Člověk v tísni slaví 30 let své existence s novým logem. Účastníci soutěže ho navrhovali pro bono

Nové logo Člověka v tísni | Zdroj: Studio Marvil Nové logo Člověka v tísni | Zdroj: Studio Marvil

Nejdůležitější česká nezisková organizace po mnoha letech mění podobu své vizuální komunikace. Nové logo, které vzešlo z designérské soutěže pořádané odbornou organizací Czechdesign, má posílit pozitivní vnímání a lépe vystihnout poslání Člověka v tísni. Vítězem soutěže je Studio Marvil, všichni účastníci se vzdali nároku na skicovné, navrhovali logo a poskytli licenci pro bono.

Člověk v tísni se během své existence stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Od svého vzniku v roce 1992 vystupuje pod výrazným logem, které tvoří ilustrace postavičky uvnitř kosočtverce a bílý text v černém orámování kosočtverce. Pro logo se stala námětem ilustrace Adama Hoffmeistera, která vychází z kresby Franze Kafky. 

Dosavadní logo velmi silně evokovalo právě „člověka v tísni“, nicméně neslo s sebou též negativní emoce, jako jsou hrozba, strach nebo tíseň. Právě tyto negativní atributy, které na sebe logo váže, vedly k prvním úvahám o změně loga. S růstem organizace a přesahem přes tuzemské hranice se začaly objevovat i bariéry funkčního charakteru, jako malá čitelnost na menších formátech, komplikace s mezinárodní variantou či jazykovými mutacemi kvůli vepsání textu přímo v logu.

Dosavadní logo Člověka v tísni | Zdroj: Člověk v tísniDosavadní logo Člověka v tísni | Zdroj: Člověk v tísni

„Osobně pro mě idea změny loga nebyla jednoduchá, je to přeci jenom 30 let s určitou značkou. Ale Člověk v tísni není logo, tvoří ho lidé a určitá kultura. Také jsme se opravdu změnili, jsme o dost větší a pomoc lidem v obtížných situacích zdaleka není to jediné, co děláme. Kromě humanitární nebo sociální pomoci se věnujeme vzdělávání, organizujeme festival nebo pomáháme zvyšovat sebevědomí jednotlivců, komunit a občanské společnosti,“ komentuje Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

„Chceme být pozitivnější, srozumitelnější, a moci logo používat v různých kontextech, vůči velkým donorům na straně jedné, i negramotným příjemcům na té druhé. Oproti dnešnímu stavu se z budoucích asociací vytratily emoce spojené s hrozbou a nahradily je pozitivní emoce spojené s nadějí na lepší budoucnost a důležitost kritického uvažování. Dochází tak ke změně narativu organizace, který již neříká, že svět je ‚v háji‘, ale že je možné ho změnit,“ dodává Pánek.  

Snaha o změnu proběhla již před 5 lety, ale nevyjasněná kritéria a požadavky spolu s emoční vazbou na původní logo vedly k neúspěchu. Ani další spolupráce s designéry nepřinesly kýžený výsledek. Z toho důvodu se tentokrát zástupci organizace rozhodli oslovit odborníky z Czechdesignu za účelem uspořádání soutěže a nastavení pevných pravidel, které by vedly k úspěšnému výsledku.

Jasně čitelný vzkaz

Z návrhů od tří účastníků soutěže porotu v čele s Alešem Najbrtem nejvíce oslovil koncept od Studia Marvil, za kterým stojí tým Olga Benešová, Vojtěch Vavřín, Tereza Saitzová, Jiří Karásek a Pavel Zelenka. 

Staví na srozumitelném a jednoduchém symbolu člověka a názvu organizace. Je rozpoznatelný a čitelný v terénu i z dálky a umožňuje mezinárodní použití. Barevně je pestrý, symbolizuje naději, ale zachovává si funkčnost i v černo-bílém provedení. Na podobu vítězného návrhu se můžete podívat v následujícím videu.

Základní varianta nového loga Člověka v tísni | Zdroj: Studio MarvilZákladní varianta nového loga Člověka v tísni | Zdroj: Studio Marvil

Nové logo Člověka v tísni pracuje s nejjednodušší možnou obrazovou podobou lidské postavy, obecně srozumitelnou a použitelnou ve všech myslitelných formách a na všech médiích. | Zdroj: Studio MarvilNové logo Člověka v tísni pracuje s nejjednodušší možnou obrazovou podobou lidské postavy, obecně srozumitelnou a použitelnou ve všech myslitelných formách a na všech médiích. | Zdroj: Studio Marvil

„Pracujeme s nejjednodušší možnou obrazovou podobou lidské postavy – obecně srozumitelnou značkou, použitelnou ve všech myslitelných formách a na všech médiích. Znak pro člověka, který každý může nakreslit rukou,“ popisuje Olga Benešová ze Studia Marvil.

Aplikace nového loga Člověka v tísni na misijním autě | Zdroj: Studio MarvilAplikace nového loga Člověka v tísni na misijním autě | Zdroj: Studio Marvil

„Nové logo je odpovědí na otázku, jak klíčové hodnoty pomoc a naděje srozumitelně představit lidem z rozdílných kultur i sociálních vrstev. Jak oslovit prosté příjemce pomoci i sofistikované korporátní donory. Jakým obrazovým jazykem mluvit k lidem, kteří čtou zleva doprava, shora dolů, zprava doleva, nebo nečtou vůbec,“ dodává Pavel Zelenka, kreativní ředitel studia.

„Jsme nadšení, že jsme mohli stát u tak významného milníku klíčové organizace, jakou Člověk v tísni je, a gratulujeme Studiu Marvil. Posunuli značku organizace správným směrem k pozitivním asociacím a naději,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu. 

„Změna loga organizace Člověk v tísni je jednoznačně pozitivním krokem. Vítězné Studio Marvil zjednodušilo původní symbol rozkročené postavy člověka do srozumitelnější podoby. Také díky změně barevnosti z černé na modrou působí celá identita vstřícně a vyjadřuje naději, což je pro komunikaci této významné organizace klíčové,“ komentuje volbu odborný porotce soutěže Aleš Najbrt.

Nová vizuální identita Člověka v tísni, ukázka plakátů | Zdroj: Studio MarvilNová vizuální identita Člověka v tísni, ukázka plakátů | Zdroj: Studio Marvil

Nová vizuální identita Člověka v tísni, ukázka sbírkového billboardu | Zdroj: Studio MarvilNová vizuální identita Člověka v tísni, ukázka sbírkového billboardu | Zdroj: Studio Marvil

Nová vizuální identita Člověka v tísni, brožura k výročí 30 let | Zdroj: Studio MarvilNová vizuální identita Člověka v tísni, brožura k výročí 30 let | Zdroj: Studio Marvil

Studio Marvil

Pražské Studio Marvil se na scéně grafického designu pohybuje více než 25 let a věnuje se zejména korporátním identitám, editorial designu a úpravě knih. Mezi nedávné realizace studia patří identita pro sklářskou skupinu Janštejn Glass Group či publikace Historická a současná architektura a TON +-160. Za realizaci pro TON bylo studio v roce 2018 oceněno prestižní cenou Red Dot Design Award, dále bylo součástí expozice Beazley Design of the Year v Londýně s vizuální identitou Správy železnic.

Studio tvoří interní designérský tým a širší okruh spolupracovníků z navazujících tvůrčích profesí, díky čemuž jde tvorba studia ruku v ruce se současným grafickým designem, ale dokáže klientům nabídnout i řešení s přesahem za hranice grafiky. 

Tým Studia Marvil: Tereza Saitzová, Vojtěch Vavřín, Jiří Karásek a Olga Benešová | Zdroj: Studio MarvilTým Studia Marvil: Tereza Saitzová, Vojtěch Vavřín, Jiří Karásek a Olga Benešová | Zdroj: Studio Marvil

O soutěži

Do soutěže, která měla jedno kolo, byli na základě pečlivé rešerše vyzvání 3 účastníci z řad nejkvalitnějších tuzemských grafických designérů: Lumír Kajnar, Studio Marvil a autorské trio Tereza Hejmová, Štěpán Moravec a Martin Odehnal. Jejich návrhy budou samostatně představeny v Magazínu Czechdesign.

Jejich úkolem bylo připravit návrh nového loga Člověka v tísni spolu s mezinárodními a národními variantami, včetně systému tvorby podznaček. 

Všichni účastníci soutěže se vzdali nároku na skicovné a navrhovali logo pro organizaci pro bono. Vítěz poskytl Člověku v tísni rovněž bezplatnou licenci.

„Byla to výzva! Museli jsme sladit potřeby a požadavky klíčových pracovníků organizace, vyjasnit si styl komunikace doma a v zahraničí i složitý systém podznaček,“ popisuje proces Eliška Malečková, vedoucí sekce Poradenství & soutěže Czechdesign. 

Šimon Pánek dodává: „Czechdesign nás celým procesem výběru provedl, přinesl věcnost, odstup a profesionalitu. Pomohl s vydefinováním požadavků, přípravou briefu pro grafiky, právních podkladů i s nastavením soutěže. Jeho zástupci pak byli i součásti odborné poroty, se kterou jsme vybrali konečný návrh.“

Porota soutěže

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

 • Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni,
 • Andrea Nejvirtová, ředitelka Človeka v ohrození,
 • Jan Kamenický, finanční ředitel,
 • Jan Mrkvička, vedoucí humanitární a rozvojové sekce,
 • Jan Černý, vedoucí sociálně vzdělávacích programů,
 • Tomáš Vyhnálek, vedoucí fundraisingu,
 • Kateřina Hůlová, ředitelka pobočky (Kladno a Beroun),
 • Tomáš Urban, vedoucí mediálního oddělení.

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

 • Aleš Najbrt, grafický designér, kreativní ředitel Studia Najbrt,
 • Jiří Vaněk a Martin Hůla, designéři Carton Clan,
 • Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu, ředitelka organizace Czechdesign.

Gratulujeme!

Související

Aktuálně z Czechdesignu: Státní tiskárna cenin hledá účastníky soutěže na novou vizuální identitu
Grafický design

Aktuálně z Czechdesignu: Státní tiskárna cenin hledá účastníky soutěže na novou vizuální identitu

Aneta Jungvirt - 17. 5. 2022 - 3 min.

Holešovickou tržnici čekají velké změny. V nové éře se promění také její vizuální identita
Grafický design

Holešovickou tržnici čekají velké změny. V nové éře se promění také její vizuální identita

Jana Čepková - 26. 4. 2022 - 4 min.

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme novou vizuální identitu organizace Lékaři bez hranic
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme novou vizuální identitu organizace Lékaři bez hranic

Jarmila Řehořková - 30. 1. 2020 - 1 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení