Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Design Camp Design Camp

CZECHDESIGN pomáhá studentům do praxe

Uplatnění absolventů vysokých škol je problém, se kterým se česká společnost potýká dlouhodobě. Ještě markantněji tento fakt cítíme v případě absolventů vysokých škol s uměleckým zaměřením.

Ani design, ač je z uměleckých oborů k tržnímu prostředí nejblíže, není výjimkou. Důvodem je mimo jiné nedostatečná příprava studentů na to, co je čeká po dokončení studia. Disciplínám jako je komunikace s klientem, řízení projektu, plánování a oceňování vlastní práce se na vysokých školách věnují jen minimálně, většinou však vůbec. CZECHDESIGN společně s Občanským sdružením PROTEBE live našel řešení této situace, které otestoval pilotní vzdělávací akcí Design Camp se studenty grafického designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Intenzivní týden věnovaný designu a modernímu řízení značky se v říjnu odehrál v alternativním prostoru Inkubátor Předlice, který má design s praxí v rámci ústecké univerzity propojovat. Přednášky i následný dvou a půldenní workshop zaměřený na práci grafického designéra ve spojení s budováním značky vedli zkušení lektoři z praxe. Tomáš Hrivnák – vizionář, kritik a poradce v oblasti strategie a řízení značek, který je hlavou úspěšné konzultační společnosti Hrivnak spojující seniorní lidi z oblasti designu, výzkumu marketingu, reklamy a coachingu, a zároveň působí jako pedagog kurzů managementu a budování značky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Lumír Kajnar – idea designér a doktorand Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, grafik freelancer a specialista na propojení designu a komerční komunikace a vizuální identitu značek.

Úvodní přednášky představily design jako strategický nástroj a jeho příležitosti v českém podnikovém prostředí, osvětlily principy moderního řízení značky a seznámily studenty i další zájemce s prací grafického designéra z trochu jiného úhlu pohledu, než jak jsou na něj zvyklí nahlížet na půdách uměleckých škol. Poté navázal intenzivní workshop, kdy studenti v malých skupinách zpracovávali konkrétní zadání – řešení reálných případů, které na ně čekají v praxi. Věnovali se tak vizuální identitě neziskové organizace, softwarové společnosti či firmy, která se zabývá mytím aut. V průběhu zpracovávání těchto, zatím ještě zkušebních, zakázek, stejně jako po závěrečných prezentacích výsledků své práce, měli studenti možnost vyzkoušet si jednání s klientem, argumentovat a diskutovat o zvoleném řešení a konfrontovat se s názory a zkušenostmi lidí, kteří se v praxi již dlouho pohybují.

Výsledkem Design Campu je patnáct studentů grafického designu, kteří si uvědomují lépe a reálněji než předtím, co práce grafického designéra obnáší, v jakém prostředí se po studiích budou pohybovat, jak s tímto tržním prostředím komunikovat, jak prosazovat svoje přístupy, ale také jak svým klientům vycházet vstříc správným rozpoznáním a chápáním jejich potřeb. Tyto schopnosti, které mohou dále rozvíjet a stavět na nich, jsou základními předpoklady pro úspěšné zapojení do praxe. Budoucí grafičtí designéři ústecké univerzity měli možnost Design Campem projít. Věříme, že se díky úspěchu, který u studentů tato vzdělávací akce zaznamenala, podaří zrealizovat i pro studenty dalších uměleckých oborů a usnadní jim tak začátek jejich profesionální dráhy.

Reportáž z Design Campu najdete ve fotogalerii.

CZECHDESIGN se vzdělávacím projektům pro studenty a absolventy designu věnuje v rámci platformy CZECHDESIGN/LAB, která propojuje firmy a designéry a dostává tak design do praxe.

Design Camp byl součástí projektu Life-netdesigning, jehož posláním je podpora začínajících designérů při vstupu do praxe. Projekt realizuje PROTEBE live, partnery projektu jsou Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, CZECHDESIGN a Asociace užité grafiky a grafického designu. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Design Camp / 22.-25.10.2013 / Inkubátor Předlice / budova Armaturky, Jateční 1588/49, Ústí nad Labem

Galerie