Co přinesl projekt Miminka do dlaně

Výstavní projekt Miminka do dlaně byl v loňském roce několikrát vystaven po celé ČR. Nyní se vrátil do Prahy a můžete jej nyní vidět v obchodním centru PALLADIUM. Co se vše díky výstavě fotografií a soutěži designu změnilo v otázce miminek v inkubátorech?

Projekt Miminka do dlaně organizuje Nedoklubko, o.s., které se věnuje osvětě a rodičům předčasně narozených dětí. CZECHDESIGN.CZ, o.s. se stal partnerem designérské soutěže Design pro nejmenší miminka.

CZECHDESIGN.CZ spolupracoval na projektu od zimy 2008, kdy Nedoklubko přišlo s koncepcí soutěže. Soutěž byla pak již byla v režii CZECHDESIGN.CZ, které také vybralo studentku grafiky Anetu Jiroutkovou pro vytvoření vizuální podoby prezentace a propagace výstavy.

Výstavní turné začalo 26. 5. 2009 v kapli Sv. Kříže Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK, ul. Apolinářská, zde proběhlo vyhlášení vítězů soutěže a výstava. Nyní se sem výstava vrátila na celoroční prezentaci. Paralelně v PALLADIU startuje obměněná podoba výstavy na své nové zastávky po Česku.

Co vše se podařilo během devíti zastávek po České republice? A má výstava moc změnit smýšlení o problematice rodičů s předčasně narozenými dětmi? Na to jsem se zeptala Lenky Novotné z Nedoklubka.

Jste malé sdružení, výstavní projekt na vás musel být velmi náročným úkolem. Proč jste se vydali touto cestou?

Aby si nás někdo všiml a mohla začít diskuze, která bude mít výsledek bylo zapotřebí projekt, který bude mediálně zajímavý a osloví nejen lékaře ale i rodiče a budoucí rodiče. Sdružení pořádá přednášky a workshopy, zaměřené na problematiku nedonošenosti, především psychických následků předčasného porodu na rodiče. Dlouhodobým cílem na tomto poli je dosáhnout přítomnosti psychologa na neonatologické jednotce intenzivní péče, který bude poskytovat rodičům krizovou intervenci a terapeutickou péči. Na výstavu a její mediální dopad bude nyní navazovat projekt Zlepšení péče o předčasné narozené děti, jehož patronem je poslanec Evropského parlamentu MUDr.Milan Cabrnoch. V tomto projektu se již snažíme hledat cesty, jak výše zmíněné požadavky realizovat.

Nedoklubko je členem evropského sdružení EFCNI, které má podobné aktivity spojené s medializací problematiky. EFCNI zároveň zastřešuje evropský projekt zaměřený na zlepšení péče o nedonošené děti a směřovaný právě na půdu Evropského parlamentu.

Projekt Miminka do dlaně srozumitelně pro veřejnost formulovat problém nedonošenosti", a to jak v rovině osobní na základě příběhů konkrétních rodičů, tak v práci s faktickými informacemi, jedná se o cca 8 000 dětí. Přestože počtem dětských pacientů se nedonošenost řadí k největším zdravotním problémům jak v České republice, tak v Evropě, pozornost, která je tomuto problémů věnována je zatím minimální. To platí jak v mediální rovině, tak rovněž v objemu finančních prostředků vydávaných v různých oblastech na pomoc a podporu rodičům a jejich dětem.

Proč právě forma výstavy fotografií a designu?

Chtěli jsme téma komunikovat pozitivně a to výstava splňuje i když jsou fotografie emocionální. Fotografie pana Štreita z klokánkování miminek ukazují, jak lze i přes prostředí plné přístrojů poskytnout nedonošeným dětem přirozené stimuly od jejich rodičů. Výstava designérských návrhů byla určitým odlehčením, ale také ukázala detaily, které si běžný člověk neuvědomí. Měřítka oproti normálním miminkům, specifické potřeby nedonošených dětí, psychologický aspekt oblečení miminek apod.Garantem byla Liběna Rochová, což nás velmi potěšilo.

Podařilo se diskuzi s veřejností a odborníky vyvolat?

Díky výstavě se podařilo vytipovat novináře, kteří mají zájem o problematice psát, znají ji nebo se s ní podrobně seznámili, a budou schopni i nadále informovat o akcích a dosažených úspěších v další práci na podpoře rodin s nedonošenými dětmi. Podařilo se nám oslovit všechny typy médií. Kromě faktů o výstavě zde zazněly také právě informace o počtech dětí a potřebách rodin s nedonošenými dětmi, což byla hlavní informace, kterou jsme chtěli komunikovat.

V Brně začala výstava odbornou tiskovou konferencí s přítomností lékařů – odborníků na danou problematiku. V současné době spolupracujeme s lékaři na výše zmíněném projektu Zlepšení péče o předčasně narozené děti.

Na výstavu navázala jak místem tak vizuálním stylem rovněž oslava Celoevropského dne předčasně narozených dětí, která se konala ve VFN Praha - Faustově domě na Karlově náměstí 18.listopadu 2009.

Jaká bude budoucnost Nedoklubka?

Díky výstavě se ukázala také velká nutnost nepolevit v medializaci tohoto tématu ani v dalších letech, aby bylo opravdu možné realizovat podporu ve větším měřítku. Je nutné také hledat finanční prostředky z různých zdrojů pro projekty, které ani v zahraničí nebývají hrazeny ze zdravotního pojištění. Mám na mysli různé nadační fondy či sbírky, které mohou pomoci ve zkvalitněné podpory rodin, které prochází zátěžovou situací kterou předčasný porod určitě je.

Výstava nyní pokračuje, jaké jsou konkrétní plány?

Výstava je vedle obchodního centra PALLADIUM také v pražské porodnici "U Apolináře" jež je součástí VFN Praha, zde je rovněž umístěno Perinatologické centrum (centrum které se specializuje na péči o děti z předčasného nebo rizikového porodu). Zde bude výstava do 30. 11. 2010.

V PALLADIU výstavu představujeme s novým projektem Mámy pro Mámy. Jedná se o svépomocný projekt psychosociální podpory maminkám ve formě malého dárku. Tento dárek je poselstvím o podpoře od jiných maminek s předčasně narozeným miminkem. Tím, že jde o vlastnoručně vyrobený dárek od maminky, která podobnou zkušenost prožila, může novou maminku podpořit ve chvílích nejistoty a osamění.

Celá výstava bude po představení v prostorách PALLADIU putovat do Svitav, kde by měla být od 25. 8. 2010.

U návrhů ze soutěže jste avizovali snahu o výrobu předmětů, jak to vypadá?

Vše je bohužel o financích. Hledáme finanční možnosti pro výrobu předmětů, které bychom rádi dávali maminkám v nemocnicích při jejich odchodu domů. Také bychom rádi našly prostředky pro vydání katalogu o výstavě.

Občanské sdružení Nedoklubko výstavou odstartovalo mediální zájem o problematiku nedonošenosti. Lenka Novotná, jeho předsedkyně, se podílela na vydání knihy Narodilo se předčasně, kterou v roce 2009 vydalo nakladatelství Portál. Za projekt Miminka do dlaně Lenka Novotná dostala čestnou plaketu VFN Praha. Projekt Miminka do dlaně získal cenu poroty na 2. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost firem Francouzko-české obchodní komory. Patronem sdružení Nedoklubko se v roce 2009 stala paní Štěpánka Duchková, maminka nedonošených dvojčátek.

Nákupní centrum PALLADIUM podpořilo Nedoklubko v jejich činnosti výstavou v patře -2, kam zavítá velké množství návštěvníků na nákupy. Výstava se tak dostává blíže k veřejnosti, která tak má novou příležitost seznámit se s příběhy malých miminek a jejich rodičů.

Držíme Nedoklubku palce v jejich dalších aktivitách, CZECHDESIGN.CZ je velmi rád, že mohl podpořit projekt, kde design může pomáhat.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024