Cenné rady pro začínající designéry. Advokátky radí, jakých chyb se vyvarovat při zakládání vlastní značky

Spousta absolventů uměleckých oborů je po škole hozeno takzvaně „do vody“. Střední školy a univerzity jim totiž často neposkytují znalosti o tom, jak se ve světě práva zorientovat a při zakládání podnikání narážejí a pomoc odborníků vyhledají, až když už je pozdě. Ve spolupráci s profesionálními advokátkami vám přinášíme několik cenných rad a možných řešení palčivých problémů, se kterými si designéři při práci často lámou hlavu.

S advokátkami Liběnou ŠrámkovouMagdalenou Grznárovou z GPS legal jsme vám přinesli rozhovor již loni na podzim. Tentokrát se však zaměříme na čtyři hlavní oblasti, ve kterých začínající designéři-podnikatelé často tápou – na co vše myslet při zakládání vlastní značky a při podníkání mimo ČR, jak předejít plagiátorství či jak správně ošetřit vztah se zaměstnancem. 

ilustrační foto | Zdroj: FB Scholastikailustrační foto | Zdroj: FB Scholastika

Jak založit vlastní značku

Jaké jsou nejdůležitější kroky, které bych měl/a při zakládání své značky podniknout? 

Na začátku je důležité rozhodnout se, jestli budete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná nebo založíte společnost. Jako OSVČ ušetříte na daních, ale za dluhy v podnikání odpovídáte celým svým majetkem. Jako společnost musíte své příjmy danit dvakrát – nejprve příjem společnosti a pokud si vyplatíte zisk jako společník, tak daníte i tento příjem. V případě problémů ale nebude váš osobní majetek s největší pravděpodobností postižen.

Mylná představa mezi designéry je mít zaregistrovanou ochrannou známku ještě než svůj výrobek uvedou na trh. Proti napodobování a parazitování na vaší značce jste chráněni zákonem i bez ochranné známky, tu doporučujeme registrovat až ve chvíli, kdy je pravděpodobné, že vaše značka bude mít sama o sobě hodnotu.

ilustrační foto, Play in the dark od Kateřiny Kuchařové | Foto: Jan Hromádkoilustrační foto, Play in the dark od Kateřiny Kuchařové | Foto: Jan Hromádko

Jak správně právně ošetřit smluvní vztah se zákazníkem? Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se v rámci tohoto vztahu designéři dopouštějí? 

Především je potřeba si uvědomit, že není nutné mít vždy 20stránkovou smlouvu s ověřenými podpisy. Pro většinu začínajících designérů je dostačující, pokud mají od svého zákazníka písemně (stačí i e-mailem), potvrzeno:

 • co zákazník objednává – identifikace by měla být co nejpřesnější,
 • jakou jste si domluvili cenu,
 • do kdy mu má být výrobek dodán/vyroben,
 • do kdy má zákazník povinnost zaplatit.

Další podmínky jsou závislé na povaze podnikání, jde např. o licenční podmínky, cenu dopravy, záruku apod. Pokud designér obdrží větší zakázku, většinou mu zákazník předloží také návrh své vlastní písemné smlouvy, která je nastavena ve prospěch tohoto zákazníka. Doporučujeme nepodepisovat hned první návrh smlouvy, ale poradit se s advokátem, jak smlouvu nastavit vyrovnaně, aniž by designér o zakázku přišel, ale aby smlouva ochránila jeho základní práva. Pokud prodáváte své výrobky přes e-shop spotřebitelům, nezapomeňte na webu uvést povinné informace, jako jsou práva spotřebitelů a informace o zpracování osobních údajů.

Jak si nenechat ukrást svůj nápad

Jaké právní kroky mohu preventivně podniknout, abych předešel/la okopírování svého návrhu?

Autorskoprávní ochrana

Pouhý nápad, myšlenku ochránit nelze. Teprve pokud vytvoříte konkrétní výrobek nebo prototyp výrobku, může být chráněn jako autorské dílo. Vaše dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti. To znamená, že ne všechny designové počiny jsou autorským dílem, musí se jednat o opravdu jedinečné, původní a originální dílo, které se bude nějakým způsobem odlišovat od již zveřejněných designů. Hranice mezi dílem chráněným autorským zákonem a dílem nechráněným může být poměrně tenká. Je třeba ještě říci, že autorskoprávní ochrana vzniká automaticky s vytvořeným dílem (designem), nikde se nezapisuje.

Slevový řetězec supermarketů Aldi prodává páry replik židlí Eames za 39,99 liber - zlomek z 339 liber, které stojí nákup jedné autorizované verze židle. | Zdroj: dezeen.comSlevový řetězec supermarketů Aldi prodává páry replik židlí Eames za 39,99 liber - zlomek z 339 liber, které stojí nákup jedné autorizované verze židle. | Zdroj: dezeen.com

Průmyslový vzor

Pokud je vámi vytvořený design originální a nový, a to zejména způsobem či technikou zpracování, a máte v plánu ho držet na trhu delší dobu (tzn. nejedná se např. o reklamní předměty), můžete jej ochránit tak, že jej necháte zaregistrovat jako průmyslový vzor. Přihlášen může být pouze takový design, který ještě nebyl zpřístupněn veřejnosti a jeho celkový dojem je odlišný od již zveřejněných designů či způsobů výroby. Pokud u Úřadu průmyslového vlastnictví s registrací uspějete, máte v ruce poměrně silný nástroj k ochraně před kopírováním svého výrobku.

Pokud se rozhodnete neregistrovat svůj design u Úřadu průmyslového vlastnictví, existuje ještě institut tzv. nezapsaného vzoru Společenství. Ochrana nezapsaným vzorem Společenství vzniká bez jakékoli registrace (bez podání přihlášky, bez placení poplatků). Ochrana vzniká zpřístupněním vzoru veřejnosti kdekoli na území Evropské unie (tzn. zahájením výstavy, vystavením výrobku na internetu apod.). Na rozdíl od zapsaného průmyslového vzoru se však vztahuje pouze na vědomé úmyslné napodobení či kopírování takto chráněného vzoru a trvá pouze tři roky od zpřístupnění.

Srovnání KAVE tenisek s jejich kopiemi. | Zdroj: Eva KlabalováSrovnání KAVE tenisek s jejich kopiemi. | Zdroj: Eva Klabalová

Nekalá soutěž

Zákon také bez dalšího chrání designéry před tzv. nekalou soutěží, což může být např.:

 • vyvolání nebezpečí záměny. Například: někdo začne používat název vaší značky s nepatrnou změnou nebo prodává své výrobky na e-shopu s velmi podobnou doménou,
 • parazitování na pověsti, kterým se podnikatel snaží dosáhnout prospěchu, kterého by jinak nedosáhl. Například: někdo použije váš slogan nebo váš výrobek k vlastní propagaci,
 • srovnávací reklama. Například: konkurence se chlubí tím, že vyrábí podobné výrobky, ale v lepší kvalitě (bez doložení důkazu).

Pokud máte pocit, že jsou vaše práva porušována, doporučujeme se poradit s advokátem.

Jak právně ošetřit prodej v zahraničí

U prodeje výrobků v zahraničí je důležité rozlišit, jestli je budete prodávat spotřebitelům nebo podnikatelům. Spotřebitelům většinou výrobci zajišťují také dodání zboží až do místa bydliště, což nezřídka obnáší také zajištění dopravy a celního odbavení. Tyto náklady buď zahrňte přímo do ceny vašeho výrobku, nebo je uvádějte pro kalkulace v e-shopu zvlášť (zpravidla jsou označovány jako „poštovné a balné“). Při dodání „až do domu“ zahraničnímu spotřebiteli pak musíte mít zejména při řešení reklamací na paměti, že budete postupovat podle tamního právního řádu. Pokud tedy prodáváte například do Německa, zjistěte si, jaké jsou minimální požadavky na záruku za jakost, zda existují požadavky na bezpečnost a označení vašeho výrobku nebo jestli používáte takové materiály, které jsou v dané zemi akceptovány a je možné je zde distribuovat bez sankce.

Design Areas | Zdroj: Messe Frankfurt Exhibition GmbHDesign Areas | Zdroj: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

I když je spotřebitelské právo v celé Evropské unii velmi podobné, je potřeba se informovat přesně o vašich povinnostech jako prodejce. V jiných zemích mimo Evropskou unii budete muset požadavky trhu detailně prozkoumat. Na rozdíl od vztahu se spotřebiteli lze s podnikatelem, který u vás hodlá zakoupit vaše výrobky, dopředu sjednat, že se váš vztah bude řídit českým právem. Předejdete tak překvapením, zklamáním a zvýšeným nákladům. Pokud jste plátcem daně z přidané hodnoty, vždy u svých obchodních partnerů požadujte uvedení jejich daňového registračního čísla v zemi, kam výrobek dovážíte. Doporučujeme při distribuci výrobku přes zprostředkovatele či přímém prodeji do zahraničí preventivně zjistit o vašem obchodním partnerovi veškeré dostupné informace, a na základě toho se rozhodnout, jestli obchod uzavřít nebo jakou stanovit zálohu. Vymáhání dluhů v zahraničí může být velmi nejisté a finančně nákladné.

ilustrační foto | Foto: Magdalena Duškováilustrační foto | Foto: Magdalena Dušková

Jak správně nastavit vztah se zaměstnancem

Většině zaměstnavatelů nečiní potíže stáhnout z internetu pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či činnosti. Není však třeba říkat, že laik obvykle nedokáže posoudit, zda má dokument veškeré náležitosti nebo dokonce rozhodnout, která z forem pracovního vztahu je pro jeho případ vhodná. Často se také zapomíná například na:

 • řádnou evidenci pracovní doby (zejména pro potřeby kontroly inspekce práce),
 • v případě, že zaměstnanec „drží kasu“ nebo mu byly svěřeny pracovní pomůcky (notebook, mobil), je třeba uzavřít příslušnou dohodu, stále ji pracovně označujeme jako tzv. „hmotnou odpovědnost“,
 • je třeba náležitě popsat náplň práce zaměstnance, pouhé označení pozice nestačí. Počítáte-li s větším počtem zaměstnanců, doporučujeme popsat úkoly zaměstnanců v interní směrnici. Nastanou-li spory o náhradu škody, hraje kvalita těchto dokumentů zásadní roli,
 • a v době covidové je samozřejmě vysoce aktuální řádně upravit práci z domova („home office“).

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Advokátka radí designérům. Tvůrčí mysl – půlka úspěchu aneb ochrana výsledků tvůrčí činnosti
Kritika a teorie

Advokátka radí designérům. Tvůrčí mysl – půlka úspěchu aneb ochrana výsledků tvůrčí činnosti

Lucie Brostíková - 11. 3. 2021 - 7 min.

Lidé si neuvědomují hodnotu duševního vlastnictví, které je potřeba chránit, říká dvojice právniček, které se rozhodly bránit český design
Ostatní

Lidé si neuvědomují hodnotu duševního vlastnictví, které je potřeba chránit, říká dvojice právniček, které se rozhodly bránit český design

Tereza Urban - 4. 9. 2020 - 13 min.

Advokátka radí designérům. Jak na boj s plagiáty
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na boj s plagiáty

Lucie Brostíková - 28. 4. 2020 - 6 min.

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem
Ostatní

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem

Lucie Brostíková - 15. 11. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Lucie Brostíková - 24. 6. 2019 - 5 min.

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk
Móda a šperk

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Lucie Brostíková - 6. 3. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.
Design služeb

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Lucie Brostíková - 18. 10. 2018 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce
Produktový design

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Lucie Brostíková - 9. 8. 2018 - 7 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024