Design centrum ČR: odborné soutěže

Logo soutěže: Vynikající výrobek roku Logo soutěže: Vynikající výrobek roku

Přinášíme vám pokračování cyklu věnujícímu se organizacím, které se v minulosti zabývaly designem. V roce 1990 vzniklo Design Centrum České republiky. Tento díl se věnuje představení soutěží, zejména Vynikajícímu výrobku roku a také televiznímu pořadu Design trend.

Odborné soutěže

Již roku 1991 byla poprvé vyhlášena soutěž Dobrý design (první ceny byly uděleny v únoru 1992 za předchozí rok), která se od té doby konala pravidelně, od roku 2000 však se změněným názvem Vynikající výrobek roku. Soutěž si postupně vybudovala vysoké renomé a záštitu nad ní přebíral předseda vlády. Nejvyšším oceněním byla Národní cena za design, spojená dokonce s finanční odměnou 100 000 Kč pro tvůrce a předávaná ministrem průmyslu a obchodu. Hlavním cílem soutěže bylo prostřednictvím oceňování již dosažených výsledků udržovat zájem výrobců a manažerů, ale i samotných designérů, o neustálé zvyšování konkurenční schopnosti české průmyslové produkce využitím kvalitního designu. Účelem soutěže bylo „vyhledat, ocenit a propagovat výrobky s deklarovanou vysokou technickou kvalitou podpořenou vysokou úrovní designu, které byly vyrobeny na území České republiky nebo navržené designérem s trvalým bydlištěm v České republice“. (Český design 29)

Postupem doby byly předávány další zvláštní ceny: Cena za ekologický design, Design evergreen, Cena za manažerský počin roku v oblasti designu, Cena za propagaci designu, Cena za publicistiku a Cena za významný přínos k rozvoji designu. Oceněné práce a práce vybrané porotou k prezentaci pak byly představovány široké veřejnosti na řadě výstav doma i v zahraničí.

V roce 1995 byla také poprvé vyhlášena soutěž Interiér ‘95, která byla omezena na díla vzniklá v období 1991-1995 na území Prahy a Brna. Od té doby měla soutěž každoroční pokračování a rozrostla se do celostátní podoby, až v roce 2004 změnila název na Český interiér.

Ve stejném roce (1995) byla také poprvé vyhlášena soutěž Česká židle. Roku 1996 se konal první ročník soutěže Mladý obal, které se od té doby každoročně účastnili studenti odborných škol se svými návrhy obalů a volnou tvorbou z papíru a lepenky, a která postupně získala mezinárodní účast i prestiž.

Zapomenuta by neměla být ani soutěž Studentský design, pořádaná od roku 2005 a navazující na kategorii studentských prací předchozích 15 ročníků soutěže Vynikající výrobek roku (resp. Dobrý design).

Televizní pořady

Důležitým počinem v oblasti popularizace designu a osvěty jeho smyslu a přínosu byla výroba pravidelných televizních pořadů TV Design trend, které se v České televizi vysílaly od ledna roku 1993. Celkem bylo odvysíláno 13 dílů, které byly později sestříhány do jednoho pořadu a používány jako materiál pro školy nebo na seminářích. Spolupráce s Českou televizí úspěšně pokračovala i po letech, a to v roce 2001 v rámci pořadu prvního programu Sama doma. V mezidobí (1995) byly natočeny i tříminutové pořady o designu, které ve svém ranním vysílání zařadila TV Nova. Dvacet šest epizod vzdělávacího televizního seriálu Design trend aneb inspirativní magazín o světě předmětů, s jehož výrobou se začalo v březnu 2005, pak bylo odvysíláno na kabelové televizi Forcable Karneval a dále používáno ve výstavách a pro potřeby DC ČR.

Přehlídka Designfest

V roce 2005 byla poprvé vyzkoušena forma veřejné nesoutěžní přehlídky filmů o designu Designfest. Pilotní program této přehlídky vycházel ze záměru nekomerční formou (bezplatně) zpřístupnit co nejširší skupině obyvatel kvalitní filmy o designu, designérech, architektuře a dalších příbuzných oborech. Přehlídka trvala tři dny a konala se v brněnském kině Art. V dalším roce již byla uvedena do provozu i doména (stále funguje) www.designfest.cz, která přinášela během roku aktuální informace o programu dalšího ročníku přehlídky krátko a středometrážních filmů o designu. Ta se konala již na dvou místech, v Praze i v Brně. Třetí ročník se konal opět v Brně, přímo v prostorách Design centra ČR.

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024