Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Dyzajn market, prodejní výstava, jež se koná přibližně čtyřikrát do roka. | Zdroj: www.dyzajnmarket.com Dyzajn market, prodejní výstava, jež se koná přibližně čtyřikrát do roka. | Zdroj: www.dyzajnmarket.com

Chladný byznys, nebo pomoc designérům? Oblíbený Dyzajn Market rozbouřil emoce vystavujících a čelí výtkám z nefér chování

Jaký milovník designu, módy a lokální tvorby by neznal Dyzajn market, oblíbenou prodejní výstavu, která se koná přibližně čtyřikrát do roka. Bohužel v poslední době se kolem akce začaly rojit negativní emoce. Že není všechno růžové, jak by se na první pohled mohlo zdát, potvrzovalo během září v bouřlivých debatách na sociálních sítích několik nezávislých tvůrců. Dyzajn market svá pochybení následně přiznal a obchodníkům se omluvil. Otázkou však zůstává, jaký dopad bude mít tato kauza na podobu budoucích ročníků Dyzajn marketu i dalších obdobných prodejních přehlídek. Ti aktuálně bojují především s pandemií, která do určité míry zamezila pořádání přehlídek a malí obchodníci a lokální designéři přišli o hlavní možnost, kde své práce prodat.

Vraťme se ale na podzim, kdy propukla aféra kolem Dyzajn marketu. Na začátku září vydala značka Ko-ra-le, specializující se na skleněné a dřevěné šperky, obsáhlé prohlášení, ve kterém vyjádřila lítost nad tím, jakým způsobem jsou nastaveny podmínky Dyzajn marketu pro vystavovatele. „Když jsme před dvěma lety otevřeli svůj showroom Tvorba Store a v podmínkách Dyzajn marketu se objevila klauzule o tom, že na akci nesmíme zmiňovat, kde máme showroom a nabízíme své šperky, zaskřípali jsme zuby a nechali to být. Přeci jen je akce nejen mezi našimi fanoušky velmi oblíbená a navštěvovaná. Když jsme si ale pořádně přečetli podmínky účasti na letošních předvánočních marketech (konec listopadu a konec prosince), ve kterých jsme se dočetli, že se tvůrce nesmí účastnit jiné prodejní akce v okruhu 50 km – a to 21 dní před konáním Dyzajn marketu a pod pokutou 20 tisíc – naše trpělivost přetekla,“ uvedla značka Ko-ra-le na svém facebookovém profilu a poté se rozhodla pro neúčast na následujících akcích Dyzajn marketu. 

Na Dyzajn marketu objevíte velkou škálu různých vystavovatelů. | Zdroj: www.dyzajnmarket.comNa Dyzajn marketu objevíte velkou škálu různých vystavovatelů. | Zdroj: www.dyzajnmarket.com

Nespokojení prodávající

Negativní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a k facebookovému statusu začaly přibývat desítky souhlasných komentářů dalších vystavujících, kteří rovněž s podmínkami nebyli spokojeni. Jednou z častých výtek byla neochota vyjít vystavovaným vstříc a nastavování mnohých zákazů, které leckoho odradily už jen při vyplňování přihlášky. Jelikož se zástupci značky Ko-ra-le k celé situaci již nechtěli vyjadřovat, oslovili jsme napřímo další značku, která má s Dyzajn marketem dlouholeté zkušenosti, a zeptali jsme se na to, zda se přístup pořadatelů nějakým zásadnějším způsobem během let proměnil. 

Česká značka Ko-ra-le se specializuje na skleněné a dřevěné šperky. | Zdroj: www.ko-ra-le.czČeská značka Ko-ra-le se specializuje na skleněné a dřevěné šperky. | Zdroj: www.ko-ra-le.cz

„V průběhu času zapracovaly organizátorky podle mě hodně na kvalitě akce, programu, vizuální podobě. Méně již na svých komunikačních schopnostech a již zmíněné profesionalitě a ochotě řešit problémy. Naopak, s jistou nabyvší silnou pozicí se tyto ještě zhoršovaly, pravidla neustále přiostřovala a snažili se touto cestou bojovat proti své konkurenci,“ popisuje Iva Pončová ze City Folklore, ostravské slow fashion značky zaměřující se na streetwear pro mladší generaci. Fatální podmínkou bylo pro mnohé pravidlo, že se nesmí prodávající účastnit jiných akcí v časově a místně vymezeném horizontu. Sami pořadatelé tuto klauzuli pod tlakem nespokojených vystavovatelů nakonec ze svých smluv vyškrtli. Proč ale došlo k úpravě podmínek spolupráce až po takové době? 

Na tuto otázku se nám pokusil odpovědět samotný Dyzajn market: „Klauzule v podmínkách zdaleka nefigurovala dlouho. K jejímu zavedení došlo před prázdninovou akcí, a byla tak v platnosti pouze během jedné události, přičemž k jejímu odstranění došlo ihned po tom, co se pro část vystavujících ukázala jako nevyhovující. Během našeho podzimního průzkumu jsme potom zjistili důležitou věc, a to, že významná část účastníků podmínky účasti z různých důvodů nečetla, a tím pádem o dané klauzuli vůbec nevěděla. My sami jsme dodržování klauzule aktivně nekontrolovali, a tím pádem ani nepostihovali, což částečně vedlo k tomu, že jsme se o její problematičnosti nedozvěděli včas a nezrušili ji ještě dříve,“ říká Terezie Tunková, zakladatelka akce.

Dyzajn market, prodejní výstava, jež se koná přibližně čtyřikrát do roka. | Zdroj: www.dyzajnmarket.comDyzajn market, prodejní výstava, jež se koná přibližně čtyřikrát do roka. | Zdroj: www.dyzajnmarket.com

Snaha o konfrontaci

Snažily se jednotlivé značky nějakým způsobem Dyzajn market konfrontovat se svou nespokojeností a prosadit změny již dříve? „Když bylo potřeba, tak jsme si vzhledem k tomu, že nejsme z Prahy, zejména psali maily. Snažili jsme se vysvětlit, argumentovat, být upřímní, ale nikam to nevedlo. Organizační tým se cítil vždy jen dotčen a nebyla žádná vůle. Osobně jsme mluvili již méně, důvodem byl čas, zaneprázdněnost a často již časový odstup od tématu. Popravdě jsme nechtěli již dále, po tom, co bylo vše řečeno, rozdmýchávat další konflikt a dělat zlou krev. Po poslední mailové výměně názorů s námi byla Dyzajn marketem, vcelku ostře, spolupráce ukončena,“ doplňuje Iva Pončová.

Proč ale k podobně přísným sankcím a omezením Dyzajn market vůbec přistoupil? Inspiroval se třeba u jiné prodejní akce, nebo to byl ryze jejich nápad? „V týmu máme produkční a eventové pořadatele, podílející se na pořádání řady jiných akcí a obecně se dá říct, že různá pravidla a jejich sankce má ve smlouvě každá obdobná akce či festival. Já osobně jsem se od roku 2008 účastnila jako prodejce akcí a smlouvu měla řada z nich v mnoha ohledech ještě přísnější. Důležité je ale poznamenat, že ačkoliv jsme ve smlouvě řadu sankcí uváděli, nikdy nedošlo k jejich reálnému uplatnění a nastalé situace jsme vždy řešili dohodou. Na základě toho jsme došli k přesvědčení, že sankce pouze zbytečně děsily a mohly přispívat ke vzniku nepříjemné atmosféry. Chceme nyní dosáhnout toho, aby vystavující byli motivováni pozitivním přístupem a příklady, nikoliv obavou z penalizace, protože věříme, že to v důsledku povede k lepší situaci pro úplně všechny zúčastněné,“ vysvětluje nastavené podmínky Terezie Tunková.

Dyzajn market se v současné době odehrává pražském výstavišti. | Zdroj: www.dyzajnmarket.comDyzajn market se v současné době odehrává pražském výstavišti. | Zdroj: www.dyzajnmarket.com

Jak to vidí ostatní?

Jsou ale opravdu takové podmínky a sankce časté, a pokud ne, jaká pravidla mají nastavené další markety? Z odpovědí, které nám poskytly LEMARKET a MINT Market je zřejmé, že zhoršující se podmínky pro vystavovatele na Dyzajn marketu nejsou jen otázkou několika posledních ročníků. Největší vlnu negativních zpětných reakcí ale nastartovala až právě tato klauzule.

„Takový požadavek bychom si nikdy do smluvních podmínek nedovolili dát. Oba zakladatelé MINT Marketu Omri a Zbyněk mají své vlastní malé značky a sami vědí, že právě prodej na akcích je pro jejich rozpočet stěžejní. Navíc díky osobnímu setkání se zákazníky získávají důležitou zpětnou vazbu, na základě které pak svou tvorbu inovují a posouvají dál. I my máme smlouvu, která obsahuje nějaká pravidla, která jsou k pořádání akcí podobného rozsahu nutná. Nemáme však potřebu našim prodejcům, které už více než 10 let bereme jako naše partnery, bránit v tom, aby podnikali jinde,“ popisuje pravidla pro vystavovatele Lenka Kolářová, principálka trhů MINT Market. 

MINT Market se snaží malým prodejcům v současné době pomoci. | Zdroj: www.mintmarket.czMINT Market se snaží malým prodejcům v současné době pomoci. | Zdroj: www.mintmarket.cz

Stejně se na tento problém dívají i organizátoři LEMARKETU: „Chápu smysl podobných klauzulí u festivalů, kde například platí velký honorář nějakému umělci a potřebují mít pak jistotu prodeje vstupenek na jeho vystoupení. Ale tady, kde designéři platí nám, mi to opravdu smysl nedává,“ souhlasí s názorem pořadatelů MINT Marketu Elena Janota, zakladatelka LEMARKETU. Frustrace, která postupem času narůstala a pro níž se pomyslnou poslední kapkou stal právě tento požadavek, dohnala značku Ko-ra-le k odvážnému příspěvku.

Díky této první „vlaštovce“ se přidávali další a tlak na změnu od celé řady malých výrobců a designérů nabýval na síle. Organizátoři Dyzajn marketu si svou chybu uvědomili, upravili dosavadní závazná pravidla na doporučení a sankce, které byly předtím vymáhány za nedodržení, zrušili.prohlášení, které zveřejnili na svém facebookovém profilu, uznali, že nebrali v potaz samotné prodejce, nýbrž se řídili svou intuicí a zkušenostmi. Zároveň také poprosili o upřímnou zpětnou vazbu. 

Na otázku, co pro ně bude do budoucna, s přihlédnutím na události podzimních měsíců, největší výzvou, odpověděli následovně: „Největší výzva bude v tuto chvíli určitě zavést plánované změny tak, abychom od účasti neodradili nezanedbatelnou část spokojených zákazníků, kterým dosavadní podmínky vyhovovaly a akce si cení pro její vysokou úroveň produkční profesionality a atraktivity pro zákazníky. U takto velké akce, s tolika účastníky, je velice těžké a mnohdy prakticky nemožné 100% uspokojit nároky všech, ale věříme, že se nám vše podaří vyladit tak, aby Dyzajn market byl přístupnější a přátelštější a zároveň si dokázal zachovat co nejvíc z kvalit stávajících služeb,“ dodává Terezie Tunková. 

Čas na férovost

Současná situace s koronavirem má drtivý dopad hlavně na malé podnikatele a obchodníky. Neházet si klacky pod nohy je tedy dnes zásadní. Naštěstí se někteří z organizátorů rozhodli nezávislé designéry nehodit přes palubu a v covidové situaci se jim snaží pomáhat. Sympatický krok zvolil například již zmiňovaný MINT Market: „Teď jde v první řadě o to, abychom se všichni spojili a pomohli malým značkám přežít tento rok. I proto jsme se už na jaře rozhodli, že při zrušení akce kvůli COVID-19 prodejcům uhrazené poplatky nepropadnou. Převedli jsme je v plné výši ve formě kreditu k čerpání na akcích do konce roku. Uvidíme, jak se nyní situace bude vyvíjet. My jsme ale připraveni vyjít vstříc designérům, aby pro ně účast na našich akcích nebyla stresující a likvidační záležitost v případě dalších vládních opatření. Návštěvníky zároveň vybízíme, aby vánoční dárky pořídili u českých tvůrců. Výběr je opravdu pestrý a dárkem pak uděláte radost nejen obdarovanému, ale i tomu, kdo jej vytvořil,“ popisuje nové podmínky Lenka Kolářová. 

Podmínky účasti změnili vzhledem k situaci i organizátoři LEMARKETU. Prodejcům snížili poplatky za registraci o polovinu a úplně zrušili vstupné pro návštěvníky, aby na trhy přišlo co nejvíce lidí. Stejně tak zavedli i online prodej, v rámci kterého podpoříte nějakého malého tvůrce. 

LEMARKET - moderní tržiště LEMARKET objevuje a představuje lokální tvůrce a projekty. | Zdroj: www.lemarket.cz/fotoLEMARKET - moderní tržiště LEMARKET objevuje a představuje lokální tvůrce a projekty. | Zdroj: www.lemarket.cz/foto

Zavedl podobné úlevy pro prodávající i sám Dyzajn market? „V případě nemožnosti konání akce v důsledku vládních nařízení jsme v letošním roce designérům nabídli, nejen u nás, zcela samozřejmou možnost přesunutí účasti na některou z nadcházejících akcí, ale také možnost úplného zrušení účasti s minimálními storno poplatky až do 14 dní před akcí, prezentaci formou projektu ‚Obdaruj a podpoř!' (propagace lokálních produktů jako správné volby pro letošní Vánoce), rozšíření možnosti prezentace prostřednictvím databáze designérů na našem webu a řadu dalších nástrojů. A v tomhle všem nám pomáhají naše zkušenosti ze září, díky kterým jsme redefinovali naši misi směrem k designers-first akci a platformě, kterou se nyní i tímto snažíme co nejlépe naplnit.

LEMARKET  | Zdroj: www.lemarket.cz/fotoLEMARKET | Zdroj: www.lemarket.cz/foto

Prodejní výstavy designu představují pro malé značky příležitost, jak se více zviditelnit, prezentovat svoji tvorbu širší veřejnosti, která by je třeba jinak vůbec nezaznamenala. Jednotlivé značky mají své fanoušky, kteří se za nimi často vracejí právě v průběhu těchto trhů. Mnoho z nich nemá třeba ani svůj e-shop, nebo se jedná o prodejce, kteří nejsou tak známí. Dyzajn market má, jako jedna z nejznámějších přehlídek svého druhu, v tomto ohledu velkou sílu. Je tedy pochopitelné, že se nikdo do většího konfliktu příliš nehrne. Vystoupit z davu a ozvat se může mít totiž pro takto křehký sektor až likvidační dopady. Naštěstí se najdou tací, kteří mají odvahu, a i přes riziko upozorní na problém. V konečném důsledku pak často pomůžou nejen sobě, ale zasadí se o změnu, která má pozitivní dopad i pro ostatní. 

Další články