Biblos•téké. Výstava knih na poličce Galerie UM

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej Přibyl Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej Přibyl

Knihovny jsou místem, kde můžeme naslouchat minulosti. Jsou to ale i místa přehlížená, nepohodlná pro buducnost – zkoušejí naši přítomnost hledáčkem minulosti. A právě smíření těchto proti-sobě jdoucích tenzí představuje výstava Knihovna. Sbírky a digitalizáty, sbírky a databáze v Galerii UM na UMPRUM.

Jsou věci, o kterých víme, že je víme. Jsou i věci vědomě neznámé. To znamená, že víme, že je nevíme. Ale jsou i nevědomě neznámé. To jsou věci, o kterých nevíme, že je nevíme.“ Donald Rumsfeld

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej PřibylKnihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej Přibyl

Kniha je objekt-fetiš současné digitální společnosti, je archaickým objektem, který nás připoutává k minulosti a je potenciálem pro budoucnost. Knihy vybudovaly naši euro-americkou civilizaci, jsou pilířem vzdělanosti. Knihovna uchovává minulost v pohotovosti, ready-to-use. Jsou to knihy (biblos) připravené na poličce (téké). Na rozdíl od lidské paměti, která uchovává vše, co je nutné k okamžitému použití, knihovna je souhrn vědění minulosti, ale je i místem možných příběhů a znalostí budoucnosti. Když rozšíříme tuto úvahu – knihovna je prostředníkem mezi pamětí člověka a archivem, kde minulost setrvává v latenci. 

Samotná existence knihoven je nejlepším důkazem, že můžeme mít naději v budoucnost.“ – T. S. Eliot

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej PřibylKnihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej Přibyl

Vstoupit do archivu znamená rozvzpomenout se, zvědomit si to, co odnesl čas. Rozvržení knihovny je abstraktní mapou způsobu, jakým třídíme naše vědomosti, které potřebujeme mít připravené po ruce. Je systémem mocenských struktur – vyjádřením toho, co je záhodno, aby s tím či oním bylo spojeno. Knihovna UMPRUM začala vznikat společně se založením školy v roce 1885. Přes sto třicet let její existence zrcadlí měnící se systémy a způsoby myšlení v jejím uspořádání, které výstava sebe-reflektivně zkoumá. Struktury ovládající vědění jsou děsivou mocí současnosti, která nás tolik nezaskočí v budovách uchovávající svazky knih, ale v digitálních archivech, ve zprávách, či news-feedu našeho facebookového účtu. Uspořádání knihovny je samo o sobě historickým dokladem o době, ve které se knihovna utvářela. Stejně silně se tak vepisuje současnost – přechodem knihovny do virtuálního světa.

Společnost byla vždy formována charakterem média, jakým komunikovala spíše než jejich obsahem.“ – Marshall McLuhan

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej PřibylKnihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej Přibyl

Digitalizace poličky každé poctivé knihovny

Aby knihovna dokázala plnit svou funkci poličky, ze které je možné cokoli rychle vytáhnout, je třeba, aby se adaptovala na mediální aparát doby. Digitalizace, databáze, webová rozhraní či VR jsou horkými médii současnosti a je třeba, aby i knihovna měla své virtuální oddělení. Výstava v Galerii UM právě ukazuje mosty mezi médii, to však neznamená, že by druhé překonalo první, ale jejich možnou koexistenci. 

Ve spolupráci s Ateliérem grafiky a vizuální komunikace pod vedením Petra Krejzka představily kurátorky výstavy, Lada Hubatová-Vacková a Petra Pauknerová, historické tisky a jejich digitální dvojníky. Z pomyslného archivu knihovny jsou tak na digitální poličce vystaveny ornamentální vzorníky Owena Jonese, Animal Locomotion Edwearda Muybridge, symbolická typografie Augustina Tschinkela a mnoho dalších. Jsou to vzácné tisky, jejichž status se proměnil z ready-to-use na úroveň latentního vědomí. Jejich digitalizace cenných svazků, které nelze jednoduše vzít do ruky, znamená jejich upamatování a navrácení do života, které přetrvá i po ukončení výstavy díky webovému rozhraní Daniela Šmíry 1800-1900.cz.

Internet vezme vaše touhy a vyplivne je na vás zpět zkonzumované. Hledáte, vložíte do slov věci, které máte na mysli a on vám dát zpět knihu, obrázek, nebo článek na Wikipedii. Ale to je všechno. Nevědomé neznámo musí být nalezeno jinde.“Mark Forsyth

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej PřibylKnihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej Přibyl

Ale je digitální perspektiva to jediné, v co může budoucnost knihovny doufat? Jak se ukázalo, eBooks nenahradí knihy papírové. Ty totiž prostředkují něco, co dematerializovaný nosič informace nedokáže – jsou hmatatelným spojením s minulostí. To je vidět i na výstavě v Galerii UM, kde si se zájmem prohlédneme virtuální pandány knih, ale ty jsou jen vstupenkou k jejich hmotné verzi. Probudí v nás čtenáře, který potřebuje držet knihu ve svých rukou. O to více je to přítomné u vzácných tisků představených na výstavě. Digitalizace pokladu knihovny posiluje její auru, podílí se na jejich „kanonizaci“. 

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej PřibylKnihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze. Galerie UM. Foto: Ondřej Přibyl

Virtuální svět je polem, kam knihovna musí nezbytně vstoupit – představit své police, připravit svazky k tomu, aby mohly být kdykoliv vytaženy – ale znovu tak zavede čtenáře ke stolu, aby počkal až mu knihovnice donesou všechny signatury. Tato dialektika mezi materiálním a virtuálním světem se dobře propsala do samotné instalace výstavy. A tak i my, jako diváci na výstavě Knihovna, snad s ještě větší zvědavostí přejdeme k vitrínám s rozevřenými knihami. Výstava proto dobře ukazuje, jak jedno bez druhého nemůže existovat – jak práce s minulostí nám dává možnost budoucnosti, slovy T. S. Eliota naději v budoucnost.

Knihovna.
Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze

Vernisáž: čtvrtek 22. 2. 2018 od 18 hodin
Výstava potrvá do: 7. 4. 2018
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin

vstup zdarma

Související

Kniha Příběhy věcí slaví 100 let republiky a vypráví historii designu
Grafický design

Kniha Příběhy věcí slaví 100 let republiky a vypráví historii designu

Michala Dlapová - 22. 3. 2018 - 6 min.

Známe nominace na Nejkrásnější knihu roku. Vyhraje mladá krev nebo stará garda?
Ilustrace

Známe nominace na Nejkrásnější knihu roku. Vyhraje mladá krev nebo stará garda?

Veronika Pařízková - 14. 2. 2018 - 4 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024