CzechTrade představil svoji podporu designu

Na konferenci „design a inovace“, kterou na veletrhu Mobitex uspořádala Asociace českých nábytkářů, agentura CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, měla organizace CzechTrade možnost poprvé prezentovat program a úmysly jak se věnovat nově přidělenému oboru „Design“ po zrušení Design Centra.

Organizátoři se širokým spektrem přednášek snažili ukázat rozsah designu a jeho důležitost. Bohužel byla většina posluchačů z oboru, a ti se nemuseli přesvědčovat o definici, nutnosti a tvářích designu.

Ředitel CzechTrade, pan ing. Ivan Jukl na začátku svého vystoupení trefně mluvil o současném „chaosu“ v českém designu a o potřebě propagace designu. Bohužel „chaos“ se nepodařilo odstranit ani během semináře. Dal ale naději, že CzechTrade pomůže v navazování kontaktů mezi českými a mezinárodními firmami.

Název „Design pro export“ je zároveň devíza a jméno programu CzechtTrade. V rámci programu bude vybudován adresář designérů České republiky, z kterého si výrobce bude moci vybrat designéra ke spolupráci. Volbu má ulehčit systém hodnocení. Zájemci zaplatí za využití adresáře 10 000Kč, CzechTrade může poskytnout na designéra příspěvek 50 000 Kč. I když prostor pro otázky posluchačů byl až na konci semináře, většina dotazů směřovala na vystoupení Ing. Jukla k tématu „Design pro export“. Na otázku designéra Ivana Dlabače, kdo bude v komisi pro výběr designérů odpověděl ředitel CzechTrade neurčitě. Není ještě rozhodnuto, ale mělo by se jednat o specialisty v oboru design.

Nechme se překvapit, kdo konkrétní v komisi zasedne, nyní v CzechTrade funguje komise pro program design. Ta je složena z členů, kteří jsou s designem spojeni. Přesto bych si dokázal představit zastoupení i odborníků z reklamy, marketingu a designu více než z akademické půdy. Zastoupení zástupců škol také ubývá na důležitosti, když strategie programu Design nepočítá s podporou škol a studentů. Komise na podporu design: Ing. Ivan Jukl (CzechTrade ), Mgr. Jana Adamcová (MPO), PhDr. Milan Sedláček (MZV, ČC), Mgr. Marek Pokorný (MG), Jana Pauly (NTM), PhDr. Pavel Liška (VŠUP), PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (UTB Zlín), JUDr. Filip Šedivý (Synex, Moravské sklárny Květná), Ing. David Kotajný (Adamov – systems a.s), Mgr.A. Martin Tvarůžek (Martin Tvarůžek Design).

Na semináři se objevily pochybnosti, zda systém komise pro výběr z adresáře designérů více škodí nežli pomáhá, vždy vzniká otázka možných protekcí a rovnosti šancí pro začínající designéry, zvlášť když se uváží, že CzechTrade chce ze začátku převzít náklady pro designéra za firmu. Bohužel jsem patřil k těm, kteří nestačili položit otázku. Zajímalo mne, proč se zvolil systém adresáře, který se už delší dobu zkouší v zahraničí. V současné době není ani jeden příklad takového adresáře v Evropě, který by se prosadil. Většina organizací to již poznala a hledá jiné cesty a alternativy.

Myšlenka, že naprogramovaná webová aplikace převezme zaplacenou práci a vyřeší problematiku designu, který pracuje s lidskou komunikací je zcela naivní. Jeden jediný pozitivní příklad ve světě pro takový adresář existuje v USA pod názvem Coroflot. Ale důvod pro jeho úspěch je v propagaci a prezentaci na větších webblogech a časopisech o designu, s kterými pořádá pravidelné akce.

Závěrem prezentace ředitele CzechTrade zmínil úmysl pořádat novou cenu za design Czechttrade v kooperaci z DHL a přípravu pro výstavu českého designu na Blickfangu v Tokiu(na minulém Blickfangu se prezentovala sklárna Květná s pracemi studentů VŠUP). Výstup navodil základní otázku, jestli je možné rozumět dané problematice, když se používá slovo jako „designovat“ nebo se mluví o tom „přesvědčit podnikatele, že designér nechce jen tahat peníze z kapsy ale, že může malým zásahem do výrobků dosáhnout pozitivního efektu“. Jak se pro organizaci pro hospodářství a export sluší byla odříznuta podpora studentů a začínajících designérů z důvodů rentability a scházejících kapacit.

Generální sekretář Evropské federace výrobců nábytku (UEA) Bart de Turck s důrazem objasnil možnost ochrany nábytkového designu prostřednictvím evropské registrace. Zdůraznil, že design je při vysokých výrobních nákladech v Evropě jedním z nejdůležitějších prostředků ke zvýšení konkurenceschopnosti. Proto je důležité nejen kvalitní design vytvářet, ale také jej účinně chránit. V Evropské unii lze tuto ochranu zajistit prostřednictvím registrace designu, kterou nejčastěji využívají právě výrobci nábytku. „Plných 12 % registrací designu v současnosti připadá na nábytek. V celé EU jde o více než 22 600 registrací, ale z České republiky jich je pouze 124, tedy přibližně půl procenta...“konstatoval generální sekretář UEA.

Pan Tomáš Lukeš (tajemník Asociace českých nábytkářů) mluvil o Designu jako o „sexy slovu“. Poznamenal, že Česká republika exportuje víc nábytku než dováží a prezentoval činnost Asociace českých nábytkářů, za kterou mluvil. Vedle lobbingu, služby a podpory kvality českých výrobců s pomocí pečeti jakosti „Česká kvalita“ a bojováním proti nekvalitnímu dovozovému nábytku se také oháněl trendovou frází „podpora designu“, o které se celkové hodně mluvilo a společně se dohodlo, že je významná a dobrá. Panu Lukešovi se podařilo “podporu designu“ explicitně definovat, alespoň co se týče asociace českých nábytkářů: „Připravujeme soutěž o nejlepší design nábytku v České republice, Ceny Asociace českých nábytkářů.“ Dále se zmínil o nutnosti propagace designu pro spotřebitele, v čemž se mu musí dát za pravdu.

Když spotřebitelé změní myšlení „poznají kvalitu designu - tak novým konzumním chováním donutí i výrobce zareagovat“. Jedná se o teorii, na kterou CzechTrade asi nevěří, protože hodlá řešit téma z druhé strany - nabídkou a ne poptávkou. V tomto smyslu pan Lukeš mluvil dále o studii, jejímž výsledkem bylo zjištění, že Češi rádi zaplatí více peněz za lepší kvalitu. Výsledek studie překvapí, když uvážíme, jaká je situace a jaké jsou zisky nákupních center a supermarketů v České republice. Za západními hranicemi odzvonilo supermarketovým boomům a v supermarketech nakupují spíše ti, kteří opravdu nemají na to, připlatit si za kvalitu. Vít Klusák a Filip Remunda nejsou jediní, ale u nás i v zahraničí nejznámější, kteří dokázali opak s filmem „Český sen“, tak potvrdili, že Češi za kvalitu ještě připlácet neumí.

Další přednášející byl designér Mg.A. Tvarůžek, který prezentoval dobrou spolupráci a její výsledky pro zisk s firmou Adamov – systems a.s.

Marek Blažej z firmy Gumotex mluvil z hlediska podniku a jak profitoval ze spolupráce s designérem. Prezentaci modelů matrací Héra, Olympia, Kallisto a dalších, pojmenovaných po postavách řecké mytologie se tento článek ale věnovat nebude.

Ze věch mezinárodních hostů, kteří byli odkázáni na tlumočníka na této konferenci se asi jediný pan Bart de Turck zajímal o rozsáhlou nabídku matrací. Všichni ostatní měli na konci přednášky sundaná sluchátka. Případ Gumotexu znázornil úkol „designu“, jak ho chce CzechTrade propagovat: Design přinese zisk pro podnik. Nesmíme ale zapomínat, že design je také součástí naší kultury, historie a tedy i identity. Identita je také zisk, ale dlouhodobější, v době globalizace pro budoucnost daleko cennější.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení