je rozdělené na dvě poloviny. Půlení symbolizuje spojení Prahy a Středočeského kraje. Pozitivního a přátelského vzezření je dosaženo pomocí písma NB International a světlejšího odstínu červené s označením „warm red“, která je dále doplněna o bílou, případně neutrální šedou barvu.

Návrh zdařile navázal na původní logo a podařilo se mu posunout vizualitu zastaralého loga k modernějšímu řešení se systémem tří značek," hodnotila porota.

Výsledek ale není dostatečně silný a unikátní pro daný účel dopravy, při zmenšení nefunguje dobře v praxi, komplikovaná je proporce textového označení a symbolu. Logo porota nepovažuje za dostatečně originální a korespondující s tématem dopravy.

Návrh loga pro PID od Mr. Steinert  | Zdroj: Mr. Steinert Návrh loga pro PID od Mr. Steinert | Zdroj: Mr. Steinert

Návrh podoby autobusu pro PID od Mr. Steinert  | Zdroj: Mr. Steinert Návrh podoby autobusu pro PID od Mr. Steinert | Zdroj: Mr. Steinert

Návrh podoby materiálů pro PID od Mr. Steinert  | Zdroj: Mr. Steinert Návrh podoby materiálů pro PID od Mr. Steinert | Zdroj: Mr. Steinert

Více o vítězném návrhu studia superlative.works najdete v našem článku na webu. U vítězného návrhu porota oceňovala, že klade důraz na úsporu nákladu při obnově vozového parku a dlouhodobou udržitelnost. Působí progresivně a atraktivně, nepřispívá k vizuálnímu smogu a skvěle zapadá do města.

Zveřejnění výsledku soutěže a nové podoby vozidel městské hromadné dopravy vyvolalo u veřejnosti velký zájem a mnoho dotazů. Na ty nejčastější jsme odpověděli v tomto článku.

Další články