Blíž k Bohu i k designu. V Sedlčanech vyrostla nová modlitebna od studia A8000

Nový církevní prostor doplňuje jednoduchá bílá stavba, kde se nachází byty a obchod. | Zdroj: Ondřej Bouška Nový církevní prostor doplňuje jednoduchá bílá stavba, kde se nachází byty a obchod. | Zdroj: Ondřej Bouška

V těsné blízkosti historického centra středočeských Sedlčan vyrostlo moderní společenské centrum s expresivní modlitebnou. Za návrhem stojí architekti ze studia A8000.

Budova se nachází blízko centra přibližně sedmitisícového města, které může nově naplno využívat jejích služeb. Za projektem stojí křesťansky orientovaný spolek Maranatha, který založil český developer Radim Passer.  „Jsme nesmírně poctěni, že tento klidný záliv v centru města slouží k účelu, který jsme tu zamýšleli. Nejen rodiny s dětmi si centrum oblíbily pro jeho designovou unikátnost a odvážnost a rády zde navštěvují různé společenské aktivity a scházejí se na bohoslužby,“ uvedl zakladatel organizace Maranatha.

Detailní pohled na unikátní fasádu provedenou z tahokovu | Zdroj: Ondřej BouškaDetailní pohled na unikátní fasádu provedenou z tahokovu | Zdroj: Ondřej Bouška

Propojení tradic a současné architektury

Celý objekt tvoří dvě stavby, bytový dům a modlitebna církve Adventistů sedmého dne. Jedná se o protestantský směr, který vznikl v USA a dnes patří mezi nejrychleji rostoucí církve světa.

Budovy vytváří přirozený přechodník mezi historickou blokovou strukturou města a rozvolněnou zástavbou. Bytový dům zakončuje linii uliční čáry a tvoří nárožní objekt. Mírně ustoupená budova modlitebny je pootočena svým těžištěm směrem k centru města.

Nový církevní prostor doplňuje jednoduchá bílá stavba, kde se nachází byty a obchod. | Zdroj: Ondřej BouškaNový církevní prostor doplňuje jednoduchá bílá stavba, kde se nachází byty a obchod. | Zdroj: Ondřej Bouška

Obě stavby jsou architektonicky pojaty velmi odlišně. Bytový dům si udržuje střízlivější výraz, jde o převážně pravoúhlou budovu s bílou fasádou a plochou střechou. Modlitebnu, která uzavírá nový městský park, architekti navrhli naopak jako tvarově rozvolněnou stavbu s neobvyklou fasádou. Efektní fasádu pokrývá „síť“ z tahokovu, pod kterou prosvítá červená folie – vizuálně se tak fasáda proměňuje podle polohy slunce i vzdálenosti pozorovatele. Pokud se nacházíte v její blízkosti, vnímáme více červenou barvu, naopak když se vzdalujete, převládá stříbrná barva. 

Konstrukčně je modlitebna tvořena trojicí vzájemně do sebe zapřených betonových desek. | Zdroj: Ondřej BouškaKonstrukčně je modlitebna tvořena trojicí vzájemně do sebe zapřených betonových desek. | Zdroj: Ondřej Bouška

Kompozice budovy modlitebny je založena na třech základních principech: Linie představující pevnou krystalickou podstatu světa, hmotu. Křivka jako měkký organický prvek, život. A směr vzhůru k nebi, vyjadřující duchovní rozměr bytí,“ vysvětlují autoři stavby. 

Interiér

Interiér se skládá z kombinace bílých ploch podlahy, stěn a stropu se světlým dřevem. Celé vybavení je nadčasové, minimalistické a precizně zpracované. V levé části sálu se nachází boční kaple vytvářející převýšené prostory pro intimnější liturgii. Dobrou akustiku hlavního sálu zajišťuje zvolený materiál dřevěného obkladu. 

Samotný interiér modlitebny je minimalistický, dominuje mu světlo a čistě bílý prostor. | Zdroj: Stavba rokuSamotný interiér modlitebny je minimalistický, dominuje mu světlo a čistě bílý prostor. | Zdroj: Stavba roku

Výrazným prvkem v hlavním sále modlitebny je křtitelnice pro křest ponořením od sochařky Jaroslavy Kadlecové. Čtveřice architektů Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa a Stanislava Blažková uvádí, že „kompozičně hlavní sál graduje nad nejdůležitějším liturgickým prvkem, křtitelnicí, což je srdce celé modlitebny. Sochařka Jaroslava Kadlecová pojala samotný tvar křtitelnice jako přepis liturgického úkonu křtu“. A přímo nad ní se nachází nejvyšší a nejsvětlejší bod interiéru. Do celé budovy proniká přirozené světlo skrz zčásti prosklený střešní plášť, a dodává tak stavbě bazilikální, duchovní rozměr. 

Ceremoniální vstup do modlitebny | Zdroj: Ondřej BouškaCeremoniální vstup do modlitebny | Zdroj: Ondřej Bouška

„Takto přímé propojení s exteriérem je pro komunitu církve zcela novým prvkem, kterým jasně vyjadřuje otevřenost,“ dodávají architekti o ceremoniálním vstupu, který se nachází v zadní části hlavního sálu. Vchod symbolizuje otevřenost prostoru a stírá hranu mezi exteriérem a interiérem.

Prohlédněte si další sakrální místa, která vám dokážou zprostředkovat mimořádný estetický a duchovní zážitek. 

Modlitebna Církve bratrské v Litomyšli

Nový kostel u frekventované silnice nepřehlédnete, zaujme vás netradiční formou a materiálovou střídmostí. Stavba, ač malých rozměrů, „sahá až do mraků“ a jako symbolická cesta ubíhá do dálky. Nevšedně pojatá duchovní stavba je dílem ateliéru Fránek Architects.

Kostel Církve Bratrské v Litomyšli otevřený v roce 2010 | Zdroj: Fránek ArchitectsKostel Církve Bratrské v Litomyšli otevřený v roce 2010 | Zdroj: Fránek Architects

Soustava nakloněných rovin tvořících střechu a současně siluetu nové modlitebny v Litomyšli je vyjádřením slov Žalmu 57, 11 „Bože, tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost“.  Snahou bylo vytvořit příjemné, důstojné a variabilní prostředí, umožňující využití pro kulturní a vzdělávací akce. Do druhého nadzemního podlaží je situován byt pro kazatele sboru a jeho rodinu. 

Kaple sv. Vendelína

Rodinná kaple v Oseku nad Bečvou stojí uprostřed polí a upoutává zraky kolemjdoucích. Betonovou kapličku postavil Ladislav Koutný na památku svému dědovi. Pan Ladislav obnovil třešňovou alej, rybník a svépomocí postavil rodinnou kapli dle návrhu architekta Petra Pelčáka.

Rodinná kaple z betonu | Zdroj: Pelčák a partner architekti / Skleněné kameny, které vyplňují rozetu a utváří zajímavý prvek celé stavy | Zdroj: Pelčák a partner architektiRodinná kaple z betonu | Zdroj: Pelčák a partner architekti / Skleněné kameny, které vyplňují rozetu a utváří zajímavý prvek celé stavy | Zdroj: Pelčák a partner architekti

Stavba je zasvěcena sv. Vendelínovi – patronovi poutníků a pastýřů – a vybízí k zastavení a přemítání. Interiér překvapuje barevným spektrem paprsků, které pronikají okenní rozetou a také malbou na obvodových stěnách.

Zamilovali jste se do sakrální architektury a zajímají vás další neobyčejná místa? V tom případě by vám neměl uniknout článek Jak současná sakrální architektura boduje a boří předsudky, jak má vypadat kostel
Jak blízko k sobě mají kruhy a kostely?

Související

Ve jménu sakrální architektury. Jak blízko k sobě mají kruhy a kostely?
Interiér a architektura

Ve jménu sakrální architektury. Jak blízko k sobě mají kruhy a kostely?

Redakce Czechdesign - 22. 3. 2021 - 4 min.

V Neratovicích vyroste nový kostel od Zdeňka Fránka. Doplní ho křížová cesta ze skla od Ronyho Plesla
Interiér a architektura

V Neratovicích vyroste nový kostel od Zdeňka Fránka. Doplní ho křížová cesta ze skla od Ronyho Plesla

Tereza Urban - 7. 1. 2020 - 3 min.

V hlavní roli světlo. Současná sakrální architektura boduje a boří předsudky, jak má vypadat kostel
Interiér a architektura

V hlavní roli světlo. Současná sakrální architektura boduje a boří předsudky, jak má vypadat kostel

Iveta Jakubčíková - 10. 5. 2019 - 6 min.

Nový kostel v Sazovicích je celý z betonu. Zaujal i světová média
Interiér a architektura

Nový kostel v Sazovicích je celý z betonu. Zaujal i světová média

Alice Muziková - 29. 9. 2017 - 2 min.

Josip Plečnik a sakrální architektura 1.poloviny 20.století pozvánka na konferenci
 

Josip Plečnik a sakrální architektura 1.poloviny 20.století pozvánka na konferenci

Tisková zpráva - 2. 11. 2011 - 2 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024