Cimrmanovsky dokonalý rým. Město Svitavy představuje novou vizuální identitu

Historický emblém s hlavou tura je minulostí, Svitavy se oblékají do nového kabátu pod taktovkou Markéty Steinert a Jakuba Grubera. Nová vizuální identita vzešla z designérské soutěže, kterou organizoval CZECHDESIGN. Jejím cílem je reprezentovat a promlouvat současným vizuálním jazykem. O zakázku se utkalo celkem 5 studií.

Vítězný návrh odkrývá slovní hříčku, kterou v sobě název města skrývá. Slogan „a vy“ komunikuje, že město budou vždy utvářet především jeho obyvatelé. Za spojkou „a...” se může vyskytovat jakýkoliv text v kontextu sdělení, otevírá se tak proměnlivý prostor pro hravost, kreativitu, ale také formálnost. 

Nové logo Svitav, varianty použití | Zdroj: Markéta SteinertNové logo Svitav, varianty použití | Zdroj: Markéta Steinert

Vizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta SteinertVizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta Steinert

Celá komunikace je namířena směrem dovnitř – k obyvatelům Svitav. Tato skutečnost je podpořena základními barvami, které podtrhují energii města. Ultramarine modrá symbolizuje soulad, solidaritu a elán naplňovat budoucí plány. Forest Green zelená zase ilustruje okolní zeleň a krásnou přírodu. 

Jana Vinšová z pořádající organizace CZECHDESIGN shrnuje: „Vizuál vystihuje Svitavy jako aktivní, dynamické a živé město, se kterým jsou obyvatelé dobře ztotožněni. Odkaz na patriotismus je obsažen přímo v logu a při transparentní komunikaci má velký potenciál pro to, aby se s ním občané dobře identifikovali.“

Vizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta SteinertVizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta Steinert

Vizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta SteinertVizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta Steinert

Vzhledem k typografické povaze identity slouží písmo jako jedno ze základních prostředků jednotného vizuálního stylu. Základním písmem je Eina 01 písmolijny Linotype. V běžné kancelářské komunikaci se nahrazuje písmem Arial, které je součástí všech běžných operačních systémů.

Vizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta SteinertVizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta Steinert

Vizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta SteinertVizuální identita Svitav, aplikace | Zdroj: Markéta Steinert

Porota soutěže ocenila silný a odvážný koncept: Návrh studia Mr. Steinert na značku a vizuální identitu města Svitavy jednoznačně všechny převyšuje svým koncepčním přístupem a invenční ideou. Neopakuje zavedená klišé, vymezuje se proti tradičnímu přístupu grafického ztvárnění historických dominant města a přichází s vlastním silným a odvážným konceptem, založeným na jazykové hříčce v typografické značce, která komunikuje ke svým obyvatelům, komentuje návrh jeden z porotců, grafický designér Miroslav Roubíček.Markéta Steinert a Jakub Gruber

Za novou vizuální identitou Svitav stojí dvojice grafických designérů a absolventů UMPRUM Jakub Gruber a Markéta Steinert. Markéta má za sebou bohaté zkušenosti s tvorbou vizuálních identit. Mezi její nejúspěšnější projekty patří například vizuální styl Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

Markéta Steinert | Zdroj: Markéta SteinertMarkéta Steinert | Zdroj: Markéta Steinert

Pro město Svitavy jsi navrhla typografickou slovní hříčku, kde jsi čerpala inspiraci?

MARKÉTA: Na tomto projektu pro mě byla zásadní spolupráce s Jakubem Gruberem, který má na pro tyto slovní spojení a zkratky skvělý lingvistický cit. Byl to jeden z prvních návrhů, ke kterému jsme se nakonec vrátili. Určitě díky němu vzniklo, že je identita města založená na takřka Cimrmanovsky dokonalém rýmu. Slogan „a vy” funguje jako základní kámen identity, který promlouvá přímo k obyvatelům Svitav — je hlavně pro ně, což byl jeden z hlavních požadavků města. Komunikuje, že kvalitu života ve městě budou tvořit vždy především jeho občané, kteří mohou identitu rozvíjet. Moc se těším na všechny hlášky co občané vymyslí, ať budou pozitivní či poťouchlé. Protože když občané přijmou identitu za svou, odvedli jsme dobrou práci.

Řešíš ve své práci rozpor mezi tím, aby byly návrhy autorsky rozpoznatelné ale neopakovaly se zároveň? 

MARKÉTA: Nejsem úplně zastáncem autorsky rozpoznatelného grafického designu, hlavně co se vizuálních identit týká. Protože beru design jako řemeslo, které má být primárně funkční pro danou věc, a ne jako autorské umění. Samozřejmě i moje práce má určité znaky, ale snažím se tomu spíše vyhýbat.

Existují nějaká specifika v navrhování identity pro město oproti jiným subjektům? 

MARKÉTA: Ve spolupráci s městy kladu extrémní důraz na použitelnost a jednoduchost. Více než jinde se tu totiž předpokládá, že na identitě bude následně pracovat místní grafik či studio. Proto musí být například manuál jasnější, propracovanější a vše vysvětlené do nejmenšího detailu. Pravidla musí být srozumitelná, ale nesmí jich být zas příliš mnoho.

Jak hodnotíš formální proces této soutěže?

MARKÉTA: Jako naprosto hladký. Velký dík určitě náleží Czechdesignu, ale hlavně přímo Svitavám, panu starostovi Davidu Šimkovi a panu Šmerdovi, se kterými byla a je báječná spolupráce. Jsou opravdu zapálení pro věc.

Spokojené Svitavy

"Jsme velmi rádi, jak celý proces výběru loga probíhal. Z výsledku jsme nadšeni. Zcela odráží atmosféru místa, kde usilujeme zejména o budovaní pozitivních vazeb s občany a rozvíjení oboustranné komunikace.Navíc je zde jasně patrný i přesah na turistu, návštěvníka města. Vizuál s sebou nese formálnost, hravost, kreativitu, edukaci, motivaci i výzvu zároveň, což je skvělý bonus. Dává nám velký prostor, jak s novou identitou pracovat. Děkujeme agentuře Czechdesign a autorům vizuálu Markétě Steinert a Jakubu Gruberovi za báječnou spolupráci. Teď už je to na nás. Svitavy a my :) ", hodnotí soutěž a vítězný návrh pan Petr Šmerda, vedoucí Městského informačního centra Svitavy a iniciátor celého projektu.

Průběh soutěže

Soutěž byla pořádaná jako uzavřená a jednokolová. Spolu s vítězem se o zakázku ucházela následující studia (řazeno abecedně):

Nevítězné návrhy vám blíže představíme v samostatném článku.​

Odborná porota

Nezávislá část poroty / externí odborníci:
doc. MgA. Kristýna Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU Plzeň
MgA. Miroslav Roubíček, grafický designér, studio COLMO
Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design

Hlas poradní, náhradník za nezávislou část poroty:
MgA. Markéta Hanzalová, grafická designérka, studio COLMO
Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu, ředitelka CZECHDESIGN

Závislá část poroty / zástupci města:
Mgr. David Šimek, starosta města,
Mgr. Ditta Kukaňová, radní města Svitavy

Hlasy poradní, náhradníci za závislou část poroty:
Ing. Libor Dynka, oddělení Informatiky města Svitavy
Mgr. Radoslav Fikejz, radní města Svitavy
MgA. Pavel Juřík, fotograf
Bc. Ondřej Komůrka, ředitel SVČ Svitavy
Petr Říha, DTP Centrum Svitavy
Mgr. Petr Šmerda, vedoucí Městského informačního centra Svitavy

Porota návrhy hodnotila na základě kritérií, jako je kvalita provedení, vizuální odlišnost a atraktivnost, praktická využitelnost konceptu identity a míra naplnění požadavků na návrh. Porotci - pan starosta a vedení města, prokázali svým výběrem neobyčejnou odvahu, která svědčí o tom, že vedení města záleží na tom, aby se Svitavy prezentovaly současným a tedy tím nejlepším způsobem. Lidová potřeba vtipného vyjadřování se může projevit při nejrozmanitějších příležitostech. Bystří občané Svitav si logo, které se může nejednou stát ozdobou hovoru, jistě brzy vezmou za své,komentuje Kristýna Fišerová.

Související

Představujeme 5 studií soutěžících o zakázku na vizuální styl města Svitavy
Grafický design

Představujeme 5 studií soutěžících o zakázku na vizuální styl města Svitavy

Zdislava Pilařová - 24. 9. 2019 - 3 min.

Město Svitavy má posílit a odlišit nová vizuální identita. Vzejde z designérské soutěže, kterou pořádá CZECHDESIGN
Grafický design

Město Svitavy má posílit a odlišit nová vizuální identita. Vzejde z designérské soutěže, kterou pořádá CZECHDESIGN

Jarmila Řehořková - 4. 9. 2019 - 4 min.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení