Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Bořek Šípek, Verdurin, Tritano, Isotta ve spolupráci s Driade; zdroj:http://www.dezeen.com/ Bořek Šípek, Verdurin, Tritano, Isotta ve spolupráci s Driade; zdroj:http://www.dezeen.com/

Bořek Šípek aneb od citu k emocím

Bořek Šípek měl mnoho tvůrčích poloh. Pro mnohé známý jako architekt spojovaný s realizacemi na Pražském hradě, Václavem Havlem a 90. lety, pro jiné pedagog, designér nábytku, interiérů, kovových předmětů, keramiky či skla. Podívejme se detailněji na specifika Šípkovy tvorby.

Šípkovo jméno je často skloňováno v souvislosti s postmodernou, ačkoli sám sounáležitost s postmodernímu hnutím necítil a dokonce neměl samotný pojem ani v oblibě. Svou torbou se pokoušel interpretovat nově vznikající kontexty bez výrazných historických citací. Na druhou stranu byl milovníkem baroka pro jeho bohatost principů, které nabízejí stále nové podněty k řešení.

Vedle architektury, je Bořek Šípek proslulý také svou sklářskou tvorbou a návrhy nábytku. Nebyl ovšem typickým sklářským výtvarníkem. Práci s jedním materiálem vnímal jako omezující a různé tvůrčí sféry propojoval v architektuře nebo v designu. Šípek si byl vědom toho, že navrhování architektury s sebou nese obrovskou míru zodpovědnosti, kdežto design ze své podstaty umožňuje větší prostor pro experimenty. Z toho důvodu vnímal Šípek architekturu a design jako dvě odlišné autonomní oblasti. Prvním signifikantním úspěchem byla realizace skleněného domu pro Šípkovu sestru, za nějž roku 1984 získal Německou architektonickou cenu (German Architecture Prize). Sklo v architektuře představovalo pro Šípka její dematerializaci.

Bořek Šípek, Glashaus, 1984; zdroj:http://tumblr.com/Bořek Šípek, Glashaus, 1984; zdroj:http://tumblr.com/

V 80. letech se stal design obecně velmi sledovaným. V té době byla scéna do značné míry ovlivněna italskou designérskou skupinou Memphis a Bořek Šípek, Ron Arad nebo Philipp Starck estetiku Memphisu ve své tvorbě ignorovali. Originalita navržených artefaktů budila zájem italské společnosti Driade, jejíž zástupci oslovili vedle Šípka i Starcka a ti se záhy stali známými designéry.  Důležitou roli zaujímala nejen jejich tvorba, ale i silná mediální podpora, včetně vydání vlastního katalogu. Následovala Šípkova spolupráce s dalšími světově proslulými designérskými společnostmi, včetně Alessi, Vitra, Sèrves nebo Leitner. Jednou velkých zakázek byl např. návrh jídelního souboru právě pro francouzskou společnost Sèrves. Šípek se začal v rámci své tvorby soustředit na menší kolekce skleněných předmětů, příborů, nábytku, bytových doplňků nebo svítidel. 

Bořek Šípek, Liba, ve spolupráci s Driade, zdroj: http://www.driade.com/libaBořek Šípek, Liba, ve spolupráci s Driade, zdroj: http://www.driade.com/liba

O VZTAHU K PŘEDMĚTNÉMU SVĚTU


Z Šípkových návrhů vyzařuje citlivost, výrazovost, a zároveň i důraz na funkci. Hravost předmětů, charakteristická extravagance a uvolněnost formy se nevylučují s praktickou funkcí Šípkových váz, stolů, židlí nebo příborů. Zásadní postavení citu a pocitovosti  Šípek začal výrazněji reflektovat při studiu filosofie ve Stuttgartu. Filosofie jej vedla ke strukturování myšlenek, hledání konsekvencí a uvažování o smyslu věcí. Zajímal jej poměr mezi syntetickým a analytickým myšlením, jinými slovy rovnocennost nebo nadřazenost ve vztahu člověka a věci. Šípek se ve své tvorbě výrazně podílel na budování vztahů lidských subjektů k předmětnému světu.

Bořek Šípek, Colibri; zdroj: https://www.sipekglass.cz/Bořek Šípek, Colibri; zdroj: https://www.sipekglass.cz/

Racionální přístup pro Šípka rozhodně nebyl nadřazen emocionálním a výrazovým složkám jeho tvorby. Byl přesvědčen, že lidé vnímají předměty především pocitově, nikoli rozumově. Tím se Šípek při navrhování svých objektů řídil i s rizikem, že jeho díla mohou být kritizována a vnímána negativně. Intuitivní přístup a důrazem na smyslovou kvalitu věcí je z jeho návrhů více než patrný. Šípkova tvorba budí emoce, což bylo v podstatě autorským záměrem. 

POETIKA, SYMBOLIKA A FANTASTICKÉ FORMY


Do roku 1968, tedy v období před emigrací do Německa, se stal Šípkovým opatrovníkem René Roubíček, legenda českého sklářského výtvarnictví. Mladý Bořek tak vyrůstal ve velmi tvůrčím prostředí, neboť sklářské tvorbě se věnovala i Roubíčkova choť, paní Miluše. Pro realizace manželů Roubíčkových je příznačná práce s celou škálou hutních technik, leč jejich povahu každý z autorů uchopoval svébytným způsobem.

Když se v polovině 80. let Bořek Šípek ve větší míře věnoval návrhům skleněných objektů, s materiálem pracoval se záměrnou spontaneitou, pro níž je technika hutního tvarování jako stvořená, neboť  umožňuje vysokou míru experimentu s materiálem. Velmi důležitou roli pro Šípka zaujímal charakter navržené věci. Spolupracoval s prvotřídními sklářskými mistry v Čechách nebo Itálii, přičemž samotné objekty byly výsledkem dialogu mezi umělce a sklářem. 

Bořek Šípek, Cynosbati; zdroj:https://www.sipekglass.cz/Bořek Šípek, Cynosbati; zdroj:https://www.sipekglass.cz/

Ve své tvorbě kladl důraz na symboliku, poetiku a dekor. Skleněné artefakty ani nábytek vyhotovené podle Šípkových návrhů, nejsou svazovány geometrií ani řádem v klasickém slova smysl. Tvořil expresivní hravé formy a barevné variace inspirované mytologií a symboly, což nechalo vzniknout místy až romanticky působícím objektům. Fantastické formy, obřadnost a rituálnost, jsou charakteristickými složkami Šípkovy tvorby. 

AJETO ANEB PŘÍBĚH VLASTNÍ SKLÁRNY

Po návratu do Čech založil společně s Petrem Novotným a Liborem Fafalou sklářskou firmu Ajeto. Petr Novotný je jedním z nejšpičkovějších sklářských mistrů ve svém oboru a za svou kariéru spolupracoval s celou řadou sklářských výtvarníků. Jeho řemeslný um tvarování žhavého skla nemá obdoby a s Bořkem Šípkem se podílel na celé řadě realizací.

Mezi lety 1992 – 1994 byla vybudována sklárna Ajeto v severočeské Lindavě, na jejímž místě byla původně soukromá německá manufaktura barvení sametu. Provoz Ajeta byl zahájen v roce 1994 k příležitosti Mezinárodního sklářského symposia, které se již od roku 1982 pravidelně koná v Novém Boru. Od roku 1994 pracuje ve sklárně celá řada prvotřídních řemeslníků, kteří vytváří rozmanité objekty spolu s proslulými designéry, architekty nebo módními návrháři z celého světa.

Bořek Šípek, Kočičí; zdroj: https://www.sipekglass.cz/Bořek Šípek, Kočičí; zdroj: https://www.sipekglass.cz/

Pro Šípka bylo příznačné pojit návrhy s příběhy či konkrétními osobnostmi. I z toho důvodu mají mnohé z dnes již ikonických kusů své názvy podle autorových blízkých přátel nebo sklářských mistrů, s nimiž objekty vytvářel. Šípek s oblibou kombinoval materiály i techniky a bořil jisté stereotypy. Jeho sklenice měly být funkční, ale nikoli nudné. Majitel nápojového skla měl stále objevovat jeho skryté kvality.

Bořek Šípek, Party Glass; zdroj: https://www.sipekglass.cz/Bořek Šípek, Party Glass; zdroj: https://www.sipekglass.cz/

DRIADE, VITRA, LASVIT A DALŠÍ

Jak již bylo řečeno, artefakty, které vznikly dle Šípkova návrhů, nebyly pouze hravé, ale funkční zároveň. Jako jeden z mnoha příkladů může posloužit stůl z masivního dřeva a oceli, který v roce 1992 vyrobila proslulá švýcarská společnost Vitra. I přes extravagantní vzhled se jedná o ergonomický a uživatelsky přátelský kancelářský stůl. Právě za tímto stolem sedával ve své prezidentské pracovně i Václav Havel. Šípek navrhoval nábytek vedle Driade také pro Gallery Neotu či Leitner. 

Bořek Šípek, Office Desk ve spolupráci s Vitra; zdroj:http://www.pinterest.com/Bořek Šípek, Office Desk ve spolupráci s Vitra; zdroj:http://www.pinterest.com/

Bořek Šípek spolupracoval na kolekci svítidel také se společností Lasvit, jejímž uměleckým ředitelem je Maxim Velčovský. Šípek navrhl mimo jiné ověsové svítidlo Galaxy Luminia, v němž se snoubí historie a subtilnost ověsových komponentů s designérovým hravým přístupem.  Lustr byl představen na Salone del Mobile v italském Miláně v roce 2013. Dalším Šípkovým dílem, které vzniklo ve spolupráci s Lasvitem, je svítidlo Prato di Fiori, což v překladu znamená květinová louka. Pestrobarevný lustr je inspirován horami a květinami v rozkvětu, přičemž jednotlivé komponenty jsou foukané a ručně tvarované do rozmanitých tvarů.

Bořek Šípek, Galaxy Luminia, Lasvit; zdroj:http:/lasvit.com/Bořek Šípek, Galaxy Luminia, Lasvit; zdroj:http:/lasvit.com/

Pro Šípka byl design bezprostředně spjat se studiem a interpretací okolního světa. Zasazoval výsledky své analýzy do nových kontextuálních rámců a vytvářel dialog mezi nehmotnou a fyzickou povahou předmětů. Jeho návrhy rozhodně nejsou manýristickými hříčkami, ale jedná se o  tvarově i sémanticky bohaté objekty. Šípkovu tvorbu je důležité vnímat s vědomím autorova přístupu k navrhování a brát zřetel na prostor, který dával emocím a citu. Myslím, že tak je možné nahlížet tvorbu Bořka Šípka z o něco jiné perspektivy a rozhodně v širším kontextuálním rámci.

Bořek Šípek, Norma, Driade; zdroj: http://www.driade.com/Bořek Šípek, Norma, Driade; zdroj: http://www.driade.com/

Bořek Šípek (1949 - 2016) studoval mezi lety 1964 – 1968 nábytkový design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1968 emigroval do Německa, kde roku 1969 začal studovat architekturu na Hochschule für bildende Künste v Hamburku. V roce 1973 studoval filosofii na Univerzitě ve Stuttgartu. Mezi lety 1977 – 1979 působil jako akademický asistent v Institutu průmyslového designu na Universitě v Hannoveru. Od roku 1979 vyučoval teorii designu na Univerzitě v  Essenu. V Německu působil až do roku 1983. V témž roce se přestěhoval do Amsterdamu, kde založil společně s Davidem Paltererem vlastní designérské a architektonické studio Alterego. V roce 1990 se vrátil do Čech a začal působit jako vedoucí Ateliéru architektury a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi lety 1992 – 2002 působil ve funkci hlavního architekta správy Pražského hradu, kde realizoval celou řadu projektů, včetně přestaveb v exteriéru, návrhů interiérů a pro Hrad navrhoval soubory nápojového skla, svítidla, vázy aj. V roce 1999 působil na Univerzitě užitých umění ve Vídni. Mezi lety 2005 – 2012 byl děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Za své realizace na poli architektury i designu získal řadu ocenění a jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách designu a moderního umění v České republice i v zahraničí. V letošním roce vstoupil do síně slávy Czech Grand Design.

Bořek Šípek; zdroj: www.spacefurniture.com.auBořek Šípek; zdroj: www.spacefurniture.com.au

Galerie

Další články