Design centrum ČR: mezinárodní spolupráce a zánik organizace

Vstup do bývalého DC ČR v Brně je stále stejný, návrh dveří K. Kobosil, focené v srpnu 2011 Vstup do bývalého DC ČR v Brně je stále stejný, návrh dveří K. Kobosil, focené v srpnu 2011

Přinášíme vám závěrečný díl cyklu věnujícímu se organizacím, které se v minulosti zabývaly designem. Po šest dílů jsme mapovali činnost Design Centra České republiky, které zaniklo na konci roku 2007.

Mezinárodní projekt SEEdesign

Díky Programu Design se DC ČR stalo součástí mezinárodního projektu SEEdesign, vedeného design centrem ve Walesu a spolufinancovaného Evropskou unií. Tento projekt byl zahájen v roce 2005, trval tři roky a účastnilo se ho sedm institucí (kromě zmíněného Design Wales a DC ČR také Design Flanders – Belgie, Design Centre Rhone-Alps – Lyon, Francie, Experimental Centre for Furniture and Furnishing – CSM – Itálie, dánské design centrum Danske Designere a University of Manchester z Velké Británie). Cílem projektu bylo pro zúčastněné instituce vytvářet příležitosti k vyměňování zkušeností s prováděním programů na podporu designu. V souvislosti s tím také vytvořit smysluplné vazby a prostor pro spolupráci těchto institucí, současně přijít na základě získaných informací s ideálním modelem podpory designu u malých a středních podnikatelů a zároveň navrhnout efektivní nástroje pro měření úspěšnosti této podpory. Poslední evropský workshop tohoto projektu se uskutečnil právě pod záštitou Design centra ČR v České republice na podzim roku 2007.

Členství v mezinárodních organizacích

Design centrum ČR od svého vzniku pokračovalo v členství v ICSID a později bylo přijato i do Mezinárodní federace interiérových designérů IFI (1992) a Mezinárodní rady grafických designérů ICOGRADA (1993). V roce 2000 se stalo členem Byra evropských designérských organizací (BEDA) a to přes to, že Česká republika tou dobou ještě nebyla členem EU. Tato členství umožňovala zástupcům DC ČR účastnit se mezinárodních konferencí, seminářů a podobných akcí pořádaných zmíněnými organizacemi a získávat tak nejnovější informace z teorie a praxe designu, spolu se zkušenostmi zahraničních design center s jejich aplikací v domácím prostředí. Design centrum ČR dále rozvíjelo i dvoustrannou spolupráci s množstvím obdobných institucí po celém světě, která nabývala různých forem – od výměny odborných časopisů a jiných materiálů až po výměnu výstav.

V průběhu času se v České republice uskutečnily i kongresy a výroční zasedání pořádané zmíněnými profesními organizacemi (ICOGRADA 1993 v Praze, ICSID 1994 a 2000 v Praze, BEDA 2003 v Praze). Do výkonných výborů těchto organizací byli dokonce voleni čeští zástupci (ICSID 1993, BEDA po tři volební období od roku 2000). Asi nejúspěšnějším byl v tomto směru rok 2002, kdy se v Brně spolu s tradičním Mezinárodním bienále grafického designu konala také mezinárodní konference ICOGRADA.

Navíc se poprvé v historii ICSID, ICOGRADA a IFI sešly v Brně výkonné výbory těchto tří organizací, aby projednaly možnost budoucího sjednocení. U příležitosti tohoto významného setkání proběhl také grafický workshop a konference EDUNET, jíž se účastnili světoví pedagogové zabývající se grafickým designem za účelem projednat návrh na vytvoření sítě institucí grafického designu. Jejich cílem bylo zlepšit propojení a usnadnit spolupráci nejen při výměně zkušeností, ale zejména při výměně pedagogů i studentů. (Český design 25) Úspěšný průběh tohoto červnového týdne, na kterém mělo zásluhu i vstřícné přijetí delegátů primátorem města Brna, přinesl prospěch mezinárodnímu designérskému hnutí a významně pozvedl i prestiž českého grafického designu ve světě.

Zánik Design centra ČR

V druhé polovině roku 2007 se začaly objevovat zprávy o plánovaném zrušení Design centra ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu nejprve oznámilo, že připravuje nový model podpory českého průmyslového designu a v souvislosti s tím ministr Martin Říman prohlásil, že „peníze, těch dvacet milionů, které se [Design centru ČR] ročně dávají, by nezmizely, ale dávali bychom [MPO] je na design formou grantů“. (Ateliér 2/08 str. 3) Toto prohlášení však spíše než diskusi o nové podobě podpory designu vyvolalo mírný údiv a obavy o budoucnost samotné instituce.

V tiskové zprávě z 11. července 2007 pak MPO uvedlo, že „z dosavadní debaty o budoucnosti Design Centra České republiky zatím vyplynuly čtyři varianty právní formy, ve které by v budoucnu mohlo Design Centrum České republiky existovat. Jedná se o zachování stávající právní formy, převedení na příspěvkovou organizaci či obecně prospěšnou společnost nebo o transformaci na akciovou společnost. Podklady pro rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu Martina Římana budou připraveny do poloviny srpna tak, aby bylo možné změnu realizovat k 1. lednu 2008.1 Nakonec se ukázalo, že nedojde ani k jednomu, a 19. října 2008 oznámil náměstek ministra zrušení Design centra ČR.

V tisku s tímto krokem polemizovala celá řada odborníků i umělců, mezi nimi např. ředitel Národní galerie Milan Knížák. V reakci na jeho článek v MF Dnes mu však Martin Říman na stejném místě 9. listopadu odpověděl, že „Design centrum možná mělo smysl těsně po revoluci, když ještě všichni psychologicky žili v komunistickém schématu, kdy hrdina byl už ten, kdo dokázal vyrobit bez ohledu na to, jak jeho výrobek vypadal. Ale 18 let po převratu? Myšlenka pana profesora [Knížáka], že bez tohoto zvláštního státního rezidua minulosti bude z Česka bezduchá fabrika, je tak trochu facka všem mladým kreativním lidem.2 Design centrum České republiky tedy navzdory podpoře doslova zbytku (designérského) světa ukončilo 31. prosince 2007 svou činnost a Česká republika se tak stala jedinou zemí evropského společenství, která nemá samostatný vládní orgán pečující o rozvoj a uplatnění designu.

Poznámka redakce CZECHDESIGN.CZ: V současné době v prostorách bývalého sídla DC ČR v Brně sídlí Divadelní svět Brno, Turistické informační centrum a Akademie věd ČR. Galerijní prostory využívá Brněnské kulturní centrum pro výstavy jako „ProstorR2“, jednu ze svých čtyř galerií.

  1. Dostupné na http://www.mpo.cz/dokument32318.html
  2. Říman, Martin. Knížák zapomněl, co psal. UVU ČR. 10. 3. 2009. http://www.uvucr.cz/diskuse/designcentrum_2007_mfdnes_riman.htm
job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024