Dárek ke 100. narozeninám. Myslivci si k významnému výročí nadělili nové logo, které ctí tradice i vzhlíží k budoucnosti

V rámci výročí 100 let od svého založení se rozhodla Českomoravská myslivecká jednota pro celkovou změnu vizuálního stylu, jehož autorem je Ondřej Zámiš a Vojtěch Liebl. | Zdroj: archiv Ondřeje Zámiše V rámci výročí 100 let od svého založení se rozhodla Českomoravská myslivecká jednota pro celkovou změnu vizuálního stylu, jehož autorem je Ondřej Zámiš a Vojtěch Liebl. | Zdroj: archiv Ondřeje Zámiše

Ku příležitosti oslav 100. výročí od založení Českomoravské myslivecké jednoty se její vedení rozhodlo vyhlásit soutěž na nový vizuální styl. Ten měl za úkol sjednotit vizuální prezentaci organizace a zlepšit komunikaci s mysliveckou i nemysliveckou veřejností. Po sto letech tak jednota získala novou vizuální identitu od grafických designérů Ondřeje Zámiše a Vojtěcha Liebla a dostala se svou prezentací na profesionálnější úroveň.

Českomoravská myslivecká jednota vznikla v roce 1923 jako organizace, která sdružuje české myslivce a snaží se ochraňovat myslivost jako nehmotné kulturní dědictví naší republiky. Jednota podporuje své členy v péči o krajinu a zvěř, pořádá různorodé zkoušky spojené s myslivostí a snaží se na venkově udržovat myslivecké tradice.

Vedení ČMMJ se rozhodlo jít vstříc současnosti a v loňském roce vypsalo ve spolupráci s organizací Czechdesign soutěž na novou vizuální identitu. Tým z Czechdesignu vedl s jednotou odborné konzultace a připravil pro ni „DIY balíček“, díky kterému byla ČMMJ schopná zorganizovat soutěž svépomocí.

Představení nového vizuálního stylu ČMMJ od Ondřeje Zámiše a Vojtěcha Liebla | Autor: Ondřej Zámiš a Vojtěch Liebl

Evoluční redesign

Cílem soutěže nebylo vytvořit pouze logo, ale komplexní vizuální identitu pro ČMMJ, která měla být jasná, jednoduchá a široce aplikovatelná. Identita měla pomoci se sjednocením jednotlivých subjektů, zlepšit komunikaci a především vytvořit lepší prezentaci organizace, která čítá 52 000 aktivních členů. Při navrhování vizuálního stylu bylo nutné myslet také na tradice a zažité znaky jednoty.

Většina myslivců má velký respekt k tradicím či obecněji myslivecké kultuře. Obdobně chováme úctu ke stávajícímu logu ČMMJ a jeho autorovi, významnému grafikovi 20. století, Jaroslavu Bézovi. Výročí založení pro nás ale nesmí být jen zdrojem nostalgie. Musí být především příležitostí správně vykročit do druhé stovky. Od nové identity si tedy slibujeme osvěžení, omlazení, zkvalitnění a sjednocení komunikace,“ říká zástupce Českomoravské myslivecké jednoty Vlastimil Waic.

Ukázka prezentace ČMMJ na sociálních sítích | Zdroj: archiv Ondřeje ZámišeUkázka prezentace ČMMJ na sociálních sítích | Zdroj: archiv Ondřeje Zámiše

Vítězové soutěže, grafičtí designéři Ondřej ZámišVojtěch Liebl, se v novém vizuálním stylu pro ČMMJ rozhodli zachovat tradiční tmavě zelenou barvu, která je pro myslivost tolik typická. Podmínkou soutěže bylo také použít symbol srnce jako hlavní motiv loga, ovšem v jeho zjednodušeném grafickém provedení.

Nová vizuální identita ČMMJ je spíše evolučním redesignem než revoluční změnou. Zachovali jsme barevnost (jen jsme ji trochu posunuli a doplnili), použili jsme písmo Komu, které se vyskytovalo v některých tiskovinách ČMMJ z poslední doby, zachovali jsme i motivy z původního loga, i když byly výrazně překresleny. Také odznáček, který nosí myslivci hrdě na hrudi, jsme spíše upravili, než předělali. Nový vizuál není o hledání nových cest, ale spíše znovu prošlapání a rozšíření těch stávajících. Maximálně také zohledňujeme poměrně konzervativní základnu členů ČMMJ. Jako nový prvek jsme navrhli systém komunikačních prvků a piktogramů, které pomáhají informovat o rozmanité činnosti ČMMJ,“ přibližuje nový vizuální styl grafický designér Ondřej Zámiš.

Systém komunikačních prvků a nových piktogramů | Zdroj: archiv Ondřeje ZámišeSystém komunikačních prvků a nových piktogramů | Zdroj: archiv Ondřeje Zámiše

Spolupráce s profesionály v oboru

Díky soutěži nezískala Českomoravská myslivecká jednota pouze svou novou vizuální identitu, ale především spolupráci s grafickými designéry. Ondřej Zámiš je pedagogem v ateliéru grafického designu na Sutnarce v Plzni a působí na české grafické scéně již řadu let. Za své působení vytvořil mnoho vizuálních identit, například pro město Liberec nebo pro Městská divadla pražská. Vojtěch Liebl na Sutnarce studuje grafický design v ateliéru Kristýny Fišerové a Rostislava Vaňka.

Vzájemnou spolupráci, která by měla pokračovat i v letošním roce, vyzdvihuje Ondřej Zámiš: „Zadavatel se ke spolupráci staví velmi pozitivně a vstřícně, takže věřím, že nový vizuál bude ČMMJ dlouho a dobře sloužit.“

Stejně jako Ondřej Zámiš je se spoluprácí spokojený i Vlastimil Waic, který dodává: Ondřej je skutečný profesionál a spolupráce je bezproblémová. Pokud někde vznikne zádrhel, ukáže se většinou, že vznikl na naší straně. Obvykle v podobě ne zcela jasného zadání.“

Návrh plakátu k Národním mysliveckým slavnostem | Zdroj: archiv Ondřeje ZámišeNávrh plakátu k Národním mysliveckým slavnostem | Zdroj: archiv Ondřeje Zámiše

Vlastimil Waic je spokojený nejen s průběhem soutěže a spolupráce s Ondřejem Zámišem, ale především s vítězným návrhem. Ten se daří v ČMMJ postupně aplikovat a oblékat tak celou jednotu do stejně zeleného kabátu. „Už svůj soutěžní návrh rozpracoval Ondřej jako velice dobře využitelný vizuální systém, který pak v jednotlivých aplikacích využívá. Jak aplikací přibývá, naše komunikace se po vizuální stránce sjednocuje a začíná vypadat čím dál tím lépe,“ chválí Vlastimil Waic.

Jubilejní výstava

Pomyslným vrcholem 100. výročí ČMMJ je výstava v Národním zemědělském muzeu, která přibližuje historii myslivosti a představuje organizaci široké veřejnosti. Během posledních desítek let česká myslivost čelí spíše negativnímu přijetí. Veřejnost nechápe společenskou potřebnost a nezná dostatečně přínosy myslivosti. To se snaží jednota napravit skrze uspořádanou výstavu a především svým novým vizuálním stylem.

Výstava ČMMJ v Národním mysliveckém muzeu | Zdroj: archiv ČMMJVýstava ČMMJ v Národním mysliveckém muzeu | Zdroj: archiv ČMMJ

Ondřej Zámiš s Vojtěchem Lieblem připravili pro jednotu kromě grafického manuálu nového vizuálního stylu i design kalendáře „Mé toulky za zvěří“ a výstavní panely výstavy. Oba projekty doplnili o nové a pro myslivost ne tolik obvyklé prvky.

„Informační panely na výstavu, kterou máme v Národním zemědělském muzeu, připodobnili grafici ke dřevu. Nebáli se taky pro myslivost netradičních veselých barev v designu kalendáře Mé toulky za zvěří', který představuje vítězná výtvarná díla myslivecké mládeže z posledního ročníku stejnojmenné soutěže,“ popisuje Vlastimil Waic.

Pozitivní reakce

Nová vizuální identita sklízí ovace nejen v samotné ČMMJ, ale rovněž u grafických designérů. K samotnému Ondřeji Zámišovi se dostalo několik pochvalných komentářů: „Reakce kolegů včetně poroty jsou zatím veskrze pozitivní. Vyzdvihují kvalitní stylizaci piktogramů, systém značek a doplňkových prvků a širokou škálu šablon pro praktické použití zadavatelem.

Ukázka propagačních předmětů ve stylu nového vizuálního stylu | Zdroj: archiv Ondřeje ZámišeUkázka propagačních předmětů ve stylu nového vizuálního stylu | Zdroj: archiv Ondřeje Zámiše

Stejný názor zastává i Vlastimil Waic, který dodává: „Pokud nějaké reakce jsou, tak zatím zevnitř organizace. Musím ale říct, že většinou pozitivní.“ Zároveň ale přiznává, že se setkal s pár skeptickými názory, které odkazovaly k nečekané změně vizuálního stylu jednoty.

„I u skeptiků ale pozorujeme postupný vývoj. Jak opadne prvotní šok, většina lidí si uvědomí, že Ondřej Zámiš vypracoval nejen novou značku, ale především velice kvalitní vizuální systém. S časovým odstupem a s tím, jak nám přibývají aplikace, už řada zpočátku nepříliš nadšených kolegů reaguje mnohem pozitivněji,“ doplňuje Vlastimil Waic.

Vydařená investice

Českomoravská myslivecká jednota se v loňském roce rozhodla pro zásadní změnu své prezentace. Ta ji stála více úsilí, a jak přiznává Vlastimil Waic, tak i více peněz, než byla jednota zvyklá do tohoto odvětví v minulosti investovat: „V neziskovém sektoru jsme zvyklí dělat věci ‚na koleně‘ či je kupovat za co nejnižší cenu. Investici do soutěže a její výsledek ale vnímám jako obrovský úspěch a obrovský přínos.“

ČMMJ si od nové vizuální identity slibuje především lepší prezentaci. | Zdroj: archiv Ondřeje ZámišeČMMJ si od nové vizuální identity slibuje především lepší prezentaci. | Zdroj: archiv Ondřeje Zámiše

Spolupráce s Czechdesignem byla pro mě i po patnácti letech v marketingových komunikacích obrovskou zkušeností. Organizace má na svém trhu dobrý přehled i nezbytné dobré renomé. Současně má obrovské know-how, takže jsme bez problémů zvládli i soutěž, kterou jsme si organizovali svépomocí,“ dodává o spolupráci s organizací Czechdesign Vlastimil Waic.

Výsledkem spolupráce s Czechdesignem a především se zkušenými grafickými designéry, Ondřejem Zámišem a Vojtěchem Lieblem, je vizuální styl, který posouvá Českomoravskou mysliveckou jednotu zase o kus dál. Věříme, že jednotnost a profesionalita identity bude ČMMJ dlouho sloužit a jednota tak úspěšně vykročí ke svému dalšímu jubileu.

DIY balíček

Soutěžní pravidla na vizuální identitu Českomoravské myslivecké jednoty byla konzultována v rámci DIY balíčku s odborným týmem organizace Czechdesign. V balíčku klient získá kompletní soutěžní pravidla a jasný postup při výběru odborné poroty i kvalitních soutěžících. Zadavatelům umožní pohlídat si všechny klíčové prvky a nastavit realistický harmonogram. Stejnou cestu při hledání své nové vizuální identity zvolila i moravská obec Pozořice.

V případě zájmu o konzultaci či dotazů se obracejte na Radima Tučka na radim.tucek@czechdesign.cz.

Související

Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální identitu městské části Praha 10
Grafický design

Jak to mohlo dopadnout? Představujeme návrhy ze soutěže na vizuální identitu městské části Praha 10

Jarmila Řehořková - 13. 2. 2024

Městská část Praha 10 představuje výrazné logo a vizuální identitu od studia MadLove
Grafický design

Městská část Praha 10 představuje výrazné logo a vizuální identitu od studia MadLove

Jarmila Řehořková - 8. 2. 2024

Bude trendem snaha o individualizaci, návrat k řemeslům, nebo vše pohltí AI? Ptáme se grafických designérů, co ovlivní v roce 2024 jejich obor
Grafický design

Bude trendem snaha o individualizaci, návrat k řemeslům, nebo vše pohltí AI? Ptáme se grafických designérů, co ovlivní v roce 2024 jejich obor

Redakce Czechdesign - 2. 2. 2024

S Alešem Najbrtem po stopách grafického designu. ČT připravila vůbec první pořad, který mapuje největší úspěchy oboru
Grafický design

S Alešem Najbrtem po stopách grafického designu. ČT připravila vůbec první pořad, který mapuje největší úspěchy oboru

Redakce Czechdesign - 25. 12. 2023

Pečeť, křídla, koruna, nebo srdíčka? Jak se změnily vizuální identity českých univerzit za poslední desetiletí
Grafický design

Pečeť, křídla, koruna, nebo srdíčka? Jak se změnily vizuální identity českých univerzit za poslední desetiletí

Magdaléna Sikorová - 28. 12. 2023

Nostalgická vzpomínka? Socialistické potravinové obaly by v dnešní konkurenci neuspěly, je přesvědčen historik Martin Franc
Grafický design

Nostalgická vzpomínka? Socialistické potravinové obaly by v dnešní konkurenci neuspěly, je přesvědčen historik Martin Franc

Kateřina Hubertová - 9. 1. 2024

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024