CODEC: Nová síť pro spolupráci

http://www.codec.network/ http://www.codec.network/

Zahájení nové společné sítě // Launch of a new collaborative network

organizace se společenským přesahem, která nedělá jen věci správně, ale dělá ty správné věci

Contemporary Design Network (CODEC) pomáhá firmám a neziskovým organizacím objevovat nové možnosti růstu a navrhovat vhodná řešení, která odpovídají skutečným potřebám trhu.

Využívá podrobné zákaznické průzkumy, strategické designové procesy a detailní designovou praxi.

CODEC pořádá vzdělávací programy, díky kterým dále představuje své zásady širší komunitě, znalosti a teorii převádí do praxe. Spolupracuje s maďarskou HOLIS Summer University, aby upevnila mezioborové vzdělávání a inovace. Letos se její studenti sejdou v Polsku, aby zde pracovali na projektech pod vedením výjimečných lektorů a poradního sboru, jehož členy jsou profesor Martyn Evans z Manchester Metropolitan University, profesor Richard Koeck z University of Liverpool, Sonja Dahl z britské inovativní nadace Nesta a Tulga Beverle, ředitelka Vienna Design Week.

CODEC věří, že mezioborová spolupráce je nejlepší cestou, jak řešit eskalující ekonomické a sociální výzvy, jak hledat nová podnikatelská řešení nebo vyvíjet nové vzdělávací strategie.

Síť CODEC vychází ze spolupráce partnerských organizací z Maďarska, Polska, Slovinska, České republiky a Slovenska, dále ale překračuje hranice a propojuje ty nejpovolanější experty z vybraných oborů.

Možnost přihlašování nových členů bude znovu otevřena v květnu, kdy budou zveřejněny další informace o podmínkách členství. Pracujeme s firmami, neziskovými organizacemi a veřejným sektorem, abychom společně našli ta nejlepší řešení (nejen ta nejjednodušší).

více informací najdete na webových stránkách projektu www.codec.network nebo kontaktujte hello@codec.network

CODEC by rád poděkoval za podporu Visegrádskému fondu, jenž spolufinancuje projekty, které významně přispívají k regionální spolupráci a rozvoji inovací a udržitelnosti.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

a social purpose organisation not only doing things right, but doing the right things

CODEC helps businesses and nonprofit organizations explore growth opportunities and design adequate solutions that match real market needs. It uses deep customer research, strategic design processes and detailed design practice.

CODEC runs educational programs that further its commitment to community, learning and putting theory into practice. It is working with HOLIS Summer University, to foster interdisciplinary education and innovation. This year, in Poland, students will work on projects with the support of outstanding team leaders and an advisory board including Professor Martyn Evans, Richard Koeck, Sonja Dahl and Tulga Beyerle.

CODEC believes interdisciplinary collaboration is the best method for addressing escalating economic and social issues; finding new business solutions; or developing learning strategies.

Founded by members from Hungary, Poland, Slovenia, the Czech Republic and Slovakia, but working across borders of all kinds, CODEC combines the best minds from different professions to solve problems.

New members are welcome to join us from May, when membership information will become available.

working with businesses, non-profits, and the public sector to find the right solutions (not just the easiest ones)

to find out more go to www.codec.network or contact hello@codec.network

CODEC would like to thank the Visegrad Fund for its support. The Fund supports projects making significant contributions to regional cooperation, advancement of innovativeness and sustainability.

 

 

Související

Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomohl vyvinout orientační systém, který usnadní navigaci v Podolské porodnici
Design služeb

Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomohl vyvinout orientační systém, který usnadní navigaci v Podolské porodnici

Aneta Macolová - 24. 5. 2024 - 8 min.

Kudy kam? Výzkum Czechdesignu v Ústavu pro péči o matku a dítě je v další fázi. Představujeme dva designérské týmy
Design služeb

Kudy kam? Výzkum Czechdesignu v Ústavu pro péči o matku a dítě je v další fázi. Představujeme dva designérské týmy

Redakce Czechdesign - 17. 5. 2024 - 8 min.

Averze vůči aplikacím. Designéři si občas myslí, že jim vyřeší všechny problémy, domnívá se naděje service designu Matěj Malecha
Design služeb

Averze vůči aplikacím. Designéři si občas myslí, že jim vyřeší všechny problémy, domnívá se naděje service designu Matěj Malecha

Tereza Urban - 29. 1. 2024 - 13 min.

Pootevřeli jsme dveře, za kterými je toho spousta ke zkoumání. Jitka Smolíková řeší, jak dostat inkluzivní design do širšího povědomí
Design služeb

Pootevřeli jsme dveře, za kterými je toho spousta ke zkoumání. Jitka Smolíková řeší, jak dostat inkluzivní design do širšího povědomí

Tereza Urban - 6. 9. 2023 - 10 min.

Architekt Filip Pšenčík pomáhá bořit bariéry. Pro vozíčkáře navrhuje speciálně upravené byty, za svou činnost nyní získal cenu Olgy Havlové
Design služeb

Architekt Filip Pšenčík pomáhá bořit bariéry. Pro vozíčkáře navrhuje speciálně upravené byty, za svou činnost nyní získal cenu Olgy Havlové

Kateřina Tobišková - 23. 1. 2024 - 8 min.

Grafika z devadesátek, pokoje bez oken, nesrozumitelná navigace. Lékaři popisují, kde v českých nemocnicích citelně chybí kvalitní design
Design služeb

Grafika z devadesátek, pokoje bez oken, nesrozumitelná navigace. Lékaři popisují, kde v českých nemocnicích citelně chybí kvalitní design

Tereza Urban - 12. 10. 2023 - 8 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024