Calimera - nový rozměr produktového designu

Beseda v CZECHDESIGN.CZ Jak se v Čechách prodává český design? Beseda v CZECHDESIGN.CZ Jak se v Čechách prodává český design?

Květináče neobvyklého tvaru, různých barev, které se dají vzájemně kombinovat a jedinečný samozavlažovací systém, to vše nabízí Calimera.

Nový samozavlažovací květináč Calimera vznikl ve spolupráci společnosti Plastia, designéra Jana Čtvrtníka, Daniela Pavlíka, Jana Kopřivy a CZECHDESIGN.CZ. V pátek v prostorách CZECHDESIGN.CZ proběhla beseda nejen o vzniku květináče ale i pohledu na prodej produktu v Čechách a zahraničí.

O projektu Calimera

Společnost Plastia dosud vycházela z návrhů Lenky Novotné, která je vystudovanou textilní návrhářkou a zároveň jednatelkou společnosti. Společnost dosud držela krok s konkurencí, nyní však firma vyspěla natolik, že pociťuje nutnost vykročit vlastním směrem, být tím, kdo určuje trendy a má také potřebu se odlišit. Pomocnou ruku v této snaze Plastii podal Czechtrade s programem Design. Asi nejzásadnější změnou byla skutečnost, že společnost Plastia dosud vyráběla venkovní nádoby, nyní však svou pozornost zaměřila na produkty do interiéru.

Na jaro Plastia připravila nejen květináč Calimera s designem Jana Čtvrtníka ale také venkovní samozavlažovací truhlíky Mareta. Plastia se svojí produkcí, včetně květináče Calimera, prezentovala na přelomu srpna a září na veletrzích GAFA, IPM Essen a Orchidea Bohemica. Jednou ze zajímavých kontaktů, které z veletrhů vyplynuly je zájem z Japonska kam nyní odlétá první zboží.

Za účelem získat co nejvíce informací o potřebách rostlin provedla společnost Plastia před 8 lety vegetační pokus ve Výzkumném ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, kdy porovnávala četnosti závlah u pokojových rostlin a ověřovala vliv nasávacího knotu. Tyto informace slouží jako podklady pro navrhování všech výrobků Plastia.

Proces navrhování Calimera

Calimera byla navržena ve třech velikostech, v současné době je nabízený do distribuce nejmenší, vysoký 18,5cm. Ostatní velikosti, stejně jako varianta se spodní části-misky Calimera oválného tvaru, jsou zatím prototypy, příprava do výroby je ale již rozběhnuta. Důležité jsou také tři barevné díly květináče (miska, kořenáč a pata měrky), kombinacemi vzniká nepřeberné množství variant. Kromě vzhledu však samozavlažovací květináč Calimera vyniká vytvarováním v místě paty měrky, kde je zasazen ukazatel hladiny do kořenáče, vznikl zde „přepad“, díky němuž se při zalévání do hlíny přebytečná voda odlévá do misky. Žádný jiný samozavlažovací květináč tento způsob nepoužívá. Jan Čtvrtník při své práci používá „metodologii designu“, se kterou se setkal na stáži ve Skandnávii.

Nejdříve se zabýval zadáním z uživatelského hlediska, později dospěl k tomu, že uživatelem je květina sama. V samozavlažovacím květináči květina po 14 dnech spustí kořeny dolů a tak může podle svého čerpat vodu. Květinám, které potřebují hodně vláhy pomáhají knoty, provlečené kořenáčem a spuštěné do misky s vodu. Už při navrhování vznikly dvě varianty misky, současná vyráběná a výše zmíněná, tvarově jednoduchý válec.

Dále ve spolupráci s Danielem Pavlíkem a Janem Kopřivou vznikl stojan, obal a grafika. Množství barevných kombinací květináče si vyžádalo průhledný obal. Koncept produktu Calimera zahrnuje i logo , které vychází z pohledu shora na květináč a brožuru, která je přiložena ke každému květináči. Slovo Calimera znamená řecky „Dobrý den“.

Calimera a trh

Uvedení samozavlažovacího květináče Calimera na trh bylo na zahraničních veletrzích přijato s nadšením. Důležitými trhy jsou mimo naši republiku Německo a Maďarsko. Současná nejmenší verze je vhodná do domácností, na bylinky do kuchyně, na stůl i k oknu. Doporučená prodejní cena je 349kč. V době kdy bude k dispozici celá řada tří velikostí bude produkt možné uceleně nabídnout do veřejných prostor.

Komunikace se zákazníky se liší podle zemí, produkt je třeba představit si v souvislosti s interiérem. V ČR se samozavlažovací květináče prodávají zejména před velké markety. Calimeru nyní zakoupíte v Obi a Bauhasu. V Baumaxu bude květináč k zakoupení po Novém roce.

V západních zemích je síť rozdrobena do menších marketů a pohled na představu utváření interiéru je jiný. Zákazníci častěji obnovují interiéry, lépe si představí produkt zasazený v kontextu vlastního využití. Ve východních zemích, tedy i v České republice je design stále vnímaný jako výjimečnost a obyčejný zákazník, pro které Plastia vyrábí nedokáže přesně najít k cestu k použití produktu doma.

Pro zahraniční prezentaci květináče Calimera zajistil CZECHDESIGN.CZ vznik sady fotografií od Kristiny Hrabětové v „designovém“ hotelu MOODs. Avšak pro Český trh vznikly fotografie ukazující přesné zasazení v kontextu slavnostního stolování, pro které byly využity vánoce. Autorem fotografií s vánoční tématikou je Zdeněk Málek, ředitel Regionálního muzea Žďár nad Sázavou. Tyto dva rozdílné koncepce fotografií přesně vystihují vnímání designu u nás, tedy spíše jako uměleckého objektu.

Květináč je však kvalitní produkt pro běžné domácnosti, které stále hledají cestu k poměru kvality zboží a ceny. Designérská obec je tak na tomto příkladů postavena před realitu českého trhu, před skutečnost, že v České republice nelze design komunikovat stejně jako ve světě. Společnost Plastia si však tuto skutečnost uvědomuje. Design na nový produkt byl zadáván s vědomím, že bude náročné Calimeru u nás dostat do prodeje. O květináč neprojevila zájem jen Evropa ale také Japonsko.

Představení aktérů

Hlavní činností společnosti Plastia je zpracování plastů. Zahrnuje celý proces výroby od technického a designového řešení, výrobu forem, vstřikování plastů až po distribuci produktu. Společnost se zaměřuje především na výrobu květináčů se samozavlažovacím systémem. V současné době na český trh uvádí nový květináč Calimera.

Designér Jan Čtvrtník je již čtyři roky inhouse designerem značky Electrolux. Pro firmu Ikea vytvořil úspěšný set pro servírování čaje. Mezi ocenění jeho práce patří dvě výroční ceny Akademie designu ČR Czech Grand Design, prestižní titul Mattoni Grand designér a Designér roku 2009. V zahraničí první místo v soutěži Climate Competition“ Droog design!

Daniel Pavlík a Jan Kopřiva studují od roku 2005 na Ústavu umění a designu v Plzni. Nejprve studovali Design na bakalářském studiu, nyní pokračují v ateliéru Keramický design na magisterském studiu. Na projektech společně pracují od roku 2007. Školní projekt ve spolupráci firmy Linet a Autodesk, lůžka pro intensivní péči, prezentovali na Autodesk University 2008 v Las Vegas. V současné době pracují na projektech pro firmu Plastia a se záštitou školy a ve spolupráci s Linetem na dětském lůžku. Společně pracují na projektech jak grafického tak produktového designu, které chápou jako výzvu. Jistě o nich v různých oborech designu ještě uslyšíme.

Kde se vzal samozavlažovací květináč?

První autorské osvědčení vztahující se k samozavlažovací nádobě bylo v Čechách uděleno v roce 1982, a podal ho Tomáš Syrovátka. Cca od roku 1985 se v Čechách kontinuálně vyrábí samozavlažovací nádoby, ta první byla kruhová se čtyřmi knoty. První patent na samozavlažovací květináč byl udělen v Chicagu ve 40 letech, a od té doby se vynález šíří po světě.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024