Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Grafický design: Helena Jakoubě Grafický design: Helena Jakoubě

CZECHDESIGN představuje: BUDOUCNOST DESIGNU

Jaká je budoucnost designu a jak jsou na ni profesionálové a veřejnost připraveni? Jaká témata hýbou světem designu v zahraničí a jaká jsou největší výzvou do budoucna? Organizace CZECHDESIGN společně s Norwegian University of Science and Technology startuje projekt, který bude tato témata reflektovat. Na přednášky a praktické workshopy předních zahraničních designérů a teoretiků se může odborné i širší publikum těšit v několika českých městech.

Design a užitá tvorba nabývají čím dál většího významu v rámci formování prostředí, společnosti, jejího chování, kultury, ale i průmyslu. Projekt Budoucnost evropského designu a užitého umění představí více než roční cyklus přednášek a workshopů, které kompletně pokryjí problematiku oboru design, jeho současné postavení a budoucí výzvy. Přednášky, workshopy a diskuze povedou přizvaní zahraniční designéři a osobnosti z oblasti designu pro studenty designu, designéry i veřejnost v Praze, Brně, Zlíně, Ústí nad Labem a Plzni.

Předmětem jednotlivých vzdělávacích akcí budou témata, jako je sociální role designu a jeho vztah ke společnosti, budoucnost jednotlivých designérských disciplín nebo role výzkumu v této oblasti. 

Program odstartuje diskuze odborníků z Čech a Slovenska

Konkrétní program projektu je vytvářen ve spolupráci s odborníky z Čech i Slovenska – pedagogy, designéry, teoretiky a zástupci organizací a médií z oblasti design. Úvodní odborná diskuze na téma budoucích výzev designu v ČR se uskuteční v úterý 24. února od 15 do 17 hodin v prostorách GALERIE CZECHDESIGN.

Pozvání přijali renomované osobnosti:

 • Zdeno Kolesár (VŠVU Bratislava/Katedra teórie a dejín umenia)
 • Jozef Kovalčik (VŠVU Bratislava/ Inštitút vizuálnych a kultúrnych štúdií)
 • Jan Němeček (UMPRUM/Ateliér produktového designu/Studio Olgoj Chorchoj)
 • Richard Vodička (UTB Zlín/Fakulta multimediálních komunikací)
 • Rony Plesl (UMPRUM/Ateliér skla)
 • Michael Vasku (UTB Zlín/Fakulta multimediálních komunikací/VASKU&KLUG)
 • Jiří Hanek (UJEP Ústí na Labem/Fakulta umění a designu/PROTEBE live)
 • Milan Pekař (UMPRUM/Ateliér keramiky a porcelánu)
 • Gabriel Vach (ZČU Plzeň/Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara)
 • Žaneta Drgová (VUT v Brně/FVU/Ateliér grafického designu 1)
 • Helena Koenigsmarková (Uměleckoprůmyslové muzeum)
 • Darina Zavadilová (Designsupermarket)
 • Kateřina Přidalová (Designreader)
 • Filip Blažek (TYPO/Unie grafického designu)

Projekt je podpořen Fondem EHP grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.