Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Budoucnost designu

Projekt, realizovaný organizací CZECHDESIGN od roku 2015, představuje více než roční cyklus přednášek a workshopů, které se zabývají problematikou oboru design, jeho současným postavením a budoucími výzvami. Jeho cílem je rozvinout odbornou diskuzi v této oblasti a uvést ji do celoevropského kontextu.

Czechdesign a Norsko

Projekt Budoucnost evropského designu a užitého umění realizuje v letech 2014 – 2016 centrum českého designu CZECHDESIGN v partnerství s the Norwegian University of Science and Technology za podpory Fondů EHP.

Sociální aspekty, budoucnost a výzkum

Předmětem jednotlivých přednášek a workshopů jsou témata, jako je sociální role designu a jeho vztah ke společnosti, budoucnost jednotlivých designérských disciplín nebo role výzkumu v designu.

Ve spolupráci se zahraničními experty a českými univerzitami

Přednášky, workshopy a diskuze vedou přizvaní zahraniční designéři a osobnosti z oblasti design pro studenty designu, designéry i veřejnost, a to ve spolupráci s českými univerzitami Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalšími.

Program projektu

Aktualizovaný program projektu spolu s informacemi o jednotlivých zahraničních hostech najdete na webových strákách projektu.

Publikace

V rámci projektu připravujeme vydání dvou odborných publikací: Výzkum a design a Budoucnost designu.

Projektový tým

Manažerka projektu: Jana Vinšová
Produkce projektu: Radka Machalická
Propagace a PR: Karolína Matějková
Program projektu: Kamila Matějková, Jana Vinšová, Ludmila Boháčová, Radka Machalická, Kate Spacek, Filip Dědic, Michaela Juřenčáková a Anežka Adamíková
Grafické řešení a vizuální komunikace: Markéta Steinert
Grafická spolupráce: Tomáš Melichar, Linda Matějovská, Helena Jakoubě
Fotografové: Anna Kazanova, Lucie Nohejlová, Jan Hromádko, Jakub Hrab

Děkujeme

Za podporu a partnerskou spolupráci děkujeme partnerům projektu:
Asten Hotels, Designreader, Insidecor, Designportal, DesignMagazin, Design Cabinet CZ, Artikl a Lidovky.cz.