Český Krumlov nemá být jen skanzen pro turisty. Karel Matějka navrhl pro město odvážný mobiliář, který nezboří městskou kasu a poslouží i místním

Nový městský mobiliář pro Český Krumlov navrhl produktový designér Karel Matějka. | Foto: Jan Mahr Nový městský mobiliář pro Český Krumlov navrhl produktový designér Karel Matějka. | Foto: Jan Mahr

Veřejný prostor je jedním z klíčových prvků města a městský mobiliář je jeho neodmyslitelnou součástí. Vytvořit mobiliář pro historické město Český Krumlov, jehož veřejný prostor každodenně užívá místní obyvatelstvo společně s mnoha turisty, se tak mohlo zdát nelehkým úkolem. Karlu Matějkovi se však podařilo navrhnout kvalitní a nadčasovou kolekci, která splňuje nejen nezbytnou funkčnost, ale zároveň reflektuje charakter tohoto významného města.

Princip nadčasovosti a moderní tvarosloví

Nový mobiliář pro Český Krumlov navržený Karlem Matějkou byl představen na jaře roku 2022. První část obsahovala lavičku s opěradlem, lavičku bez opěradla, odpadkový koš a stojan na kolo. Druhá část, prezentovaná veřejnosti koncem roku 2022, byla již doplněna o lehátko, parkový stůl, květináč a převlékárnu. Návrh navazuje na historickou podobu tamní lavičky sestávající ze dvou kamenů s překladem. Designem reflektuje princip nadčasovosti, pracuje s moderním tvaroslovím i materiály a respektuje kontext místa a genius loci. Je funkční, dobře zapamatovatelný, a přesto na sebe nestrhává zbytečnou pozornost. 

Mobiliář pro Český Krumlov navazuje na historickou podobu místní lavičky sestávající ze dvou kamenů s překladem. Vpravo stojan na kola. | Foto: Jan MahrMobiliář pro Český Krumlov navazuje na historickou podobu místní lavičky sestávající ze dvou kamenů s překladem. Vpravo stojan na kola. | Foto: Jan Mahr

Jedná se o mou první práci v oblasti městského mobiliáře, přestože prvkům do veřejného prostoru jsem se již dříve věnoval (kinetické křeslo Restless). Nejzajímavější na tomto projektu je komplexita návrhu, který musí vycházet z principů dobrého designu – být funkční, estetický, zároveň nenápadný, nadčasový a v neposlední řadě ekologický. Jednotlivé prvky by měly na sebe vizuálně navazovat a celá kolekce působit uceleným dojmem. Mobiliář v tuto chvíli obsahuje sedm prvků, přičemž některé návrhy mají své podvarianty,“ uvádí designér Karel Matějka. 

Houpací křeslo Restless oscilující na hraně exteriéru a interiéru nabízí ucelený pohled na fenomén pohybu a hravě zkoumá limity fyzických zákonů při tvorbě nábytku. Prezentováno na Salone del Mobile. | Foto: Jan MahrHoupací křeslo Restless oscilující na hraně exteriéru a interiéru nabízí ucelený pohled na fenomén pohybu a hravě zkoumá limity fyzických zákonů při tvorbě nábytku. Prezentováno na Salone del Mobile. | Foto: Jan Mahr

Kovové části mobiliáře jsou z žíhaného nerezového plechu. Žíháním nerezový plech změní barvu na zlatohnědou a lépe splyne se svým okolím. Dřevěné díly jsou z masivního dubu. Výběr materiálu byl po konzultaci se zadavatelem vybrán tak, aby dobře stárnul a měl co nejmenší nároky na údržbu. Český Krumlov chce v budoucnu využít lokálních zdrojů v podobě městských lesů při dodávání dubových hranolů.

Kovové části, jako např. plášť odpadkového koše nebo nohy lavičky, jsou z žíhaného nerezového plechu. Žíháním nerezový plech změní barvu na zlatohnědou a lépe splyne se svým okolím. | Zdroj: Karel MatějkaKovové části, jako např. plášť odpadkového koše nebo nohy lavičky, jsou z žíhaného nerezového plechu. Žíháním nerezový plech změní barvu na zlatohnědou a lépe splyne se svým okolím. | Zdroj: Karel Matějka

Veřejný prostor a jeho kultivace

Kultivaci veřejného prostoru Českého Krumlova předcházela dlouhá diskuze společně s městským architektem Ondřejem Bustou. „Jako město jsme se stále častěji dostávali do situace, kdy jsme jednali o ceně dodávaného mobiliáře a materiálu na jeho opravu od výrobců, jejichž cenová politika v posledních letech dostala dynamický rozměr. Také jsme se potýkali s problémem, kdy jsme si vyhledali lavičku, která by designem a cenově odpovídala našim představám, neplatilo to u dalších kusů, kterými byly koš či kolostav,“ popisuje začátky městský architekt Ondřej Busta. 

Ve městě je rozmístěno zhruba 200 laviček a 300 odpadkových košů, které budou po etapách postupně nahrazeny novými prvky městského mobiliáře. | Foto: Jan MahrVe městě je rozmístěno zhruba 200 laviček a 300 odpadkových košů, které budou po etapách postupně nahrazeny novými prvky městského mobiliáře. | Foto: Jan Mahr

Město se tak postupně dostalo k definici jasného zadání, že si městský mobiliář musí umět nejen samo opravit, ale také vyrobit. Nejlépe tedy tak, aby byl snadno zhotovitelný v běžných podmínkách lokálních dodavatelů.Začali jsme se tak ptát lidí, kteří podobnou myšlenku vlastního městského mobiliáře již úspěšně zrealizovali, jako například město Vodňany, Šlapanice a Praha. Postupně jsme tak získali obraz o tom, koho hledáme – tedy renomovaného designéra s praktickou zkušeností, který bude schopen dodat nejen kvalitní návrh po vizuální stránce, ale také dokumentaci společně s prototypem, které budou funkční a praktické,“ uvádí architekt Busta a dodává: „To vše se nám podařilo najít v Karlu Matějkovi, který vzešel z našeho interního a velmi náročného výběru.“ Samotný návrh je poté výsledkem řady diskuzí s městem, jeho pracovní skupinou a designérem, kdy město kontrolovalo celý proces návrhu.

Nelehký úkol

Karel Matějka tak dostal nelehký úkol, a to vytvořit mobiliář, který svou funkčností a estetickým vyjádřením bude splňovat potřeby nejen místních obyvatel, kteří veřejný prostor Českého Krumlova využívají každodenně, ale také turistů, kteří v historickém městě stráví pouze jedno odpoledne. Také tato polarita hrála velkou roli během projednávání města společně s Ondřejem Bustou. „Kvalita veřejného prostoru měst je naprosto zásadní pro vnímání kvality celku. Veřejný prostor ovlivňuje životy všech, nejen turistů, ale především místních, kteří si přes něj nacházejí cestu a vztah k městu jako takovému. Otázka, zdali se to děje pod značkou UNESCO, by však ve finále neměla být důležitá, protože veřejný prostor je hlavně o kvalitě života lidí, kteří jej užívají teď a tady,“ dodává architekt. 

Samotný návrh je výsledkem řady diskuzí s městem, jeho pracovní skupinou a designérem, kdy město kontrolovalo celý proces návrhu. | Zdroj: Karel MatějkaSamotný návrh je výsledkem řady diskuzí s městem, jeho pracovní skupinou a designérem, kdy město kontrolovalo celý proces návrhu. | Zdroj: Karel Matějka

„Přestože se jedná o historické město a je jedno z nejnavštěvovanějších míst v České republice, žijí zde stálí obyvatelé a potřeby těchto dvou skupin jsou odlišné. Veřejný prostor, ale i celé město musí vyhovět těmto dvou aspektům a vhodným způsobem je propojit tak, aby nevznikl skanzen. Nedílnou součástí návrhu tak byla právě úvaha nad využitím mobiliáře jak návštěvníkem, tak obyvatelem města, což vyústilo v podobu, která by měla tyto rozdílné světy propojit,“ uzavírá Karel Matějka.

„Celá kolekce obsahuje v současné chvíli sedm prvků, přičemž některé návrhy mají podvarianty“ uvádí Matějka. | Foto: Jan Mahr„Celá kolekce obsahuje v současné chvíli sedm prvků, přičemž některé návrhy mají podvarianty“ uvádí Matějka. | Foto: Jan Mahr

Po Českém Krumlově je v současnosti rozmístěno přibližně 200 laviček a 300 odpadkových košů. Mobiliář byl prezentován městské radě a posléze veřejnosti v podobě prototypů. K implementaci jednotlivých prvků dochází postupně po etapách.

Související

Jak se dělá design. Na apríla oslavilo duo Janský a Dunděra druhý rok ve svém letenském ateliéru. Ten si vymazlili až ke stropu autorským nábytkem
Interiér a architektura

Jak se dělá design. Na apríla oslavilo duo Janský a Dunděra druhý rok ve svém letenském ateliéru. Ten si vymazlili až ke stropu autorským nábytkem

Redakce Czechdesign - 21. 5. 2024 - 5 min.

Víte, kdy je Mikulov nejhezčí? Na konci května během festivalu Křehký, který je plný sběratelského designu
Produktový design

Víte, kdy je Mikulov nejhezčí? Na konci května během festivalu Křehký, který je plný sběratelského designu

Redakce Czechdesign - 15. 5. 2024 - 7 min.

Pohodlí domova přenesli do exteriéru. Díky novému městskému mobiliáři Egoé si veřejný prostor užijete na maximum
Produktový design

Pohodlí domova přenesli do exteriéru. Díky novému městskému mobiliáři Egoé si veřejný prostor užijete na maximum

Tereza Patzenhauerová - 19. 4. 2024 - 6 min.

Židle, za kterou vám zaplatí. O zálohovatelném a udržitelném designu s holandskou hvězdou Ineke Hans, která razí novou filozofii spotřeby
Produktový design

Židle, za kterou vám zaplatí. O zálohovatelném a udržitelném designu s holandskou hvězdou Ineke Hans, která razí novou filozofii spotřeby

Redakce Czechdesign - 13. 5. 2024 - 4 min.

Lampa, která svítí a vyrábí kyslík pomocí řasy. Trojice nadějných slovenských tvůrců důmyslně propojuje design s vědou
Udržitelný design

Lampa, která svítí a vyrábí kyslík pomocí řasy. Trojice nadějných slovenských tvůrců důmyslně propojuje design s vědou

Nikol Galé - 17. 4. 2024 - 8 min.

Hranice humoru je fluidní, říká spoluzakladatel projektu Knedlo Zelo Wear. Jejich plnotučnou satiru české kultury můžete mít na triku i talíři
Produktový design

Hranice humoru je fluidní, říká spoluzakladatel projektu Knedlo Zelo Wear. Jejich plnotučnou satiru české kultury můžete mít na triku i talíři

Lilia Gutiérrez - 2. 5. 2024 - 18 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024