Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Čerstvá absolventka Monika Matějková se dostala na Designblok. Vystaví výstavní mobiliář

Mezinárodní soutěž Diploma Selection každoročně objevuje talenty napříč prestižními evropskými školami. Letos se do finále se svojí diplomkou probojovala i Monika Matějková a její kolekce Display, kterou si budeme moci prohlédnout na Designbloku.

Monika je mladá energická žena, kolem které neustále běhá její pes. Na první pohled by se možná nezdálo, že stejná energie sálá z výsledků její práce, která působí precizně, jednoduše a zároveň propracovaně. Ta energie tam ale je! Skrývá se v přemýšlení, v nenápadnosti, v detailu. Je do práce vložena tak, aby nebyla vidět, a není to ničím jiným, než tou největší kvalitou.

Moniko, co a kde budeš na Designbloku prezentovat?

V rámci Diploma Selection představím kolekci Display – soubor vitrín a piedestalů. A společně s Veronikou Watzkovou v Openstudiu pod značkou My Dvě ukážeme dětské produkty, které trochu unikají k sochařskému objektu nebo sběratelskému produktu.

Mohla bys nám vyprávět příběh, který tě dovedl k výsledku tvé diplomové práce, kvůli které zde dnes stojíme?

Cesta to byla hodně dlouhá a z větší části spíše podvědomá. Začala už na střední škole, kde jsem studovala výstavnictví, a v té době jsem netušila, že mě může provázet až dosud. I dnes se tomuto oboru začínám věnovat stále více. Potom jsem začala studovat produktový design na UMPRUM. V té době jsem řešila instalace daleko více než třeba volné umění. Bavilo mě hledat cesty, jak věci spojovat až k jejich finálnímu vystavení. Po nějakém čase jsem přestoupila do ateliéru Ronyho Plesla a začala jsem se zabývat objekty, prostorem, kompozicí. Hledala jsem tvary, které opět podvědomě vykrystalizovaly v mobiliář, vedle kterého dnes stojíme. Zároveň vše vnímám jako startovací fázi, nezodpovězenou otázku.

Monika Matějková foto: LUCY CREATIVE AgencyMonika Matějková foto: LUCY CREATIVE Agency

Prosím, rozveď více samotnou práci, proces jejího vzniku.

Kolekce je poskládaná z pěti vitrín, piedestalů, které vznikaly zhruba půl roku. Začátek byl více teoretický, stanovovala jsem si co chci navrhnout, za jakým účelem má mobiliář vzniknout. Definovala jsem si konstrukční prvky a hlavně formu objektů, které chci vystavovat. Díky studiu v ateliéru skla jsem se zaměřila na menší objekty – malé sošky, šperky, vázy, reliéfy. Výstavní mobiliář vnímám jako služebný produkt, který nemá ovlivňovat představované předměty, a ani způsob, jakým na ně nahlížíme. Proto jsem se rozhodla použít pouze tradiční materiály – tvrdé dřevo a sklo Diamant, které nemění barevné vnímaní při pohledu skrz.

Kladla sis často otázku, zda tvůj mobiliář výtvarně příliš nekonkuruje vystavovanému umění?

To byla nekonečná otázka, nekonečný boj - od počátečních úvah až po obhajobu! Můj projekt je něco mezi užitým prvkem a konceptem a nepochybně je to na hraně, o které mluvíš. Aspoň částečně finální odpovědí pro mě byla zkušenost z diplomové výstavy. Jejím návštěvníkům nebylo jasné, proč jsem dělala sochy. V tu chvíli jsem si řekla, že jsem zadání i svůj cíl splnila, že lidé nevnímají můj návrh, ale představovaný objekt. Na druhou stranu si pořád uvědomuji, že jde o designový produkt.

Má tvůj mobiliář nějaké nároky na prostor, ve kterém se bude používat, a nebo může fungovat v podstatě kdekoliv?

Je pravda, že téma „kde“ je vlastně otevřené. Snažila jsem odpověď si, jestli forma, kterou jsem vytvořila, může být osazená kamkoliv. Ale myslím si, že všechno má své hranice. Zatím mám reálnou zkušenost jak s čistým prostorem, tak s prostředím plným drobných detailů. A v obou fungoval dobře. Myslím, že můj soubor je dostatečně odlehčený, provzdušněný, především ve srovnání s tradičními bílými hmotami nebo masivními vitrínami, které většinou jednoduchost exponátu pohltí.

Máš některý z pěti kusů, které tvoří tvou sérii, nejraději?

Musím přiznat, že mám! Asi je to právě válec, u kterého zrovna stojíme. Vznikl jako první, pracuje s konstrukčním principem křížení a zapadání do sebe! To je zároveň fenomén, společně s hledáním těžiště a provokováním otázky „jak to vlastně drží“, který mě nesmírně zajímá, a v mé tvorbě se pravděpodobně bude ještě dlouho objevovat.

Monika Matějková foto: LUCY CREATIVE AgencyMonika Matějková foto: LUCY CREATIVE Agency

Budeš vystavovat na Designbloku v rámci Diploma Selection, co pro tebe tato příležitost znamená?

Když jsem se to před časem dozvěděla a zjistila jsem, že jsem byla vybrána mezi finalisty, byla jsem nadšená! Příležitostí prezentovat se mimo prostory školy není moc a navíc v tak prestižním výběru je to pro mě velký úspěch. Moc si toho cením, že tam můžu být. Designblok je pro nás, designéry, „ten“ týden!

Designblok 2017

Galerie

Další články