Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

CZECHDESIGN se spojuje s Asociací UX, společně pozvednou úroveň digitálního designu v ČR

Sdružení CZECHDESIGN se během následujícího roku postupně sloučí s Asociací UX. Cílem organizací je zvýšit konkurenceschopnost a připravenost českých designérů na praxi, která se dennodenně mění - v návaznosti na probíhající digitalizaci společnosti. CZECHDESIGN v současnosti píše nejčtenější portál o designu v ČR, organizuje designérské soutěže, pořádá výstavy, publikuje odborné publikace a chystá výběrový online prodej českého designu. Díky spojení s Asociací UX bude mít organizace možnost nejen propojovat klasické designéry s těmi digitálními a pomoci při sdílení zkušeností a know-how, ale také celkově pozvednout znalost digitálního designu v ČR a dostat UX přístup do všech designérských disciplín.

CZECHDESIGN tak navazuje na aktivity rozvíjející a podporující digitální design a spolu s Asociací UX se tak stává odbornou organizací v oboru interakčního designu. Společnými silami se budou dále snažit o zvýšení povědomí a vzdělávání v oborech digitální design a UX, které v dnešní době hrají čím dál tím důležitější roli. 

DIGITÁLNÍ DOBA SI ŽÁDÁ DIGITÁLNÍ DESIGNÉRY

„V CZECHDESIGN dlouhodobě sledujeme stoupající vliv digitálního designu, který tvoří čím dál tím větší část z pracovního dne běžného designéra. Navíc si všímáme ohromného nedostatku digitálních designérů, po kterých je na pracovním trhu veliká poptávka. Firmy a organizace potřebují digitální designéry a UX specialisty, kteří dokáží řešit problémy v digitálních rozhraních, ať už se jedná o webové stránky, mobilní telefony či jiné softwary. Moc se těšíme na spolupráci s Asociací UX, se kterou se pokusíme vychovat nebo alespoň co nejvíce pomoci s vytvářením nové generace digitálních designérů," vysvětluje Jana Vinšová, ředitelka organizace CZECHDESIGN.

„Díky odborníkům z Asociace UX jsme si také uvědomili, jak moc jsou procesy tvorby UX specialistů a klasických designérů podobné. To vnímám nejen jako zajímavé, ale také velmi důležité a opět to potvrzuje provázanost oborů," doplňuje Jana Vinšová.

Výstava #zapixely v GALERII CZECHDESIGN, foto: Jakub HrabVýstava #zapixely v GALERII CZECHDESIGN, foto: Jakub Hrab

CHCEME DÁT O UX VĚDĚT VĚTŠÍ SKUPINĚ LIDÍ

„UX je v České republice aktuálně příliš úzký obor na to, abychom překročili kritickou masu a tím odstranili bariéry, které blokují rychlejší rozvoj tohoto oboru. CZECHDESIGN má velmi podobné cíle jako má naše asociace a spojení přinese několik výhod, zejména co se týče organizace a kapacit. Propojením designérů s UX specialisty si slibujeme rychlejší výměnu zkušeností a také vzájemnou diskuzi, která ve výsledku pomůže rozvoji digitálního designu obecně...," popisuje Luboš Plotěný, předseda Asociace UX.

Výstava #zapixely v GALERII CZECHDESIGN, foto: Jakub HrabVýstava #zapixely v GALERII CZECHDESIGN, foto: Jakub Hrab

ASOCIACE ZŮSTÁVÁ, CZECHDESIGN SE ROZŠIŘUJE

Formálně bude fungování Asociace UX spadat pod CZECHDESIGN, který přebírá veškeré její aktivity. Členové asociace tak nadále zůstávají její součástí a svá členství mohou prodlužovat, stejně jako tomu bylo doposud. Stejně tak zůstává organizování UX Mondays, pravidelných setkávání členů asociace, odborníků a zájemců o UX a digitální design, která probíhají v několika městech České republiky. Rovněž se můžeme těšit na World Usability Day, světový den interakčního designu, který asociace tradičně pořádá na podzim - letos poprvé pod záštitou CZECHDESIGN.

Inovátor Petr Šídlo na World Usability Day 2015, foto: Martin BednářInovátor Petr Šídlo na World Usability Day 2015, foto: Martin Bednář

PRVNÍ PROJEKT

Prvním společným krokem k rozšíření povědomí o důležitosti oboru digitálního designu a UX byla putující výstava #zapixely. Tu vidělo zhruba 1100 návštěvníků, #zapixely byly k vidění v několika městech České republiky. Součástí bylo i několik přednášek, workshopů a exkurzí. Iniciátorem projektu byl Lukáš BoB Marvan, za CZECHDESIGN se na projektu podíleli zejména Anežka Adamíková a Filip Dědic.

Kam dál?

  • Navštivte stránky Asociace UX.
  • Přečtěte si více o projektu #zapixely, do kterého se zapojilo přes 30 odborníků.
  • Doporučujeme také rubriku Digitální design, ve které naleznete rozhovory se specialisty, fotoreporty z výstav a doprovodných akcí nebo zajímavé odkazy na články o interakčním designu.

Galerie

Další články