Čitelná Praha. Hvězdy světového designu navrhnou informační systém pro českou metropoli. Mezinárodní designérskou soutěž organizuje Czechdesign

Ilustrační foto | Foto: Simona Velechovská Ilustrační foto | Foto: Simona Velechovská

Představujeme vám soutěžní týmy, které navrhnou řešení informačního systému hlavního města. Do 1. fáze designérské soutěže, která u nás svým rozsahem a náročností nemá obdoby, je vybrala mezinárodní porota. Od výsledků soutěže si Praha slibuje sjednocení současného roztříštěného systému, které přinese zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti informací pro obyvatele i návštěvníky. Kvalitně navržený informační systém má zároveň potenciál stát se jedním ze symbolů města.

Pětice účastníků

Studio Gourdin, Sheraz Khan, Gerit Lippert, Capitale Berlin – Německo

Studio Gourdin, Sheraz Khan, Gerit Lippert, Capitale Berlin – Německo | Zdroj: archiv CzechdesignStudio Gourdin, Sheraz Khan, Gerit Lippert, Capitale Berlin – Německo | Zdroj: archiv Czechdesign

Tento tým tvoří celkem šest členů z řad německých studií i nezávislých odborníků. Studio Gourdin, německý specialista na komunikaci v prostoru, se mimo orientace na wayfinding věnuje také tvorbě firemních identit nebo designu výstav. V České republice mají zkušenosti jak v pracovní, tak i v osobní rovině: spoluzakladatel studia Nathanaël Gourdin strávil během studií v Bratislavě mnoho času cestováním po celé České republice. Dalším studiem je Capitale Berlin, rakousko-německý brandingový specialista, který se zabývá návrhy písma, wayfindingem a redakčním designem. Již mnoho let jeho členové vyučují typografii na rakouské vysoké škole FH Joanneum Graz. Gerit Lippert, UX designérka týmu, má odborné znalosti v oblasti uživatelského rozhraní a user experience designu, digitálních prototypů, brandingu a vývoje mezimediálních kampaní. Kromě povinných členů je součástí týmu také typograf, kartograf a designér Sheraz Khan, pracující na pomezí designu, analýzy a komunikace. Společně chtějí Praze nabídnout novou navigaci po městě, která odráží její hodnoty, zachycuje atmosféru a otevírá město všem skupinám uživatelů.

Ve svém portfoliu se tým představil s projekty návrhu wayfindingu pro Berlín (v soutěži na řešení wayfinding systému pro Berlín oceněn čestným vyznamenáním), návrhu signalizačního systému obchodního centra Nová Karolina v Ostravě, návštěvnického průvodce pro Bauhaus Dessau, mapy pro zapojení veřejnosti v kanadském Torontu nebo návrhu nových typů písma jako West a Parka, vydaných Fontwerk a The Font Bureau.

Jednoduše Praha. Tak chápeme výzvu navrhnout nový wayfinding systém pro českou metropoli. Vzhledem k tomu, že se Praha řadí mezi 25 nejnavštěvovanějších měst na světě, jedná se o destinaci, kde je orientace nanejvýš důležitá a kde hlavní roli hrají veřejná doprava a zprostředkovatelé další mobility. Wayfinding systém by měl město po stránce navigace zjednodušit a vytvořit nekomplikovanou mentální mapu pro obyvatele i návštěvníka, která jim umožní poznat město a omezí všechny možné bariéry. Dobrý wayfinding systém vítá lidi ve městě, doprovází je a umožňuje každodenní cestování. Vytváří charakter města a pomáhá lidem se s ním identifikovat. Ať už v cizím, nebo známém jazyce, pro rezidenty nebo návštěvníky, bez ohledu na věkovou skupinu nebo pohybové schopnosti: nové značení je přístupné všem a odráží hodnoty a vřelost hlavního města České republiky. Srdečně vás vítáme v Praze,“ uvedlo Studio Gourdin.

Büro4 AG – Švýcarsko

Členové studia Büro4 AG a architekt a urbanista Ralph Meury – Švýcarsko | Zdroj: archiv CzechdesignČlenové studia Büro4 AG a architekt a urbanista Ralph Meury – Švýcarsko | Zdroj: archiv Czechdesign

Büro4 je grafické studio ze Švýcarska, které pro soutěž sestavilo jedenáctičlenný tým. Povinné členy realizačního týmu doplnilo o typografa a UI designéra. Kromě firemní identity, webového designu, designu výstav či redakčního designu se zaměřuje na komunikaci ve veřejném prostoru. Svou práci zakládá na vedení a informování cestujících s cílem vytvořit úspěšnou navigaci a identitu konkrétního prostoru. Díky své filozofii postavené na důkladné analýze a specifickému přístupu ke každému projektu je autorem mnoha úspěšných realizací. Součástí týmu je architekt a urbanista Ralph Meury ze studia Meury Architektur, který pracuje na vlastních projektech a jako externí konzultant Büro4.

Ve svém portfoliu se tým představil projektem SBB (Švýcarská federální železnice), ikonickým wayfinding systémem na vlakových nádražích po celém Švýcarsku, digitálním značením turistických informací ve městech Basilej a Lucern, signalizačním systémem sportovního parku IGP Sportpark Bergholz, signalizačním systémem kancelářských budov Tic Tric Trac, designem expozic pro Švýcarské národní muzeum, etnografické muzeum Stein nebo novým koncept značení se zahrnutím kulturních cest pro barokní město Solothurn.

„Je nám velkou ctí a potěšením pracovat na vývoji nového wayfinding systému pro město Praha. Stejně jako v mnoha srovnatelných metropolích se pražský wayfinding systém v průběhu let organicky rozrostl a naléhavě potřebuje důkladnou analýzu a formulaci jasných a přísných řešení, která splňují všechny požadavky tak hojně navštěvovaného města. Jako nerezidentní designérské studio využíváme nezaujatý kritický pohled zvenčí a začleňujeme cenné zkušenosti ze srovnatelných projektů. Naši zaměstnanci mají vynikající analytické a designérské schopnosti a tvrdě pracují na nalezení inteligentních řešení. Jsme zapáleni a vysoce motivováni, abychom byli schopni optimálně podpořit projektový tým a město Prahu našimi odbornými znalostmi – protože to milujeme. Od roku 1999,“ konstatovalo studio Büro4 AG.

Side2, A69, Superior Type – Česká republika

Side2, A69, Superior Type – Česká republika | archiv CzechdesignSide2, A69, Superior Type – Česká republika | archiv Czechdesign

Český tým Side2 + A69 + Superior Type představuje platformu devíti zkušených členů. Povinné role týmu (architekt, grafický designér, UX designér a projektový manažer) jsou doplněny o seskupení předních českých typografů a odborníka na práci s jazykem a kontextem města. Role v týmu jsou zastoupeny grafickými designéry Side2, architekty a urbanisty A69, typografy z písmolijny Superior Type, UX designérkou Dominikou Potužákovou a odborníkem na historický kontext a jazyk Petrem Hlaváčkem. Navigačními systémy a grafikou v architektuře se zabývají dlouhodobě. Situaci v Praze monitorují s profesním zájmem již několik let. Během posledních čtyř let provedli vlastní důkladnou rešerši dobrých příkladů řešení navigace ve městech, jako je například Londýn, New York, Tokio, Amsterdam, Berlín, Řím a Lisabon. 

Ve svém portfoliu se tým prezentoval referenčními pracemi, jako je studie na novou podobu smíchovského dopravního terminálu, navigační systém Fakulty architektury ČVUT, urbanistickým konceptem nové čtvrti s názvem Smíchov City – Sever či projektem Motolského údolí. 

„Současná podoba pražského navigačního systému se vedle své dílčí originality vyznačuje také roztříštěností a celkovou nekoncepčností výstupů. Je to dáno především nánosy nevhodných úprav, novotvarů a doplňků k původním řešením ze 70. a 80. let minulého století, ale i vynucenými legislativními normativy posledních let, které se spolupodílejí na dnešním chaotickém stavu. Myslíme si, že je možné se realizovanými systémy jinde ve světě inspirovat, ale protože má Praha specifický charakter a měřítko středoevropského města, říká si o svébytné řešení. Domníváme se, že je to příležitost vstoupit současnou vrstvou do pražského veřejného prostoru, zároveň však s pokorou a respektem k jeho historickému kontextu,“ uvedl Tomáš Machek ze studia Side2.

Herrmann & Coufal, Studio Najbrt s.r.o. – Česká republika

Tým Studia Najbrt a Studia Herrmann & Coufal se z důvodu časové náročnosti závazků v jiném projektu rozhodl ze soutěže odstoupit.

Mijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design – Nizozemsko, UK, USA

Mijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design – Nizozemsko, UK, USA | Zdroj: archiv CzechdesignMijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design – Nizozemsko, UK, USA | Zdroj: archiv Czechdesign

Tento tým se skládá ze tří partnerských studií: Mijksenaar, Dalton Maag a Billings Jackson s celkem třinácti členy. V soutěži uplatní své mezinárodní znalosti v oblasti typografie, průmyslového designu a wayfindingu. Mijksenaar je amsterdamské wayfinding studio s jasným úkolem: propojovat lidi s prostorem a místy. Jejich holistickým přístupem k řešením orientace v prostoru s klíčovým zaměřením na uživatele vytvářejí poutavé, intuitivní a příjemné prostředí pro každého. Zkušenosti s wayfinding systémy sbírá studio Mijksenaar již 35 let, během kterých vytvořilo mnoho řešení úspěšně posilujících schopnost lidí orientovat se sebevědomě a plynule. Poskytlo poradenství městům, jako je Amsterdam, Moskva, New York a další. V soutěžním týmu spolupracují s Dalton Maag, mezinárodním typografickým studiem sídlícím v Londýně, které má 30 let zkušeností v oblasti vývoje písma a je tvořeno 50 odborníky 25 národností hovořícími 14 jazyky. Posledním členem týmu je Billings Jackson Design, tým průmyslových designérů a architektů ze Spojených států amerických, jejichž zaměření sahá od wayfindingu přes design nábytku a osvětlení až po urbanismus nebo dopravu. Pracovali na společensky vysoce sledovaných projektech městské a dopravní infrastruktury, jakým je například systém pěší navigace v britském Edinburghu, wayfinding systém New Yorku nebo lavička, která je součástí městského mobiliáře čtvrti Soho.

Ve svém portfoliu se tým představil s projekty Bicycle Parking Amsterdam, návrhem nové strategie pro parkování kol a pravidla po celém městě, Amersfoort City wayfinding, Bringing Back Train Travel, projektem, který přinesl strategii a design pro Moynihan Train Hall v New Yorku, Moscow Metro Wayfinding System nebo návrhem nového písma Oracle Sans a sjednocením písma pro město Vídeň.

Mezinárodní zájem

Do soutěže se přihlásilo celkem 16 kvalitních soutěžních týmů. Nároky na složení týmů odpovídaly komplexnímu zadání, které vyžaduje mezioborovou spolupráci odborníků různorodých profesí. O účast v 1. fázi soutěže projevilo zájem osm českých a osm zahraničních týmů. Ty se do soutěže hlásily z Německa, Švýcarska, Řecka, Francie, Nizozemska, Velké Británie, Spojených států amerických, Polska a také Slovenska. 

„Příjemně mě překvapilo, s jakým zájmem se soutěž setkala, zejména mezi zahraničními designéry. Mnohá přihlášená studia mají obrovskou zkušenost s podobně rozsáhlými projekty, takže ve mně roste přesvědčení, že soutěž dopadne skvěle. Porota neměla jednoduché rozhodování, protože opravdu bylo z čeho vybírat, na několik slavných jmen se bohužel nedostalo. Naštěstí se na pěti postoupivších nakonec vzácně shodli jak členové odborné poroty, tak zástupci Prahy či ROPID. Jsem proto velmi zvědavý, jak se s úkolem jednotlivé týmy vypořádají a co bude tvořit onen detail, jakýsi pražský prvek, kterým se návrh odliší od jiných měst,“ řekl Filip Blažek, přední český typograf, člen nezávislé poroty.

Mezinárodní porota složená ze zástupců hlavních aktérů vznikajícího systému a českých i zahraničních odborníků vyzvala do 1. fáze pět soutěžních týmů. Jejich úkolem bude zpracovat komplexní zadání k vytvoření celkového konceptu informačně-navigačního systému s praktickým znázorněním typografie, barevnosti a především funkčních principů na různorodých 3D výstupech. Předložená řešení bude porota hodnotit anonymně, tři nejúspěšnější postoupí do 2. fáze soutěže.

Více se o složení poroty dozvíte v samostatném článku

Přelomová soutěž

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) v září tohoto roku vyhlásil za pomoci odborné organizace Czechdesign mezinárodní designérskou soutěž na podobu Jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy. Vypsání soutěže je skutečně přelomovou událostí, na jejímž uskutečnění se mimo ROPID dlouhodobě aktivně podílí hned několik dalších institucí, především Magistrát hl. města Prahy, Dopravní podnik a Institut plánování a rozvoje. 

Cílem soutěže je vybrat tým odborníků, který prokáže schopnost vytvořit chytrý systém městské navigace vyhovující potřebám všech občanů i návštěvníků města. Nový systém bude přehledným a spolehlivým průvodcem Prahou, od orientace v metru přes zastávky autobusů či tramvají, pěší navigaci až po navigaci pro řidiče na příměstská parkoviště u MHD. Nebude se měnit jen vzhled, ale zejména rozsah a kvalita poskytovaných informací, které lidé dostanou v modernější a srozumitelnější formě.  

„Od zprovoznění poslední, třetí linky B uplynulo již 36 let. V roce 1984 se konala první a také dosud poslední vyzvaná soutěž na vyřešení orientačního systému celé pražské hromadné dopravy. Její výsledky ale byly uvedeny v praxi právě jen na trase B, a v Praze tak nikdy jednotný informační systém nevznikl. Potřeba celopražského informačního a navigačního systému nezmizela – ba právě naopak. Praha se rozrostla, vznikly nové čtvrti, přibylo obyvatel a s nimi vzrostly nároky na dopravní výkony. Celý přepravní systém se stal komplikovanějším, a tím vynikla potřeba přehledného značení a doručení správných informací ve správnou chvíli. I když se pro většinu obyvatel a návštěvníků Prahy použití mobilních telefonů s chytrými navigacemi stalo běžnou rutinou, která hledání cesty usnadňuje, nemůžeme se po městě pohybovat s očima upřenýma jen na displej přístroje. Pro pohodlné cestování potřebujeme pevné orientační body v prostoru, abychom snadno našli cestu z podzemního nástupiště až k cíli na povrchu,“ uvedl Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora hl. města Prahy pro dopravu, člen závislé poroty.

Napjaté očekávání

Od pondělí 27. 9. 2021 pracují vyzvaní účastníci na svých návrzích, do 1. fáze je musejí odevzdat nejpozději 6. 12. 2021. O týden později znovu zasedne mezinárodní porota, která na základě stanovených kritérií zvolí tři nejúspěšnější týmy. Ty dostanou možnost dopracovat svá řešení před finálním rozhodnutím poroty o vítězi.

Soutěž bude probíhat do ledna příštího roku, výsledky soutěže budou schváleny Radou hlavního města Prahy a jejich vyhlášení je předběžně naplánováno na únor 2022.

„Vážíme si toho, že se Praha společně s organizací ROPID a dalšími zapojenými institucemi do tak rozsáhlého projektu pustila. Už teď jsou v projektu stovky a stovky hodin práce a velkého úsilí celého organizačního týmu. Zájem o soutěž z řad profesionálů z Česka i zahraničí předčil naše očekávání a je pro nás velkou odměnou. Mimo jiné dokazuje, že je Praha výjimečné město s velkým potenciálem, které si zaslouží zájem a péči. Podařilo se nám získat pro tento projekt zkušené odborníky z celé Evropy, a dostáli jsme tak jeho mezinárodním ambicím. Netrpělivě očekáváme soutěžní návrhy, fandíme všem účastníkům a projektu držíme palce, čeká ho ještě dlouhá cesta,“ řekla Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

Více se o projektu dočtete:

článku: Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli

článku: Čitelná Praha. V porotě mezinárodní soutěže na jednotný informační systém české metropole zasednou odborníci z celého světa

článku: Přehledně a sjednoceně. Praha se může těšit na nový informační systém, který pomůže v rychlé orientaci v dopravě a zamezí zmatkům

článku: V Praze se ujaly devadesátky, to chci změnit! Nový radní pro dopravu o soutěži, na kterou se čekalo čtvrt století

An English version of the article can be found here.

Související

Čitelná Praha. V porotě mezinárodní soutěže na jednotný informační systém české metropole zasednou odborníci z celého světa
Grafický design

Čitelná Praha. V porotě mezinárodní soutěže na jednotný informační systém české metropole zasednou odborníci z celého světa

Kateřina Matějková Žáková - 13. 7. 2021 - 11 min.

Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli
Grafický design

Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli

Kateřina Matějková Žáková - 28. 5. 2021 - 9 min.

Přehledně a sjednoceně. Praha se může těšit na nový informační systém, který pomůže v rychlé orientaci v dopravě  a zamezí zmatkům
Ostatní

Přehledně a sjednoceně. Praha se může těšit na nový informační systém, který pomůže v rychlé orientaci v dopravě a zamezí zmatkům

Lucie Tranová - 22. 2. 2021 - 13 min.

V Praze se ujaly devadesátky, to chci změnit! Nový radní pro dopravu o soutěži, na kterou se čekalo čtvrt století
Produktový design

V Praze se ujaly devadesátky, to chci změnit! Nový radní pro dopravu o soutěži, na kterou se čekalo čtvrt století

Ludmila Piškula Boháčová - 11. 4. 2019 - 13 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024