Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Matyáš Kodl, vedoucí sekce současného umění | Foto: Alžběta Jungrová Matyáš Kodl, vedoucí sekce současného umění | Foto: Alžběta Jungrová

Češi ve slavné Sotheby´s. Nejstarší aukční síň u nás, Galerie Kodl, pomohla dostat současné umění na prestižní aukci do Londýna

České komerční galerie a aukční síně působí často uzavřeným a nepřístupným dojmem. Jak se Galerie Kodl, nejstarší aukční síň u nás, snaží toto stigma změnit?

Ačkoli české umění posledních 150 let bez debat dosahuje světových kvalit, jeho prezentace a prodej skrze komerční galerie a aukce značně pokulhává. Ať už mluvíme o pozůstatcích minulého režimu, současném vztahu komerčních a nezávislých institucí či specifické české konceptuální rovině, naše společnost zůstává v tomto ohledu značně uzavřená. Aukční domy jsou často považovány za nepřístupné kruhy movitých sběratelů a hodnota lokálních uměleckých děl zůstává nedoceněna širokou veřejností.

Galerie a aukční dům Kodl se tuto strukturu snaží změnit. Jako komerční instituce má na českém trhu s uměním nejdelší tradici a svých zkušeností využívá ke kultivaci široké veřejnosti i propagaci českých autorů v zahraničním prostředí. V současné době spolupracuje s významnou londýnskou aukční síní Sotheby´s. „Jedná se o historický okamžik, protože tak velká kolekce českého mladého umění nebyla dosud prezentována v žádné obdobně významné aukci Sotheby´s, vysvětluje Matyáš Kodl, vedoucí sekce současného umění. Jak funguje tato nejstarší česká aukční síň, kdo ji navštěvuje a jak se tuzemské umění profiluje v rámci mezinárodních přesahů?

Matyáš Kodl, vedoucí sekce současného umění | Foto: Alžběta JungrováMatyáš Kodl, vedoucí sekce současného umění | Foto: Alžběta Jungrová

Aukční síně mohou často působit nepřístupně a elitářsky. Vnímáte to jako překážku nebo naopak výhodu? Snažíte se otevřít širší veřejnosti?

MATYÁŠ: Nemohu hovořit za jiné, ale u nás v galerii rozhodně nic podobného nevnímáme. Všechny výstavy jsou otevřené pro širokou veřejnost, na komentované prohlídky předaukčních výstav chodí i skupiny studentů základních a středních škol. Loni v listopadu si ji přišlo prohlédnout více než 8 000 lidí, vstup je vždy zdarma. Zájemci mají k dispozici i virtuální prohlídku na webu.

Ve vašich aukcích jsou jednoznačně nejúspěšnější díla z 1. poloviny 20. století, vy se ovšem zaměřujete taktéž na současné autory. Jaká jména žijících umělců hrají v aktuálních dražbách významnou roli?

MATYÁŠ:V aukcích máme vždy 250 uměleckých děl. V té nastávající se téměř šedesáti exempláři představuje devatenácté století, působivé je i zastoupení autorů první poloviny 20. století. V aukcích se ovšem čím dál více objevuje i současná výtvarná scéna, o kterou je velký zájem, což ostatně naznačuje dosud stoprocentní úspěšnost jejich prodejů. Z malířů mladší a střední generace na aukcích rezonují například jména Ondřeje Basjuka, Jana Kalába, Martina Krajce nebo Pasty Onera.

Pohled do galerie | Foto: Archiv Galerie KODLPohled do galerie | Foto: Archiv Galerie KODL

Jak vnímáte vztah mezi tuzemskou komerční a nekomerční uměleckou scénou?

MATYÁŠ: Při svých stážích v zahraničí jsem si všiml, že spolupráce mezi nekomerčními, zejména státními subjekty, a těmi komerčními často vedla k zajímavým projektům, protože se tyto dva světy vzájemně doplňují. Celé je to otázka nastavení si objektivních pravidel spolupráce a stanovení jasného cíle, což jsou věci, na kterých je potřeba stále pracovat. 

Vaše galerie a aukční dům funguje již třicet let, což je na české poměry relativně dlouhá doba. Jaké proměny v tomto období na českém trhu s uměním sledujete?

MATYÁŠ: Český trh s uměním, jak ho známe nyní, je pouze 30 let starý, což je ve srovnání se zahraničím (kde se aukční domy pyšní i více než 200letou tradicí) skutečně málo. Nicméně i tak se dají vypozorovat určité fáze. Dle mého názoru byla jedním z významných milníků českého trhu s uměním krize roku 2008. Ta přilákala mnoho nových investorů, kteří v umění hledali možnost uchování a zhodnocování svých peněz v tehdy velmi nejisté době.  

V současnosti lze říct, že se velmi dobře prodávají kvalitní díla bez ohledu na to, zda se jedná o umění 19. století, impresionismus, českou modernu, poválečnou tvorbu nebo současné výtvarné umění. Stále silněji se projevuje trend, kdy nejvyšších nárůstů dosahuje špičková tvorba třeba i méně známých umělců, zatímco průměrná díla, byť věhlasných autorů, stagnují. Stejně jako jinde v Evropě, i u nás, nezávisí cenové rekordy jen na jménech tvůrců, ale na konkrétním díle.  Přibývají sběratelé, kteří se v oboru vzdělávají a jsou ve svých preferencích stále vybíravější. Je zřejmé, že lidé vyhledávají kvalitu a dokáží ji ocenit. Osobně mě velmi těší vzrůstající zájem o současné umění.

Vysoká účast na aukci z jara 2019 | Foto: Archiv Galerie KODLVysoká účast na aukci z jara 2019 | Foto: Archiv Galerie KODL

Podle mého názoru se tyto dvě sféry odlišují i způsobem prezentace děl. U vás je v rámci vysokého počtu děl na malý prostor vytváření vazeb mezi jednotlivými díly velmi specifické. Malby musí být mezi sebou ve velmi blízkém kontaktu. Jak při instalaci výstavy postupujete a podle čeho vybíráte obrazům jejich místa?

MATYÁŠ: Způsob prezentace se liší druhem výstav. Během Letního výtvarného salonu současného umění nebo při specializovaných výstavách je rozmístění obrazů zcela jiné než na právě probíhající předaukční výstavě. Ta totiž musí představit všechna dražená díla, takže stěny naší galerie (téměř 400 m²) zaplní všech 250 děl. Ta jsou tak prezentována ve stylu běžném pro 19. století. Není to lehká práce, při instalaci se zohledňuje to, jak k sobě obrazy pasují proporční i harmonickou skladbou. Taktéž se hledají různé stylové a obsahové souvislosti, aby spolu díla dobře „komunikovala“.  

Podobnou sílu, jako umístění díla, mají i samotné rámy jednotlivých maleb. Jak je to s nimi? Ponecháváte dílům jejich původní rámy, nebo je měníte, repasujete, nahrazujete?.

MATYÁŠ: Rámování každého obrazu řešíme individuálně. Pokud je obraz ve vkusném a kvalitním rámu, tak ho ponecháme a maximálně opravíme. Jestliže to dílu prospěje a má nepůvodní a nevhodný rám, pak necháváme dělat nové, kvalitní rámy, v rodinné rámařské dílně mého strýce Jana Kodla. Pokud žádný rám nemá, pak ho také necháváme vyrobit.

Každou aukci doprovází graficky zpracovaný katalog | Foto: Archiv Galerie KODLKaždou aukci doprovází graficky zpracovaný katalog | Foto: Archiv Galerie KODL

Jeden z vašich hlavních současných projektů představuje spolupráce s významnou londýnskou aukční síní Sotheby´s, která si pro svoji listopadovou aukci vybrala desítku současných českých umělců. Jaká jména se na této aukci objeví?

MATYÁŠ: Jedním z hlavních cílů sekce Kodl Contemporary je podpora a zviditelňování českého současného umění ve světě. Doposud nejvýznamnějším výsledkem této snahy je právě spolupráce s londýnskou Sotheby´s při výběru deseti děl českých současných umělců, která jsou zařazena do listopadové aukce s názvem 20th Century Art: A Different Perspective.

Jedná se o tvorbu předních českých malířů, z nichž se většina již představila i na Letních výtvarných salonech Kodl Contemporary. Budou se dražit obrazy Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta. Jedná se o historický okamžik, protože tak velká kolekce českého mladého umění nebyla dosud prezentována v žádné obdobně významné aukci Sotheby´s . Pro celý tým Kodl Contemporary bylo velikou radostí a ctí se podílet na projektu, který může zviditelnit české současné umění jako celek. Všechna díla se představila na srpnové výstavě v naší galerii.

Dotýká se vás nějakým způsobem současná pandemická situace? Hledáte nová řešení nebo zůstáváte u fyzických aukcí?

MATYÁŠ: Situace se v našem oboru vyvíjela a vyvíjí všude na světě podobně. Na jaře se veškerá činnost aukčních síní zastavila. Stejně jako jiné galerie a muzea, i my jsme měli pro veřejnost tři měsíce takřka zavřeno a museli jsme rušit jarní aukci a Letní výtvarný salon. Současný stav zcela jistě přinese více online aukcí nejen ve světě, ale i u nás.

Dvě věhlasné světové aukční síně Sothebyʼs a Christieʼs si na přelomu června a července vyzkoušely nový formát sálových aukcí bez přítomnosti publika v sále. Aukce byly přenášeny na internetu, dražilo se po telefonech a samozřejmě i online. Naše tradiční jarní a podzimní aukce budeme vždy pořádat ve Velkém sále pražského Žofína, ovšem na listopad již připravujeme propojení klasické aukce s prodejem na nové aukční platformě artsbay.cz, kterou jsme vytvořili. Nabídneme také přenos z aukce, dražbu po telefonech a online. Samozřejmostí je i zapojení sociálních sítí.

Galerie se soustředí především na malbu, najdete zde ovšem i sochy a objekty. | Foto: Archiv Galerie KODLGalerie se soustředí především na malbu, najdete zde ovšem i sochy a objekty. | Foto: Archiv Galerie KODL

Jaká díla představujete na probíhající předaukční výstavě?

MATYÁŠ: Představíme spoustu významných věcí. Některé práce se objeví na scéně poprvé po desetiletích, jiné na trhu dosud nebyly k vidění vůbec. Nejdražším obrazem celé aukce je s vyvolávací cenou 30 milionů korun naprosto unikátní obraz Františka Kupky „Divertimento II“, který je jedním z nejvýznamnějších děl jeho abstraktního období 30. let. Může být ozdobou jakékoli sbírky světového malířství. Ostatně obraz „Divertimento I“ je dnes ve sbírkách newyorského Guggenheimova muzea.

Zásadní místo zaujímá generace skupiny Osma reprezentovaná Emilem Fillou, Otakarem Kubínem, Vincencem Benešem a Josefem Čapkem. K surrealismu 30. let v českém prostředí se hlásí zejména práce Františka Janouška. Z kolekce jeho obrazů zaujme především strhující velkoformátová malba „Krajina s knihou“. Krásným momentem výstavy jsou také poválečné práce Josefa Šímy. Naprosto unikátní kolekci tvoří díla Františka Muziky. Nesmím také zapomenout na několik obrazů z poválečné tvorby Mikuláše Medka. Současné umění zastupují kupř. Šárka Koudelová, Ivana Štenclova, Patrik Hábl, Jan Kaláb, Rudolf Burda, Pasta Oner či Jaroslav Róna.

A nakonec, kdybyste se mohl zasnít a představit si blízkou budoucnost: Čeho byste v rámci galerie chtěli dosáhnout v dalších pěti letech?

MATYÁŠ: Nekladu si žádné velké a přespříliš ambiciózní cíle. Budu naprosto spokojený, pokud se pandemická situace uklidní a my budeme schopní pořádat Letní výtvarné salony českých i zahraničních současných umělců. Potěší mě, když v nadcházejících letech přispějeme ke zvyšování povědomí o kvalitě soudobých tvůrců a jejich propagaci u nás i ve světě.

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Další články