Design centrum ČR: tiskoviny

měsíční Bulletin, listopad 2004 měsíční Bulletin, listopad 2004

Přinášíme vám pokračování cyklu věnujícímu se organizacím, které se v minulosti zabývaly designem. V roce 1990 vzniklo Design Centrum České republiky. Tento díl se věnuje tiskovinám, které DC ČR vydávalo.

Tiskoviny

Design centrum ČR po celou dobu své existence vydávalo měsíční Bulletin, který obsahoval aktuální informace a sdělení sloužící potřebám tvůrčích pracovníků, podniků, podnikatelů i veřejnosti. Byly v něm například zveřejňovány propozice a výsledky soutěží organizovaných DC ČR, kalendárium českých i zahraničních výstav, recenze výstav již uskutečněných a dále zajímavosti z domácího i zahraničního dění v oblasti designu. Bulletin byl sice graficky nepříliš odvážný, vzhledem se blížil CIDu vydávanému IPD, ale plnil nezastupitelnou informační a zpravodajskou funkci. Podle výroční zprávy o činnosti DC ČR za rok 2002 bylo každé číslo Bulletinu rozesíláno konkrétním adresátům, přičemž odběratelský kmen byl složen z řad designérů – členů UVU ČR, asociací designérů, pedagogů a studentů odborných designérských škol, architektů, projekčních a architektonických ateliérů a zástupců firemního managementu. Od června 2002 byl Bulletin DC ČR v elektronické podobě pevnou součástí www stránek DC ČR, a to ve formátu pdf.1

Vedle bulletinu byl od počátku roku 1992 vydáván na křídovém papíře tištěný čtvrtletník Design trend. Zasvěcení odborníci v něm referovali o teorii designu, podrobněji pak o aktuálních událostech, trendech a nejnovějších výrobcích (např. Nové technologie v osvětlovací technice, Vladimír Ambroz 26/2006), ve větší šíři a v doprovodu fotografií o výsledcích soutěží, o výstavách designu ve světě i u nás a v kulérové příloze byly často publikovány i statě o marketingu a design managementu, dále teoretické texty (např. Odpovědný design a řízení etiky, Peter Madsen 27/2006), rozhovory s významnými osobnostmi světa designu (např. s Peterem Zecem, citovaným v úvodu, v čísle 27/2006) o jejich zkušenostech a postojích, praktické články nebo informace např. o vzdělávání v oblasti designu v zahraničí (Jak se učí design v Japonsku, Vladimír Groh 26/2006). Byla zde uveřejňována i pojednání o měnících se funkcích a roli designu v současném světě přejatá ze zahraničí, včetně zásadních textů vydaných mezinárodními organizacemi, jichž bylo DC ČR členem (např. Bílá kniha – Problémy designu v dnešní Evropě, 23, 24/2005). U většiny článků byly uveřejněny anglické překlady nebo alespoň resumé statí.

Časopis měl velmi kladné ohlasy i ze zahraničí, a to především od čísla 18, kdy se začalo důsledně dodržovat pravidlo dvojjazyčnosti. Od stejného čísla se také na podobě časopisu podíleli studenti Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace z Katedry grafiky Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Je důležité zároveň poznamenat, že kromě úspěchů se časopis setkával i s problémy, zejména narážel na komplikace při distribuci a především při financování – pokud si chtěl časopis udržet vysokou kvalitu, nevycházel tedy vždy pravidelně. Ovšem i s těmito problémy se dokázala redakce vyrovnat a od čísla 30 byl již Design trend plánovaný jako impaktovaný časopis.2 Toto číslo se ovšem do tisku již bohužel nedostalo.

Důležitou součástí prezentace Design centra ČR byly i jeho webové stránky na adrese www.designcentrum.cz. Na nich byly zveřejňovány aktuální informace o vypisovaných soutěžích, výstavách a další důležité údaje užitečné pro odbornou veřejnost, spolu s databází designérů.

Časopis Design Trend je k dispozici v knihovně CZECHDESIGN.CZ ve Vojtěšské 3, Praha 1, dále v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a v knihovnách odborných škol.

Texty vznikly na základě magisterské oborové práce z oboru Management v kultuře na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

  1. Podle Výroční zprávy o činnosti Design centra ČR za rok 2002, str. 4.
  2. Podle informací z osobního rozhovoru se šéfem redakce PhDr. Karlem Blažkem, vedeného 3. 12. 2008.
jelínek
Kavelky MYP 2024