ČVUT otevírá nový obor, studenty naučí interakčnímu designu

Ukázka úspěšné diplomové práce z oboru HCI, Touch screen mobile user interface for seniors, Tomáš Slavíček, zdroj: KoalaPhone Ukázka úspěšné diplomové práce z oboru HCI, Touch screen mobile user interface for seniors, Tomáš Slavíček, zdroj: KoalaPhone

Pražská univerzita otevírá nový magisterský obor s názvem Interakce člověka s počítačem. Obor na elektrotechnické fakultě vede doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. z katedry počítačové grafiky a interakce. Absolventi oboru získají hluboké znalosti o interakcích mezi člověkem a počítačovými systémy (HCI) z různých pohledů: vývoj software, ergonomie, vizuální a interakční design, použité technologie a psychologické aspekty (např. uživatelský prožitek, akceptace, uspokojení, kognitivní zátěž, problematika důvěry). Nástupní platy budoucích juniorů na HCI pozicích se pohybují okolo 40.000 Kč.

Proč studovat HCI

Výzkum v oblasti počítačových věd (computer science) přinesl lidem neuvěřitelný pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií, robotů, automatizace, chytrých digitálních asistentů, atd. Styk člověka s počítačem (HCI – Human-computer interaction) se jako jeden z oborů počítačových věd zaměřuje na interakci mezi člověkem v roli uživatele a interaktivním počítačovým systémem.

S rostoucím výkonem a komplexitou informačních a komunikačních technologií se HCI design stává nepostradatelným pro úspěšné nasazení produktů a služeb založených na počítačových technologiích. To se projevuje rychlým nárůstem počtu pracovních pozic požadujících znalosti v oboru HCI. Tyto pozice se typicky nazývají UX Designer, UX Výzkumník, UX Manažer nebo Informační architekt.

Ukázka úspěšné diplomové práce z oboru HCI, Touch screen mobile user interface for seniors, Tomáš Slavíček, zdroj: KoalaPhoneUkázka úspěšné diplomové práce z oboru HCI, Touch screen mobile user interface for seniors, Tomáš Slavíček, zdroj: KoalaPhone

psychologie, prostor, ux

Srdcem oboru jsou tři předměty – Návrh uživatelského rozhraní, Psychologie v HCI a Prostorová tvorba. Psychologii v HCI přednáší jedna z největších kapacit na aplikaci kognitivní psychologie do HCI v ČR Jakub Franc.

Prostorová tvorba vedená profesorem Marianem Karlem a doktorem Josefem Šafaříkem z fakulty architektury nám umožňuje studenty seznámit s problematikou designu všudypřítomných elektronických artefaktů ve fyzickém světě. Reagujeme tak zejména na fenomén internetu věcí a tzv. chytrých domácností.

Ukázka úspěšné diplomové práce z oboru HCI, Startup Breathing Friend, Kateřina Pražáková, práce obhájena na Ústavu pro průmyslový design, FA ČVUT, zdroj: ČVUTUkázka úspěšné diplomové práce z oboru HCI, Startup Breathing Friend, Kateřina Pražáková, práce obhájena na Ústavu pro průmyslový design, FA ČVUT, zdroj: ČVUT

MOŽNOSTI ABSOLVENTŮ

Absolventi oboru HCI se mohou hlásit na pozice UX designer, UX výzkumník, Informační architekt a po získání praxe i na pozice UX manažer. Je to jedna z nejrychleji se rozvíjejících oblastí na pracovním trhu.

Nedávný průzkum UX Asociace v České republice ukázal, že platy juniorů na HCI pozicích se pohybují okolo 40.000 Kč a seniorní pracovníci (s praxí 2-5 let) dosahují platu až 70.000 Kč. U pracovníků s dlouhou praxí (nad 5 let) a UX manažerů se pak plat může pohybovat nad 100.000 Kč.

Více o Human Computer Interaction na ČVUT.

Související

Andreas Wegner: Digitální design přináší firmám nejen intelektuální, ale i konkurenční výhodu
Produktový design

Andreas Wegner: Digitální design přináší firmám nejen intelektuální, ale i konkurenční výhodu

Anežka Adamíková - 29. 10. 2015 - 8 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024