Barikády, hrdinství i symbolika. Představujeme nejlepší návrhy na pomník Pražského povstání

Návrhy v soutěži na pomník Pražského povstání | Zdroj: Studio Perspektiv, zerozero, U/U studio a CMC architects Návrhy v soutěži na pomník Pražského povstání | Zdroj: Studio Perspektiv, zerozero, U/U studio a CMC architects

Významnou událost českých dějin 20. století bude nově připomínat pomník Pražského povstání na bubenečském náměstí Interbrigády. Architektonicko-výtvarnou soutěž na jeho podobu vyhrálo studio RSAA, které uspělo mezi desítkami návrhů. Seznamte se s těmi nejlepšími. 

Studio Perspektiv – 2. místo

Náměstí Interbrigády má symbolický význam jako pietní místo pro padlé hrdiny, kteří bojovali za svobodu a demokracii. Koncept od Studia Perspektiv zdůrazňuje odvahu, soudržnost a schopnost společnosti vzdorovat obtížím, což je přenášeno do současného kontextu. Nápadný prvek představuje dílo samotné, křivka barikády coby „věrná radiová vlna“ vzpínající se z cesty a zároveň stuha spojující obyvatele a občany bez rozdílu. Prvek, který je součástí kompozice náměstí, povstává fyzicky i slovem a evokuje období historie, kdy bylo třeba bránit svobodu a demokracii.

Všední den na náměstí, pohled z ulice N.A. Někrasova | Zdroj: Studio PerspektivVšední den na náměstí, pohled z ulice N.A. Někrasova | Zdroj: Studio Perspektiv

Pohled na pomník z nadhledu | Zdroj: Studio PerspektivPohled na pomník z nadhledu | Zdroj: Studio Perspektiv

V rámci architektonického a výtvarného řešení je klíčové respektování historického konceptu náměstí a zapojení do Engelova zeleného pásu. Materiály jako kov, žulové kostky a speciální polopropustný gloritový povrch symbolizují odvahu a soudržnost obyvatel.

Kompletní řešení prostranství | Zdroj: Studio PerspektivKompletní řešení prostranství | Zdroj: Studio Perspektiv

Projekt navrhuje aktivní a udržitelný parter s kvalitním materiálovým řešením, které pomáhá řešit klimatické problémy města. Zelená infrastruktura, tvořená hustou sítí vegetačních prvků, snižuje účinek tepelného ostrova, zlepšuje kvalitu ovzduší a zadržuje dešťovou vodu.

V rámci dopravního řešení je náměstí navrženo bezbariérově, s důrazem na plynulost a bezpečnost pohybu chodců a cyklistů. Prostor je doplněn vhodným mobiliářem a osvětlením, které je barevně sladěno s výtvarným dílem a odpovídá městským standardům.

zerozero – 3. místo

Na principu barikády jako symbolu stojí návrh od zerozero. Namísto tradičního hrdinského pomníku vzdává hold obětem a kolektivnímu hrdinství povstání. Pomník je navržen spíše jako prostor než jako objekt. Jeho horizontální design je založen na gradientu kumulujících se kamenných bloků. Tento gradient symbolizuje změnu a vývoj událostí Pražského povstání.

Pohled na pomník od ulice Jugoslávských partyzánů | Zdroj: zerozeroPohled na pomník od ulice Jugoslávských partyzánů | Zdroj: zerozero

Pomník je tvořen kumulací bloků hrubě opracovaného supíkovického mramoru, přičemž gradient je založen na postupném zmenšování rozměrů a výšky bloků. Pomník obsahuje reliéf s textem „PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 05-08/1945“ a je doplněn o vertikální prvek státní vlajky.

Pohled na pomník z náměstí Interbrigády | Zdroj: zerozeroPohled na pomník z náměstí Interbrigády | Zdroj: zerozero

Urbanistické řešení náměstí Interbrigády respektuje stávající prostorové vztahy a vazby v území. Náměstí je navrženo s jednoznačnou a čitelnou geometrií, s cílem vytvořit soudobý kvalitní veřejný prostor.

Charakteristické řezy a pohledy, výkresy | Zdroj: zerozeroCharakteristické řezy a pohledy, výkresy | Zdroj: zerozero

Krajinářské a architektonické řešení zahrnuje zachování stávající zeleně a novou výsadbu stromů a bylin. Povrchy a materiály, včetně dlažeb, jsou založeny na řezané mozaice ze supíkovického mramoru.

U/U Studio – 2. fáze, bez určení pořadí

Návrh památníku od U/U Studio neklade důraz na solitérní monument, ale na interaktivní objekt, který návštěvníky vtahuje do příběhu Pražského povstání a vyvolává hmatatelné emoce. Uživatelé aktivně prožívají památník za pomoci různých smyslů, což posiluje jejich vazbu na historickou událost. Zahloubení památníku do svého středu dává události potřebnou důležitost, zatímco šikmé plochy a čtyři objekty symbolizující čtyři dny povstání evokují atmosféru tehdejších barikád. Tyto atypické prvky nejen edukují, ale také vybízejí k interakci s památníkem pomocí čtyř základních smyslů – pohyb, sluch, zrak, hmat.

Pohled skrze památník. Zahloubení památníku směrem do svého středu dává události potřebnou důležitost. Atmosféru tehdejších barikád navozují šikmé plochy. | Zdroj: U/U studioPohled skrze památník. Zahloubení památníku směrem do svého středu dává události potřebnou důležitost. Atmosféru tehdejších barikád navozují šikmé plochy. | Zdroj: U/U studio

Návrh památníku respektuje Engelův zelený pás a vytváří moderní náměstí, které se stane památníkem jako celek. Tvarosloví cest je inspirováno jedním z nejsilnějších symbolů během povstání – žulovými kostkami, které tvořily barikády. Betonové šikminy s žulovými střepy tvoří kontrast mezi minulostí a přítomností. Cesty v památníku vedou klikatě, což vyvolává zamyšlení o překážkách, které je třeba překonat, a nutí nás pohlédnout na minulost z jiné perspektivy.

Nadhledová vizualizace | Zdroj: U/U studioNadhledová vizualizace | Zdroj: U/U studio

Památník je navržen tak, aby aktivně pracoval s dešťovou vodou a zlepšoval mikroklima areálu. Vegetace je koncipována tak, aby podporovala biodiverzitu a byla odolná vůči městským podmínkám. Umístění cest a interaktivní objekty podporují propojení zeleně a zpevněného prostoru, vytvářejíce kompaktní celkový design.

Situace. Náměstí zůstává prostupné ve třech původních směrech i po celém obvodu. Zde se chodník rozšiřuje a vytváří tak nejen živou využitelnou plochu po celém perimetru, ale i podporuje intimitu vnitřní zahloubené části. | Zdroj: U/U studioSituace. Náměstí zůstává prostupné ve třech původních směrech i po celém obvodu. Zde se chodník rozšiřuje a vytváří tak nejen živou využitelnou plochu po celém perimetru, ale i podporuje intimitu vnitřní zahloubené části. | Zdroj: U/U studio

CMC architects – 2. fáze, bez určení pořadí

Návrh revitalizace náměstí Interbrigády z dílny ateliéru CMC architects (Evžen Dub, Anna Peteráková, David Chisholm, Vít Máslo) se zaměřuje na zachování stávajících vazeb a historického kontextu místa, a zároveň přináší inovativní řešení odpovídající potřebám 21. století. Návrh předpokládá revitalizaci celé plochy náměstí, ke stávajícím deseti stromům přidává čtyřicet nových stromů, které budou vysazeny v pravidelném rastru a budou propojeny se stávajícími ulicemi a přechody. Bez trávníku, bez keřů, prostupné náměstí plné stromů a laviček ve stínu.

Axonometrie návrhu - 50 stromů na ploše náměstí | Zdroj: CMC architectsAxonometrie návrhu - 50 stromů na ploše náměstí | Zdroj: CMC architects

Veřejný prostor je řešen s mlatovým povrchem místo trávníku, což zvyšuje bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Výsadba nových stromů je navržena tak, aby vytvořila harmonický celek s existujícími stromy a byla v souladu s Engelovým schématem cest.

Pomník Pražského povstání. Ceremoniál | Zdroj: CMC architectsPomník Pražského povstání. Ceremoniál | Zdroj: CMC architects

Centrálním prvkem návrhu je pomník Pražského povstání. Návrh, vzniklý ve spolupráci s Petrem Dubem, reprezentuje tři základní principy: prostorovou monumentalitu, materiálovou proklamativnost a práci s typografií. Tento reprezentativní monument vytváří místo významného zpomalení a překvapivý předěl v běžném využívání městského veřejného prostoru. Konstrukce pomníku je navržena jako železobetonová stěna, která se vizuálně vznáší nad povrchem zpevněné plochy a je podepřena ocelovými trubkami. Symbolika a typografie pomníku odkazuje na historické události a kulturně-společenský fenomén zdi.

Pohled z ulice Jugoslávských partyzánů. Prostupné náměstí se stromy a pomníkem Pražského povstání v centru náměstí | Zdroj: CMC architectsPohled z ulice Jugoslávských partyzánů. Prostupné náměstí se stromy a pomníkem Pražského povstání v centru náměstí | Zdroj: CMC architects

Krajinářské úpravy jsou výsledkem spolupráce s krajinářskou architektkou Janou Pyškovou. Zahrnují rozšíření chodníků, výsadbu nových stromů a zlepšení stanovištních podmínek pro existující stromořadí. Všechny tyto prvky jsou navrženy s ohledem na udržitelnost, adaptaci na změnu klimatu a zlepšení kvality života v městském prostředí.

O soutěži

Předmětem soutěže bylo vytvoření návrhu výtvarného řešení pomníku Pražského povstání, který bude sloužit jako symbolická připomínka historické události a zároveň vyjadřovat důležité hodnoty a ideály spojené s tímto významným okamžikem české historie. Součástí návrhu bylo rovněž architektonicko-krajinářské řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády. Cílem bylo vytvořit harmonické prostředí propojující historii, kulturu a moderní život ve městě.

Soutěž byla podpořena z programu Umění pro město a nabízí příležitost pro architekty a výtvarníky zapojit se do procesu tvorby veřejného prostoru.

Soutěž byla vyhlášena jako architektonicko-výtvarná otevřená dvoufázová anonymní projektová soutěž o návrh. Do první fáze bylo odevzdáno 34 návrhů, do druhé fáze postoupilo 5 návrhů.

Na prvním místě se umístil soutěžní návrh od Roháč Stratil Architektonický ateliér (RSAA), o kterém se můžete dočíst více v tomto článku.

Více o soutěži se můžete také dočíst na stránkách soutěže zde.

Související

Je mnohem zajímavější, než říkají legendy. Studio Roháč Stratil navrhlo řešení, které přitažlivě provede historií pražské památky
Grafický design

Je mnohem zajímavější, než říkají legendy. Studio Roháč Stratil navrhlo řešení, které přitažlivě provede historií pražské památky

Jarmila Řehořková - 14. 2. 2023 - 9 min.

Sázka na hrdost. Praha 6 představuje nový vizuální styl od studia ReDesign
Ostatní

Sázka na hrdost. Praha 6 představuje nový vizuální styl od studia ReDesign

Jarmila Řehořková - 6. 10. 2022 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024