Design a autorské právo

Workshop na téma podmínky ochrany výsledků Vaší tvůrčí činnosti autorským právem a jeho vztahu k ochraně nezapsaným a zapsaným vzorem Společenství.

Místo: Design Cabinet CZ,
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Václavské nám. 31, Praha 1
Kdy: 13. listopadu 2008 v 10 hodin

Workshop povede Mg. A. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR

Účast na workshopu potvrďte laskavě paní Viere Postníkové na e-mailové adrese:info@designcabinet.cz nebo na telefonní číslo 224 225 001

Vložné 1 000 Kč včetně DPH
Studenti a novináři vstup zdarma
Vložné pro designéry na volné noze do 30 let 100 Kč včetně DPH (84, 03 Kč bez DPH)
Odborná literatura a občerstvení zajištěny.

DESIGN CABINET CZ
Česká stavební akademie
Úřad průmyslového vlastnictví
Ministertsvo kultury ČR

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024