České školství sází na moderní a atraktivní budovy. Jak vypadají nejkrásnější vzdělávací instituce v republice?

Architekti Jiří Markevič a Jaroslav Sedlák oživili barokní areál výrazně barevnou novostavbou hladkých a jednoduchých tvarů. | Foto: BoysPlayNice Architekti Jiří Markevič a Jaroslav Sedlák oživili barokní areál výrazně barevnou novostavbou hladkých a jednoduchých tvarů. | Foto: BoysPlayNice

Zapomeňte na pořekadlo „učení – mučení“. V těchto prostorách škol, které proměnili architekti k nepoznání, je učení radost! Konec mdlých a všedních tříd a školních jídelen, jejichž stěny zpravidla zdobily výtvory žáků (a to nejen těch talentovaných). Při pohledu na nejkrásnější vzdělávací instituce si budete přát vrátit se do svých mladých školních let.

Barokní areál – ZŠ Vřesovice

V barokním areálu ve Vřesovicích na Prostějovsku dříve sídlilo církevní učiliště. Od roku 2013 začal sloužit hlavní objekt fary jako základní škola a koncem minulého roku byl areál zrekonstruován a doplněn o novou budovu. V přízemí budovy se nachází kuchyně s jídelnou a stacionář.

Různorodost stylů, provozní a technický charakter se staly hlavním východiskem konceptu rekonstrukce, kterou si vzalo na starost duo brněnských architektů Jiří Markevič a Jaroslav Sedlák z Public Atelier. Výsledkem je neuvěřitelná souhra nových a historických objemů barokního areálu. „Naše práce by mohla být příkladem, že je možné do obce vstoupit i soudobě a udržet návrh, udělat práci pořádně, velkoryse, aby se na tom dalo dál budovat,“ říkají autoři projektu. 

Velkorysému baroknímu komplexu se tímto projektem podařilo vdechnout nový život. | Foto: BoysPlayNiceVelkorysému baroknímu komplexu se tímto projektem podařilo vdechnout nový život. | Foto: BoysPlayNice

„Rekonstrukce jsou vždy složitější než novostavby. Zásadní pro nás bylo odlišit nové a staré, aby obě věci vynikly a nesplývaly. Nové objemy charakterizuje jednoduchý tvar, hladký povrch a výrazná barevnost, naopak historické objemy jsou sjednoceny bílou fasádou, červenou střechou z bobrovek a měděným oplechováním,“ uvedl Markevič. Akcentovány jsou zejména nové vstupy a propojovací krčky, které do komplexu přináší hravost svou barevností a novými možnostmi pohybu.

Nové objemy v areálu jsou od historických jasně rozpoznatelné a zároveň se navzájem prolínají. | Foto: BoysPlayNiceNové objemy v areálu jsou od historických jasně rozpoznatelné a zároveň se navzájem prolínají. | Foto: BoysPlayNice

Děti si mohou svobodně volit, který vstup do školy a jakou barvou použijí, kterým směrem se vydají. | Foto: BoysPlayNiceDěti si mohou svobodně volit, který vstup do školy a jakou barvou použijí, kterým směrem se vydají. | Foto: BoysPlayNice

Projekt vychází z potřeby navýšení kapacity školy a záchrany chátrajících krovů hospodářských křídel barokního komplexu a úprav vnitřního dvora, kde je nyní nové hřiště. Dále byl kladen důraz na propojení jednotlivých částí tak, aby se zde uživatelé školy i stacionáře cítili společně příjemně a svobodně užívali veškeré jeho části. 

Historické části jsou sjednoceny klasickou omítkovou fasádou, červenou střechou z bobrovek a měděnými klempířskými prvky. | Foto: BoysPlayNiceHistorické části jsou sjednoceny klasickou omítkovou fasádou, červenou střechou z bobrovek a měděnými klempířskými prvky. | Foto: BoysPlayNice

Klastrové uspořádání v Základní škole Amos v obci Psáry

Jediná v ČR navržená celá v pasivním energetickém standartu. V rámci obce slouží také jako kulturní centrum. Budova Školy Amos, jejíž prostory byly navržené studiem SOA architekti, je zajímavá i svou formou výuky – podporuje tzv. „learning landscape“. Vnitřní dispozice prostor je řešena klastrovým uspořádáním učeben, kde probíhá výuka na principu dílčích funkčních jednotek pro zhruba 130 žáků. Proto ve škole nenajdete ani klasické uspořádání lavic do řad. Ty jsou rozestavěny do jakýchsi pracovních hnízd umožňující frontální výuku. 

Budova Základní školy Amos svým měřítkem a zvolenou typologií jednoduchých abstrahovaných objektů se sedlovými střechami vhodně doplňuje prostředí současné příměstské obce. | Foto: BoysPlayNiceBudova Základní školy Amos svým měřítkem a zvolenou typologií jednoduchých abstrahovaných objektů se sedlovými střechami vhodně doplňuje prostředí současné příměstské obce. | Foto: BoysPlayNice

Srdcem budovy je společná jídelna se vstupem na venkovní terasu. | Foto: BoysPlayNiceSrdcem budovy je společná jídelna se vstupem na venkovní terasu. | Foto: BoysPlayNice

„Velký důraz byl kladen na integraci funkcí komunitního centra do běžného školního provozu tak, aby se tyto funkce vzájemně negativně neovlivňovaly,“ vysvětlují autoři. Interiér školy je navržen jako plynoucí prostor a přirozeně vytváří ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity pro variabilní využití. Pro snazší orientaci mají klastry různou barevnou identitu a jsou vertikálně propojené pobytovými schodišti s přístupem na venkovní terasu.

Zásadním prvkem pro dotvoření charakteru interiéru je práce se dřevem, která navozuje hřejivou a domácí atmosféru. Dřevo bylo využito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou tvořící centrální dvoupodlažní multifunkční prostor. Jídelnu lze přeměnit na auditorium s jevištěm v přilehlé malé tělocvičně, která se do prostoru otevře velkým portálem ve stěně. Dřevěné jsou v interiéru i obklady stěn a nábytkové vestavby.

Jednotícím prvkem je dřevěné obložení, k rozdělení zón naopak pomáhá barevnost klastrů. | Foto: BoysPlayNiceJednotícím prvkem je dřevěné obložení, k rozdělení zón naopak pomáhá barevnost klastrů. | Foto: BoysPlayNice

Estetická jemnost na Základní škole v Hostavicích

Rekonstrukce základní školy pochází od studia Opálka Design a spolu s Montesorri mateřskou školou se nachází v historické budově zámku z druhé poloviny 19. století v novorenesančním slohu s překrásným rozlehlým parkem, který byl též zrekonstruován. Interiér školy se podařil propojit s energií obklopující přírody – parku plného stoletých stromů, a přitom nechat vyniknout původní prvky historické budovy, kterých je celá řada. Žulové schody, původní dveře, parkety v učebnách, klenby nebo dekorační římsy doplněné štukatérskými lištami na stěnách.

Origami ptáci se ve vzduchu přirozeně pohybují a opticky snižují strop. | Foto: Filip GyöreOrigami ptáci se ve vzduchu přirozeně pohybují a opticky snižují strop. | Foto: Filip Györe

Autoři vytvořili harmonické místo pobízející k inspiraci a motivací dětí k jejich hravosti a kreativitě. Dokonce si myslí, že estetičnost a čistota celého prostoru, ve kterém děti tráví většinu svého času, formuje jejich vkus. „Vyhýbali jsme se používání výrazných barev na stěnách nebo používání barevného nábytku, jak bývá zvykem ve školách, naopak jsme ponechali prostor čistý v kombinaci s přírodními materiály, cihly a samotnou hravost jsme dodali do interiéru ve formě dekorací jako jsou oblaka nebo origami ptáci, kteří se přirozeně pohybují a dodávají prostoru živost, hravost a svobodu.“ 

Součástí školy je i tzv. kavárna pro společné setkávání učitelů, dětí i rodičů. | Foto: Filip GyöreSoučástí školy je i tzv. kavárna pro společné setkávání učitelů, dětí i rodičů. | Foto: Filip Györe

Chcete-li si přečíst více o rekonstrukci školy v Hostavicích, doporučujeme článek zde

Kruhová stavba Neorondel ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích

Základní škola v Líbeznicích má charakter zasklené kruhové stavby, která se propisuje do interiéru budovy. Svým urbanistickým konceptem a kapacitou umožnuje vzdělaní pro 240 žáků z Líbeznic a okolních obcí. Autory návrhu jsou Ing. arch. David Grulich a Ing. arch. Markéta Grulichová ze studia Grulich architekti s.r.o. ve spolupráci s architektem Adamem Halířem z ateliéru Projektil architekti s. r. o..

Novostavba jednopodlažního pavilonu splňuje požadavky bezbariérového přístupu. | Foto: Martin Hrubý Novostavba jednopodlažního pavilonu splňuje požadavky bezbariérového přístupu. | Foto: Martin Hrubý

 Atrium je využívané jako venkovní učebna nebo herna pod širým nebem. | Foto: Martin Hrubý Atrium je využívané jako venkovní učebna nebo herna pod širým nebem. | Foto: Martin Hrubý

Ve svém středu budova ukrývá atrium využívané jako venkovní učebna nebo jako herna pod širým nebem. V mezikruží se nachází víceúčelový prostor foyer slučující šatny žáků a společný prostor pro setkávání. Samotné učebny, aula školy a sborovny učitelů přístupné z chodby jsou vějířovitě uspořádány okolo atria. „Každá třída svým tvarem připomíná antický amfiteátr,“ říká Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva společnosti Promiceon, která originální stavbu zrealizovala. 

Jídelna školy s kapacitou přes 400 žáků a s kuchyní pro více než 1600 jídel denně a s přístupem do centrálního venkovního atria přechází plynule do exteriéru. Odsud vede schodiště na vegetační střechu budovy pokrytou travinami a bylinami. Střechou prostupují také světlíky osvětlující všech 20 tříd. 

Budova školy je energetický velmi úsporná. To umožňuje geotermální energie, která je vedena do vnitřku budovy tepelně aktivovanou železobetonovou nosnou konstrukcí. | Foto: Martin Hrubý Budova školy je energetický velmi úsporná. To umožňuje geotermální energie, která je vedena do vnitřku budovy tepelně aktivovanou železobetonovou nosnou konstrukcí. | Foto: Martin Hrubý

Podél atria mají žáci šatny a společný prostor pro setkávání. | Foto: Martin Hrubý Podél atria mají žáci šatny a společný prostor pro setkávání. | Foto: Martin Hrubý

Jednotlivé zóny plynule propojuje žluté linoleum. Pro přirozenou orientaci je dominantní žlutá doplněna paletou deseti barev, které jsou v malém množství použity na různých prvcích (šatní skříňky, dveře do učeben, barvy na části nábytku ve třídách atd). Děti se proto lehce orientují v budově školy nikoliv dle čísel a názvů. Postačí znát svou barvu. Kompletní nábytkové vybavení v interiéru je navrženo na míru od šatních skříněk, přes pracovní stoly do sborovny po vestavěné úložné prostory v jednotlivých třídách, které podtrhují základní geometrický tvar celého objektu. 

Učebny Základní školy ve Svitavách 

Autoři Ing. arch. Radim Oblouk a Ing. Petr Hnátek zrekonstruovali celkem tři odborné učebny v Základní škole ve Svitavách. Učebnu polytechniky v přízemí školy, která vznikla místo bývalého bytu školníka a učebnu přírodních věd, která navazuje na laboratoř ve třetím podlaží. Učebna polytechniky je rozdělena na technologickou a řemeslnou část pomocí posuvné stěny ze tří segmentů, která může sloužit také jako tabule. Dominantou řemeslného prostoru učebny je velký dílenský stůl s černými smaltovanými lampy zvýrazňují centrální pracovní prostor. Podlaha je z borovicových prken stejně jako obklady s čely skříní. Jedna stěna učebny obložena děrovanou překližkou slouží pro uchycení nářadí.

Spodní část stěny tvoří úložné šuplíky pro drobné nářadí a součástky. | Zdroj: interierroku.czSpodní část stěny tvoří úložné šuplíky pro drobné nářadí a součástky. | Zdroj: interierroku.cz

Detail obložení děrované překližky sloužící pro uchycení nářadí. | Zdroj: interierroku.czDetail obložení děrované překližky sloužící pro uchycení nářadí. | Zdroj: interierroku.cz

Učebnu přírodních věd navrhli designéři v zemitých barvách doplněnou podlahou z marmolea v cihlovém odstínu a nábytkem z olejované březové překližky. V kontrastu je naopak navržena laboratoř. Má jednoduché pracovní prostředí a nábytek v bílém laminu s prosklenými dvířky. Podlahu tvoří světle modré marmoleum. Vzdušné rozdělení obou učeben poskytuje prosklená stěna oživená tematickými piktogramy. 

Učebna laboratoře se záměrně podobá těm profesionálním. | Zdroj: interierroku.czUčebna laboratoře se záměrně podobá těm profesionálním. | Zdroj: interierroku.cz

Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích

Nová, nejmodernější budova školy v Čakovicích se nachází na ulici Jizerská a poskytuje zázemí více jak dvěma stům žáků prvního stupně. Základní myšlenkou zadavatelů byla snaha poskytnout žákům nejkvalitnější zázemí pro výuku nejen z funkčního hlediska, ale i z hlediska zdravotního a estetického. Proto bylo celkem sedm kmenových učeben vybaveno ergonomicky přizpůsobenými lavicemi a židlemi organických tvarů zajišťující správné držení těla po celou dobu výuky. Lavice je možno variabilně uspořádat pro práci větších i menších skupin a splňují standardy současných výukových metod.  

Prostory tělocvičny | Zdroj: studiodesira.czProstory tělocvičny | Zdroj: studiodesira.cz

Ing. Radka Šrámková, zakladatelka Desira Studio s.r.o., dala každému patru jinou barevnost, inspirací ji byly přírodní motivy a střídající se roční období. Barevnost interiéru volně navazuje na koncept budovy, jejímž autorem je Ing. Arch. Tomáš Med. Zadáním studie byla žlutá barva, která reprezentuje školu a v projektu byla použita záměrně. Ta se v realizaci promítla na obkladech v prostorách recepce, toalet, venkovním posezení nebo v některých třídách. 

Společné prostory ve škole v Čakovicích | Zdroj: studiodesira.czSpolečné prostory ve škole v Čakovicích | Zdroj: studiodesira.cz

Žlutá barva reprezentuje školu a v projektu byla použita záměrně. | Zdroj: studiodesira.czŽlutá barva reprezentuje školu a v projektu byla použita záměrně. | Zdroj: studiodesira.cz

Související

Kina radost pohledět. Šest rekonstrukcí kinosálů napříč republikou, které zaslouží potlesk a pozornost
Interiér a architektura

Kina radost pohledět. Šest rekonstrukcí kinosálů napříč republikou, které zaslouží potlesk a pozornost

Tereza Bíbová - 3. 7. 2020 - 7 min.

Rekonstrukce za jedna. Přestavby historických budov, které se povedly a stojí za pozornost
Interiér a architektura

Rekonstrukce za jedna. Přestavby historických budov, které se povedly a stojí za pozornost

Tereza Urban - 11. 2. 2020 - 5 min.

Moderní škola v historickém zámku. Povedená rekonstrukce je vzdušná a elegantní díky studiu Opálka Design
Interiér a architektura

Moderní škola v historickém zámku. Povedená rekonstrukce je vzdušná a elegantní díky studiu Opálka Design

Tereza Urban - 13. 8. 2019 - 3 min.

Úcta k minulosti a zašlá krása. Soutěž Interiér roku vyhrála rekonstrukce starého bytu ve Znojmě
Interiér a architektura

Úcta k minulosti a zašlá krása. Soutěž Interiér roku vyhrála rekonstrukce starého bytu ve Znojmě

Barbora Laierová - 15. 4. 2019 - 5 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024