Budoucnost designu: Jaké výzvy čekají dnešní designéry?

Budoucnost designu. Grafika: Markéta
Steinert. Foto: Barbora Langmajerová. Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Barbora Langmajerová.

Vydáním publikace v minimalistickém černobílém provedení se uzavřel projekt Budoucnost designu, jenž zastřešoval cyklus přednášek a workshopů o budoucích výzvách a úkolech pro designéry, kteří svou prací chtějí reagovat na aktuální společenské a ekonomické otázky. CZECHDESIGN s mezinárodní pomocí zorganizoval celou řadu setkání českých a zahraničních odborníků, jejichž soubor úvah nyní vychází v tištěné podobě, černé na bílém i bílé na černém.

Jedná se o česko-anglický sborník o necelých 200 stranách, který nabízí kolekci zajímavých témat, o kterých v budoucnu ještě uslyšíme. Cílem publikace není předvídat budoucnost, ale spíše nabízet zajímavé ohlédnutí za současnou debatou o designu u nás i v zahraničí. K vybraným tématům se zpravidla vyjadřují mluvčí pocházející z různých zemí, přičemž jejich srovnání ponechává sborník na samotném čtenáři. Vizuálně černobílá publikace, za jejíž grafickou stránkou stojí Markéta Steinert, nenabízí unifikovaný pohled na danou problematiku, ale představuje pestrou škálu názorů a příkladů rozdílného uvažování o tom, co je úkolem designéra.

Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Peter Varga.Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Peter Varga.

Stále více se ukazuje, že by se design měl v budoucnu soustředit na naplňováním potřeb člověka spíš, než aby ho obklopoval krásnými produkty bez širšího přesahu. Slovy novinářky Karolíny Vránkové: „Je pravda, že design zůstává nadále zapsán jako trochu dekadentní obor, zaměřený na produkci drahých zbytečností. Ve své nejlepší kondici přitom nabízí řešení komplexních problémů: jak produkovat levněji, udržitelněji, jak věci ovládat intuitivněji, jak je snáze opravovat a tak dále.“

Není pochyb, že dnes žijeme v období velkých ekonomických i politických změn, které ovlivňují dynamiku vztahů mezi Evropou a zbytkem světa. Evropa se na jednu stranu snaží definovat svou roli ve světě a prezentovat se jako kreativní a inovativní region. To zmiňuje mj. místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, který upozorňuje na skutečnost, že země bez nerostných zdrojů jako je Česká republika musí využívat své intelektuální bohatství a inovace. V tomto ohledu se Česká republika může učit od Islandu, jemuž se ve svém příspěvku věnuje Kamila Matějková, a ukazuje, jak Islanďané dovedou tvůrčím způsobem pracovat i s extrémními podmínkami, které jim jejich ledový ostrov nabízí. Zároveň dnes nesmíme opomíjet rostoucí geopolitickou i hospodářskou sílu Jižní Asie, Latinské Ameriky a Afriky, kde bychom měli také hledat nové talenty v oblasti designu.

Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Barbora Langmajerová.Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Barbora Langmajerová.

Profesor Guy Julier, který se věnuje výzkumu ve Victoria and Albert Museu v Londýně, se zároveň snaží o širší pochopení vztahu mezi stavem ekonomiky a prací designéra, který by měl být schopen reflektovat ekonomickou krizi a změny, které s sebou přináší. Krize přitom nemusí pro svět designu znamenat pouze všeobecnou snahu ušetřit, může naopak přesvědčit řadu firem, že investice do designu se vyplatí a může být právě tím, čím se odliší od konkurence.

Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Peter Varga.Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Peter Varga.

V posledních letech se neproměňuje pouze světové hospodářství, ale také samotná společnost, která se musí snažit o začleňování všech skupin obyvatel, jako jsou třeba staří a nemocní lidé. Tomuto tématu se věnuje mimo jiné Helen Hamlyn Centre for Design, jehož práci je věnována kapitola „Design pro lidské potřeby“. Neméně důležitým tématem je udržitelný rozvoj, který nemusí vycházet pouze z idealismu, ale rovněž z čirého pragmatismu: snaha ušetřit energii a peníze může designéry inspirovat a rozvíjet jejich práci směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Příkladem může být práce Riiky Talman z The Swedish School of Textiles in Borås – ve svém výzkumu se věnuje životnímu cyklu textilních materiálů, které by měly najít své využití i v okamžiku, kdy splní svou původní funkci a třeba vyjdou z módy. Pomalu se tímto způsobem snaží uvažovat také progresivní módní návrháři, kteří stále více přemýšlejí o používaných materiálech a jejich dalším životě, ať už s využitím chytrých technologií, recyklace nebo rozložitelnosti.

Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Barbora Langmajerová.Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Barbora Langmajerová.

Během hovorů o budoucnosti se řeč často stáčí k univerzitám a jejich absolventům, kteří by měli být nositeli inovativního uvažování, i když dnes mají často problém propojit své teoretické znalosti a praktické uplatnění. Samotné školy by si tedy měly do budoucna jasně definovat, jak si představují své absolventy a jak jim co nejlépe předat potřebné znalosti, aby se pak neuzavírali do dekadentního světa krásných, leč těžko použitelných artefaktů. K formulaci toho, kam bude v budoucnu směřovat práce designéra a jak se na ni co nejlépe připravit, by mohly pomoci právě publikace, jako je tato. Studenti i odborníci si pak budou moci snáz udržovat přehled o tom, co se v současném designu děje a o čem se vedou odborné diskuze napříč evropskou designovou komunitou. Nechte se inspirovat publikací Budoucnost designu a nebojte se budoucnosti.

Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Peter Varga.Budoucnost designu. Grafika: Markéta Steinert. Foto: Peter Varga.

Projekt připravil CZECHDESIGN ve spolupráci s Norwegian University of Science and Technology a za podpory Fondu EHP.

Publikace je k dispozici v elektronické verzi ke stažení na webu Budoucnost designu. K zapůjčení je (či v nejbližší době bude) dále na těchto místech:

  • v knihovnách všech českých univerzit a vysokých škol, kde se vyučuje design,
  • v Národní knihovně ČR, Městské knihovně v Praze a dalších regionálních knihovnách,
  • v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v knihovně Moravské galerie v Brně,
  • k nahlédnutí u nás v CZECHDESIGN.  

Související

Kolik stojí designér
 

Kolik stojí designér

Přednáška
1. 10. 2016, 13:30 - 15:00

Libdesign 2016
 

Libdesign 2016

Konference
2. 9. 2016, 08:00 - 18:00

Czechdesign a světoví experti vydávají publikace o budoucnosti designu
 

Czechdesign a světoví experti vydávají publikace o budoucnosti designu

K. Matějková, J. Oukropec, E. Slunečková - 12. 6. 2016 - 4 min.

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024