Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Vizuální styl Centra kultury a vzdělávání Blatná | Zdroj: Jakub Vaněk Studio Vizuální styl Centra kultury a vzdělávání Blatná | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Blatná rozkvétá pod růžovou vizuální identitou od Jakub Vaněk Studio. Její podoba navazuje na tradici pěstování růží

Vizuální identitu v netradiční růžové barvě právě představuje městská příspěvková organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná. V jednokolové uzavřené soutěži, kterou pořádala odborná organizace CZECHDESIGN, se svým návrhem zvítězilo Jakub Vaněk Studio. Autoři se inspirovali zdejší tradicí pěstování růží a vytvořili nápaditý a pozitivní styl, který se nakonec stane zároveň i vizuální identitou města Blatná.

Blatná je malebné město s přibližně 6 000 obyvateli v severozápadní části Jihočeského kraje s rozvinutou kulturní scénou a historickou tradicí pěstování růží, která je úzce spjata se jménem slavného pěstitele a šlechtitele Jana Böhma.

Od roku 2012 ve městě působí příspěvková organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná (dále CKVB), jakýsi kulturní HUB Blatné, který pořádá nejrůznější kulturní a vzdělávací aktivity a zastřešuje místní kino, muzeum, knihovnu, komunitní centrum a informační centrum.

Původní logo Centra kultury a vzdělávání Blatná | Zdroj: CKVBPůvodní logo Centra kultury a vzdělávání Blatná | Zdroj: CKVB

Pro svou prezentaci donedávna CKVB používalo logo, které ovšem nevyhovuje současným požadavkům, a to zejména z důvodu nečitelnosti v malém formátu a absence jakéhokoliv návazného systému vizuální identity.

S ohledem na široký záběr svých činností musí organizace generovat mnoho materiálů pro různorodé cílové skupiny. Proto vznikla potřeba vytvořit ucelený vizuální systém, který by sjednotil a systematizoval vizuální komunikaci a prezentaci organizace i jejích podznaček. Měl by promlouvat současným komunikačním jazykem a akcentovat atributy, které jsou s městem spojené.

„Od nové vizuální identity jsme očekávali, že bude především jasně identifikovatelná, jednoduchá, ale rovněž nápaditá, důvtipná a variabilní vzhledem ke všem složkám organizace,“ komentuje Bronislava Winklerová, ředitelka Centra kultury a vzdělávání Blatná.

Samo město Blatná v minulosti uspořádalo soutěž na identitu města, která ale nepřinesla profesionální výsledky a byla zrušena. Po této zkušenosti oslovili zástupci CKVB k organizaci soutěže odbornou organizaci CZECHDESIGN.

Město Blatná — přilehlá blata a již opomenutá vůně růží

V designérské soutěži uspělo Jakub Vaněk Studio se sebevědomým konceptem vycházejícím z tradice pěstování růží v Blatné.

Koncept vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk StudioKoncept vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

„Symbolem a leitmotivem celého vizuálního stylu je stonek, který je mostem mezi bahnitoukrajinou a voňavým barevným květem růže,představují koncept autoři Barbora Micajová a Jakub Vaněk.

Vizuální styl se opírá o upravený frazém „Z blata do růže“. Symbolem je stonek, který spojuje obě charakteristiky. Je mostem mezi „bahnitou“ krajinou a voňavým barevným květem, který představuje text. Blata zastupují minimalistické obrazce – průhledy krajinou, které jsou patrné na mapě blatenské krajiny.

Plantáž pěstuje kulturu a vzdělávání. | Zdroj: Jakub Vaněk StudioPlantáž pěstuje kulturu a vzdělávání. | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Směr růží propsali autoři i do názvu Centrum kultury a vzdělávání Blatná, které se bude prezentovat jako Kulturní Plantáž Blatná, přičemž logo bude zobrazovat pouze slovo Plantáž. „Tak jako Jan Böhm pěstoval růže na svých blatenských plantážích, Plantáž pěstuje vášeň pro kulturu a vzdělávání,“ doplňují autoři.

Barevná paleta nového vizuálního stylu. Svěží odstíny vycházejí z barev růží. | Zdroj: Jakub Vaněk StudioBarevná paleta nového vizuálního stylu. Svěží odstíny vycházejí z barev růží. | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Charakteristické prvky konceptu poskytují neomezené množství vzorů, které lze jednoduše aplikovat do reálného života kulturního a vzdělávacího centra, ale i města Blatná. To vše ovoněno svěžími barvami. Autoři věří, že s novým vizuálním stylem se městem Blatná bude opět linout vůně růží.

Triko s nápisem a stonkem – leitmotivem vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk StudioTriko s nápisem a stonkem – leitmotivem vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Vizuální styl je dle poroty soutěže nápaditý, pozitivní a doslova květnatý. Porota oceňuje až doslovné uchopení tématu růží, které je pro Blatnou charakteristické. 

 

Vizitky s leitmotivem vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk StudioVizitky s leitmotivem vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Vizuální styl Centra kultury a vzdělávání Blatná | Zdroj: Jakub Vaněk StudioVizuální styl Centra kultury a vzdělávání Blatná | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Práce s jazykem se ukázala jako velmi silná stránka celého konceptu, který se tak rozvíjí dál za hranice grafického designu. Příkladem jsou povedené aplikace v online prostředí, které trefně pracují s originálními doprovodnými texty.

Náhledy mobilního zobrazení webové prezentace Plantáž | Zdroj: Jakub Vaněk StudioNáhledy mobilního zobrazení webové prezentace Plantáž | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Copywriting k informačním hláškám v online aplikacích | Zdroj: Jakub Vaněk StudioCopywriting k informačním hláškám v online aplikacích | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Nezaměnitelná, odvážná a svěží je i barevnost vizuální identity. Z Blatné se tak stalo snad jediné město, které může hrdě nosit růžovou.

 

Ponožka s leitmotivem vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk StudioPonožka s leitmotivem vizuálního stylu | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Zadání soutěže umožňovalo volitelně pracovat také se zcela novým, kreativním názvem organizace. Autoři přišli s odvážným až kontroverzním přejmenováním organizace. Slovo plantáž splňuje požadovanou míru nadsázky a promyšlenosti a přenesení významu pěstování přesně vystihuje cíl organizace.

Nové logo CKVB | Zdroj: Jakub Vaněk StudioNové logo CKVB | Zdroj: Jakub Vaněk Studio

Jana Vinšová z pořádající organizace CZECHDESIGN komentuje vítězný návrh: „Jakub Vaněk Studio nejlépe vystihlo zadání a představilo silné a atraktivní zpracování vizuálního stylu, který má potenciál stát se přístupným pro širokou veřejnost napříč generacemi.

„Návrh nám přináší, alespoň z našeho pohledu, naprosto jasné a graficky originální spojení s tématem, které jsme si na základě přípravných prací vyhodnotili jako nosné. Blatná je historicky spojena nejen v mysli zdejších s pěstováním růží a s touto květinou obecně, a my jako její příspěvková organizace odpovědná za kulturní a vzdělávací činnost tímto jasně deklarujeme, že se k odkazu hlásíme a hodláme jej dále pěstovat,vyjadřuje spokojenost s výsledkem Radek Řebřina, PR manažer Centra kultury a vzdělávání Blatná.

Vítězné studio vystihlo nejen podstatu a atmosféru města, ale zároveň i zadavatele. ​„Služba, kterou CZECHDESIGN poskytuje, v sobě mimo jiné nese doporučení na ateliér/zhotovitele, o kterém má dle svých zkušeností mnohem jasnější představu, že si, jak se říká, sednete. A to se v našem případě, myslím si, povedlo,“ doplňuje Řebřina.

Jakub Vaněk Studio

Designéři Jakub Vaněk, Barbora Micajová a vývojář Tomáš Frantík vytváří vizuální identity a webové prezentace. Jejich cílem je spojení krásného a funkčního. Mezi jejich poslední projekty patří například vizuální identita pro Prahu 3, kavárnu DOK od Nordbeans nebo web pro Universal Music.

Jakub Vaněk a Barbora Micajová | Foto: Nikol ŠtrosováJakub Vaněk a Barbora Micajová | Foto: Nikol Štrosová

Cesta k soutěži

V Blatné na kulturu sází dlouhodobě. Vědí, že rozvinutá kultura umí udržet ve městě i mladší generace a že dokáže zvyšovat pocit sounáležitosti s městem.

Vizuální styl organizace již neodpovídal množství komunikačních výstupů v souvislosti s postupným rozšiřováním struktury organizace. Většina propagačních materiálů tak ve výsledku s původním vizuálem nesouzněla a bylo třeba vizuální komunikaci a prezentaci sjednotit a systematizovat.

Kromě prezentace Centra kultury a vzdělávání Blatná a jejích podznaček měla identita mít i potenciál stát se v budoucnu identitou města.

Zároveň bylo žádoucí do ní zakomponovat atributy, které jsou charakteristické právě pro město Blatná. Nejsilnější asociací spojenou s Blatnou je živá tradice pěstování růží, která je úzce spjata se jménem slavného pěstitele a šlechtitele Jana Böhma. Ten zde mezi světovými válkami pěstoval na desítkách hektarů růže, přičemž vyšlechtil více než 120 odrůd. Díky kráse a vůni jeho růžových polí se začalo Blatné přezdívat Městem růží. Místní vzpomínají, že v době, kdy se růže v Blatné ještě pěstovaly, jimi město skutečně vonělo.

Do soutěže, kterou pro CKVB zorganizovala odborná organizace CZECHDESIGN v druhé polovině roku 2020, byly na základě pečlivé rešerše vybrány následující subjekty: Jakub Vaněk Studio, studio Colmo a duo Lucie Marková a Tereza Pejřimovská. Zástupci CZECHDESIGN nastavili pravidla soutěže, organizovali workshop, definovali zadání pro designéry a vedli zasedání poroty. 

Nezávislá část poroty / externí odborníci:

  • doc. MgA. Kristina Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU v Plzni,
  • MgA. Jiří Hanek, grafický designér, Parteo,
  • Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Studio Toman Design.

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

  • MgA. Ing. Bronislava Winklerová – ředitelka Centra kultury a vzdělávání Blatná,
  • Mgr. Radek Řebřina – PR manažer Centra kultury a vzdělávání Blatná.

Soutěž měla jedno kolo, všichni soutěžící obdrželi skicovné a vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity organizace a její implementaci. Vítězové také spolupracují na zaškolení pracovníků, externích grafiků a dalších osob, kteří budou s vizuální identitou pracovat.

Kromě spokojenosti s výsledkem vyjadřují zástupci CKVB spokojenost i se samotnou soutěží. „Spolupráce se společností CZECHDESIGN předčila zcela naše očekávání, a to především z hlediska profesionálního přístupu. Jejich odborné vedení soutěže můžeme doporučit každému subjektu, který o změně nebo o novém vizuálním stylu uvažuje,“ komentuje Bronislava Winklerová.

CKVB Blatná by mohla být příkladem i pro další podobné instituce. Nejen proto že si v organizaci uvědomují důležitost jednotné podoby komunikace, ale i proto, jak jsou proaktivní v oblasti veřejného života a prostranství. A díky nové identitě bude jejich aktivita ještě více vidět,“ doplňuje Eliška Malečková, design konzultantka CZECHDESIGN. 

Ostatní soutěžní návrhy představíme v některém s následujících článků.

Galerie

Další články