Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Workshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DD Workshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DD

Co je to design a jaký má význam, ukazuje Design Disco v programech pro teenagery

O důležitosti vzdělávání teenagerů v oblasti designu a architektury jsem hovořila s Jasonem Namem, zakladatelem Design Disco. Nezisková organizace Design Disco si klade za cíl především inspirovat teenagery k tomu, aby nahlíželi na okolní svět z více perspektiv a všímali si každodenních předmětů v nových souvislostech.

Od roku 2013 tvoří Design Disco skupina dobrovolníků, kteří pevně věří, že vzdělání v oblasti designu by mělo být co nejdostupnější. Proto organizují řadu programů, workshopů, exkurzí a přednášek pro studenty z českých i mezinárodních středních škol, v rámci nichž tematizují pozici, význam i dopad designu na společnost. Při workshopech studenti nahlédnou proces navrhování, který začíná úvahami o konceptu, pokračují skicami a končí realizací prototypu.

V roce 2013 jste ještě jako studenti ARCHIPu společně s Benem Jamesem založili Design Disco. Jak se od té doby organizace změnila?

Začalo to jako koníček, který jsme s Benem sdíleli. V Praze jsme s našimi programy, které probíhají v anglickém jazyce, navštěvovali mezinárodní střední školy. Začínali jsme s drobnými přednáškami a workshopy, v rámci nichž se jednalo prakticky pouze o úvody do světa designu. První rok a půl šlo vše velmi pomalu. Následně jsme začali spolupracovat s organizací CAS Trips, která zprostředkovává výlety zahraničních studentů do Prahy. Oslovili nás, abychom pro studenty pořádali naše workshopy. První z nich byl pro šest a další už pro padesát studentů. V současné době tvoří Design Disco zhruba dvacetičlenný tým a rádi bychom naše řady rozšířili o další členy.

Workshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DDWorkshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DD

Když jste zakládali Design Disco, existovala podobná organizace v zahraničí, kterou byste se inspirovali?

Celá myšlenka organizovat podobné programy v Praze byla do značné míry formována mou osobní zkušeností. Jako teenager jsem absolvoval letní program pořádaný Harvard University Graduate School of Design. Tenkrát jsem pochopil, co znamená koncept, naučil se kreslit i pracovat se softwary a různými programy. Následně jsem dál pracoval ve Photoshopu a Illustratoru doma. O několik let později jsem svou první práci získal v oboru grafického designu, což se bez nadsázky stalo díky tomu, že mi někdo v jistém věku ukázal základní operace v těchto programech.

Jaké jsou hlavní myšlenky Design Disco a proč ten název?

Disco je zkrácená forma Discovery, která zároveň evokuje jistou uvolněnost. Náš tým se skládá z architektů a grafických i produktových designérů, čili studenti mají příležitost ptát se konkrétních lidí na náplň jejich práce. Tím získávají určitou představu o tom, co daná disciplína obnáší, což je hlavním důvodem, proč se jmenujeme Design, nikoli Architecture Disco. Chceme ukázat, co vše je možné pokrýt slovem design a nebrat se u toho smrtelně vážně.

Workshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DDWorkshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DD

Co vše je tedy možné pokrýt slovem design a co design znamená přímo pro tebe?

Design je o kladení si otázek i výzev. Důležité je pojmenovat problém a následně se pokusit nalézt co možná nejlepší řešení. Dobrý design, nehledě na to, jestli se jedná o produktový, průmyslový nebo grafický, není pouze o tom, jak zkombinovat pěkný tvar s funkčními kritérii, ale nese s sebou i sociální zodpovědnost, což je důležité si uvědomit.

Jak bys popsal Design Disco tým?

Náš tým je velmi heterogenní. Právě diverzita přináší mnoho rozdílných pohledů na věc a mnoho nápadů. Instruktoři pocházejí z různých koutů světa, což přináší do diskuze nové podněty i hlediska a to je pro nás velmi důležité. Míváme i odlišné představy o tom, co bychom chtěli studentům předat, což, myslím, je zcela v pořádku. Hledáme kompromisy a nejlepší možná východiska, která plynou právě ze společné diskuze.

Tým Design Disco, zdroj: archiv DDTým Design Disco, zdroj: archiv DD

Jste nezisková organizace, jakým způsobem získáváte finanční prostředky na váš chod?

Našimi velkými podporovateli jsou ARCHIP, mezinárodní architektonická škola sídlící v Praze a již zmíněná organizace CAS Trips. Jedním z důvodů, proč jsme nezisková organizace, je i skutečnost, že design je proklamován jako cosi exkluzivního. V zahraničí bývají samotné studijní programy velmi nákladné, a proto si mnozí nemohou studium dovolit. Veškeré programy proto pořádáme pro studenty zdarma.

Před samotným workshopem probíhá krátká přednáška týkající se historie a pozice designu v každodenním životě. Na co přesně se zaměřujete?

Jedná se o stručný a jednoduchý úvod do disciplín designu a architektury. Studenti se začnou sami ptát a přemýšlet, proč jsou židle, sklenice nebo nůž často pojaty a tvarovány jistým způsobem. Ovšem věc, kterou máme zažitou v jistém archetypálním tvarosloví, může vždy vypadat jinak. Ukazujeme různé alternativy produktů i architektury s tím, že za každým návrhem stojí konkrétní člověk, firma nebo kancelář. Studenti mívají na školách kurzy dějin umění, ale nikdo jim nic neřekne o dějinách designu nebo architektury. Přitom jsme doslova obklopeni výsledky prací designérů a architektů v míře, která rozhodně není zanedbatelná.

Workshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DDWorkshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DD

Design Disco spolupracuje jak s českými, tak se zahraničními školami. Pravdou je, že v rámci např. českého středoškolského systému je vzdělání v oblasti designu a hmotné kultury stále opomíjené, jak je tomu v zahraničí? Spatřuješ rozdíl v tom, jak vnímají design čeští a zahraniční studenti?

To, že se v rámci středoškolského studia slovo design neskloňuje prakticky vůbec, je problematické jak v Čechách, tak v zahraničí. Nejde o to znát dějiny, ikonické kusy či hvězdná jména, ale o schopnost vnímat věci kolem sebe v širším kontextu. Několikrát jsme navštívili česká gymnázia, studenti mluvili výborně anglicky a skvěle spolupracovali. Důležitou roli hrálo i to, že celý workshop probíhal v angličtině, čímž jsme upoutali jejich pozornost. Mezinárodní studenti jsou většinou ze soukromých škol a bývají o něco více aktivní.

Zaujmout teenagery bývá obtížné. Jakou máte od studentů zpětnou vazbu?

Jedná se o velmi důležitý věk pro objevování okolí i sebe sama. Nejde o komplikované myšlenky, ale spíše o různé možnosti, které chceme studentům ukázat. Když zavzpomínám na doby, kdy jsem byl teenagerem, vysokoškolské studenty, a zejména architektury, jsem vnímal jako bohy. Abychom i my získali pozornost studentů, důležitou roli hraje cool faktor. Když se jednotliví členové našeho mezinárodního týmu představují studentům, tak zpozorní a jsou zvědaví, jak jsme se dali dohromady atd. Vždy se snažím, aby součástí týmu byli lidé, kteří mohou být pro teenagery zajímaví. Zpětná vazba přímo od studentů je pro nás zcela zásadní. Jeden z nejlepších pocitů jsem zažil po workshopu, kdy studentka z vídeňské školy říkala, že design je také zábava.

Workshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DDWorkshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DD

Design Disco se v současné době zaměřuje zejména na workshopy. V rámci nich studenti vyrábějí funkční prototypy podle vlastních návrhů. V podstatě se jedná o exkurz do design procesu a myšlení. Co dalšího byste studentům rádi předali?

Ano, studenti prostřednictvím workshopů objevují vlastní potenciál i schopnost kreativního uvažování, což považuji za jeden z klíčových aspektů našich programů. Zároveň se jim proměňuje i pohled na předměty, které je každodenně obklopují. Zní to jako klišé, ale skrze proces navrhování chceme ukázat, jak je důležité mít otevřenou mysl, což rozhodně nesouvisí jen s designem. Nám ovšem slouží jako vodítko.

Vedle klasických workshopů se zaměřujete i na dlouhodobé programy. V čem spočívají několikatýdenní workshopy a jsou stále určené teenagerům?

Veškeré programy jsou určeny středoškolským studentům. Teenageři mají hodně energie, a když pro jistou věc naleznou vášeň, dokážou jít bez váhání za svým cílem. Krátkodobé workshopy, ať na gymnáziích, středních školách či ARCHIPu, jsou vždy jednorázovou akcí. Je to jako zažehnout plamen a nechat jej zase zhasnout. A proto jsme se rozhodli i pro dlouhodobý program, v rámci něhož máme prostor pojmout design hlouběji a studenti mohou získat konkrétnější představu, o čem disciplína je. Jedná se o intenzivnější program okolo dvou až tří týdnů, v jehož přípravách čerpáme hodně inspirace z Harvardu, kde šlo o měsíční kurz.

Workshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DDWorkshop se studenty, Design Disco, zdroj: archiv DD

Se studenty navštěvujete také výstavy architektury a designu. Plánujete rozšířit i tyto aktivity?

Určitě. Se studenty jsme prozatím navštívili Centrum současného umění DOX nebo Galerii Jaroslava Fragnera. Rádi bychom jim ukázali i výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu, které bude letos znovu otevřeno. Chystáme se i na prohlídku nadcházejícího Artsemestru na UMPRUM. Mnozí ze studentů navštěvují i umělecké kurzy, ale nemají ponětí o tom, v čem spočívá pracovní náplň architekta, grafického nebo produktového designéra. Tato témata se snažíme otevírat přímo v institucích, kde se studenti setkávají s výslednými realizacemi i koncepty. Nikomu nechceme vnucovat, aby se stal architektem nebo designérem, ale jde nám o to, aby si studenti začali všímat věcí kolem sebe třeba i v jiných souvislostech.

S tím, tuším, souvisí i motto Design Disco, a sice: „We believe that design education benefits everyone“.

Přesně tak. Při krátkodobých workshopech studenti vyrábějí funkční prototypy (např. stínidla na lampy nebo krmítka pro ptáky), které jsou následně věnovány na dobročinné účely či místím organizacím, což je vede i k jisté sociální zodpovědnosti. Když vidím na konci workshopu hrdé studenty, kteří prezentují své výrobky, vždy mě to potěší. Jde jednak o posílení jejich sebevědomí, ale především o rozšíření obzorů v oblasti vizuální gramotnosti. V tom spatřuji výhody, které studium a vzdělání v oblasti designu přináší všem, aniž byste nutně chtěli být profesionálním designérem.

Exkurze do Galerie Jaroslava Fragnera, zdroj:archiv DDExkurze do Galerie Jaroslava Fragnera, zdroj:archiv DD

Co plánujete v Design Disco do budoucna?

Naším cílem je pořádat kvalitní letní, zimní a afterschool programy. Výhledově bychom rádi vytvořili širší síť poboček, případně inspirovali studenty z jiných škol, aby s podobnými programy začali sami. Jednu z takových poboček v současné době zakládá členka Design Disco v Norsku.

Jason Nam se narodil v Soulu a v roce 1993 se odstěhoval s rodinou do Prahy. Následně žil 10 let v USA, kde studoval na Virginia Polytechnic Institute and State University, School of Architecture + Design. Magisterská studia dokončil na mezinárodní architektonické škole ARCHIP v Praze. Jason v současné době pracuje v Samsung Engineering.

Galerie

Další články