Design zvyšuje konkurenceschopnost. Firma Kury ve spojení s designérkou ​Věrou Kunhartovou

Cílem projektu České agentury na podporu obchodu/CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018“ je efektivně propojovat designéry s výrobními podniky. Každý rok tak v České republice vzniká řada projektů, které díky tomuto programu vznikly. Představujeme, jak spolupráce firma-designér probíhá na jednom konkrétním příkladu - spolupráci české firmy KURY, což je dlouholetý původní výrobce mechanických vozíků pro tělesně postižené a designérky Věry Kunhartové ze studia Zdravý design.

​Věra Kunhartová je mladá designérka s otevřenou myslí, která se designem vozíčků a pomůcek pro tělesně postižené zabývá již od studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Díky jejímu smyslu pro lidské potřeby a inovativnímu přístupu k designu, jsou každodenní zkušenosti přívětivější a jednodušší. Její nejnovější design - Zádová opěrka - můžete poprvé naživo spatřit již na letošním Designbloku.

1. Po jak dlouhé době v adresáři designérů CzechTrade se vám naskytla první příležitost ke spolupráci s firmou?

Příležitost ke spolupráci s firmou Kury se vlastně naskytla již delší dobu před tím, než jsme požádali o umístění v Adresáři designérů CzechTrade. Vzhledem k našemu společnému zaměření na specifické produkty, jsme o sobě věděli již od spolupráce při vývoji mé diplomové práce. Myslím ale, že konkrétní zakázka se uskutečnila až právě díky pomoci od CzechTrade. Firma Kury je malá rodinná firma. Pro takové je obtížné zafinancovat vývoj nového produktu.

2. Co vám tato spolupráce přinesla?

Možnost navrhnout konkrétní produkt - kompenzační pomůcku, na které se Zdravý design snaží specializovat - pro Českou firmu, která má již dlouholetou tradici ve výrobě a prodeji kompenzačních pomůcek.


Nahlédnutí blíže do světa vozíčkářů a pochopení jejich potřeb. Hlubší konzultace s odborníky, zejména s paní Zdeňkou Faltýnkovou, fyzioterapeutkou a specialistkou na zdravé sezení na vozíku, na základě jejíž dlouhodobých zkušeností a nápadů vznikl unikátní produkt.

3. Jaká vidíte pozitiva a úskalí jednorázové spolupráce designéra s firmou?

Myslím, že jednorázová spolupráce je vždy na dlouho, zvlášt když firma nemá se spoluprací s designérem žádnou předchozí zkušenost. Nějakou dobu trvá, než obě strany najdou společný jazyk a naučí se spolu komunikovat.

Ze strany designéra je důležité, aby si nastudoval dostupné technologie a možnosti firmy. U takto specifických produktů je dobré mít i hlubší znalosti ostatních přidružených oborů z daného odvětví (v tomto případě fyzioterapie, ergoterapie,...). Ze strany firmy jde hlavně o zapálení pro věc, chuť pro inovace a důvěru v designéra. Když už spolupráce funguje po všech stránkách, je dobré spolupráci udržovat dlouhodobě, aby následující projekty nabíraly na rychlosti a efektivitě.

4. Chystáte se s firmou dále spolupracovat? Plánujete nové projekty?

Rádi bychom postupně proměnili všechny produkty firmy Kury, které potřebují nový kabát. Stávající portfolio firmy by si zasloužilo i vývoj dalších produktů s inovativními funkcemi, jako je například tato Anatomická zádová opěrka. To by značku mohlo pozvednout na úroveň světových výrobců rehabilitačních produktů. Firma Kury je schopna výroby kvalitních výrobků. Nový design spolu s užitím inovativních technologií a materiálů, který osloví i mladé uživatele, může pomoci jen k úspěchu. 

Petr Kupka je jedním z jednatelů společnosti KURY, která působí v České republice jako výrobce mechanických vozíků pro tělesně postižené. 

1. Co Vám spolupráce s designérkou přinesla?

Spolupráce s profesionálním designérem je pro naši společnost novinkou. Od začátku jsme věděli, že tato praxe je nevyhnutelná a pro další rozvoj firmy nezbytná. Společná setkání a intenzivní komunikace s designérem jsou pro nás přínosným prvkem a také důležitým pohledem „zvenčí“, podpořené profesionálním přístupem. Vzájemná komunikace sice někdy přináší i lehký konfrontační tón, ale i to je ovšem přínosem pro obě strany a vede k vytváření užitečných kompromisů. Věříme, že v celkovém výsledku se nám podařilo vytvořit koncepci špičkového výrobku, který se nám podaří úspěšně umístit na trh.

2. V jaké fázi se projekt nové podoby anatomické zádové opěrky nyní nachází? Dojde k realizaci?

Projekt nová AZO (Anatomická zádová opěrka) je nyní ve fázi analýzy a zkoušek prototypu. Praktické testování dopadlo pozitivně, byla však odhalena některá konstrukční místa, kde by při dalších jejich úpravách došlo ke zbytečnému zvyšování nákladů a technické náročnosti při výrobě. Bylo proto rozhodnuto pro vývoj dalšího prototypu, kde věříme, že po důkladném odzkoušení budeme schopni připravit první předsériové vzorky a uvést výrobek na trh.

3. Jaké vidíte výhody a jaká jsou úskalí jednorázové spolupráce firmy a designéra?

V našem případě při spolupráci se Studiem Zdravý design jsme měli určitou výhodu v tom, že Věra Kunhartová s námi byla v kontaktu již v minulosti, čili náš výrobní program a jeho specifika poměrně dobře znala. Ovšem ta „pravá“ spolupráce začala až na aktuálním projektu anatomické zádové opěrky, který uskutečňujeme díky podpoře z projektu agentury CzechTrade Design pro konkurenceschopnost. Studio ZD je u nás v podstatě jediné designérské studio vyprofilované svým zaměřením na navrhování designu zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Nevýhodou jednorázové spolupráce designéra s výrobcem se může jevit nekontinuálnost v realizovaných projektech, což může mít za následek roztříštěnost výrobního programu, nejednotnou specifikaci, různorodé komponenty a součástky spojené s následným zvyšováním nákladů na výrobní postupy a materiály. Proto se domníváme, že dlouhodobější vyrovnaná spolupráce s jedním designérem může být pro výrobce v průmyslovém designu v dlouhodobém horizontu spíše výhodou a přinést zásadní úsporu finančních prostředků ve výrobě či jednodušší marketingovou komunikaci vůči zákazníkům i konkurenci.

4. Chystáte se nadále spolupracovat s Věrou, nebo uvažujete i o oslovení dalších designérů?

V tuto chvíli jsme zcela pohlceni finalizací aktuálního projektu vývoje ZO. Samozřejmě jsme na otázku další spolupráce se studiem Zdravý design narazili a společně si na ni kladně odpověděli.
Přes počáteční optimistickou vizi a určité nadšení, však nyní již víme, že musíme přistupovat opatrněji k plánům do budoucna i s ohledem na správný timing a specifickou náročnost uvažovaných projektů, na kterých bychom případně v budoucnu spolupracovali. Jako společnost, která se chce dále rozvíjet a zásadně inovovat do budoucna svůj výrobní program určitě budeme vnímat podněty k přínosné spolupráci od každého, kdo o to bude mít zájem.

Interní projekt Design pro konkurenceschopnost 2016 - 2018 realizovaný Českou ageturou na podporu obchodu/CzechTrade umožňuje českým exportérům využívat služby designérů za zvýhodněných podmínek. Cílovou skupinou jsou malé a střední firmy, které mají možnost spolupracovat s profesionálními designéry z Adresáře designérů CzechTrade a účastnit se významných zahraničních veletrhů a přehlídek designu. Díky projektu uhradí CzechTrade českým exportérům až 50% výdajů na inovaci designu produktů nebo prezentaci v zahraničí. Projekt je realizován v programu Marketing Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Související

CzechTrade představil svoji podporu designu
 

CzechTrade představil svoji podporu designu

Michael Vasku - 2. 4. 2008 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024