Baba chátrá. Upadajícímu prvorepublikovému skvostu má vrátit důstojnou podobu rozsáhlá renovace

Rada hl. m. Prahy schválila studii revitalizace sídliště Baba a okolí, kterou město zadalo v roce 2020 Institutu plánování a rozvoje (IPR). Osada Baba, která patří mezi šest evropských kolonií Werkbund, jejichž osady byly propagací moderní funkcionalistické výstavby, se dočká rekonstrukce. Plánuje se obnova povrchů, rekonstrukce sítí technické infrastruktury i informační systém pro turisty. 

Jeden z nejvýznamnějších příkladů českého modernismu, prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie Baba, byla vystavěna na přelomu 20. a 30. let minulého století jako český ekvivalent zahraničních experimentálních výstav moderního bydlení. Z funkcionalistických osad patří Baba k těm nejzachovalejším, jelikož obdobné vídeňské a německé kolonie byly poškozeny za 2. světové války. Lokalita je od roku 1993 městskou památkovou zónou a v roce 2020 získala společně s dalšími funkcionalistickými koloniemi Werkbundu značku Evropské dědictví (European Heritage Label).

„I když je dnešní sídliště Baba z hlediska urbanismu i veřejných prostranství stabilizovaným územím, trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn.“ | Zdroj: IPR„I když je dnešní sídliště Baba z hlediska urbanismu i veřejných prostranství stabilizovaným územím, trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn.“ | Zdroj: IPR

I když je dnešní sídliště Baba z hlediska urbanismu i veřejných prostranství stabilizovaným územím, trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn. Chystají se také další dílčí opravy, které nebyly dosud systematicky koordinovány. Praha proto zadala vytvoření koncepční studie revitalizace sídliště Baba, kterou nyní schválila Rada hl. m. Prahy. 

Ačkoliv je Baba významným a památkově chráněným prostorem a architektura je zde velmi dobře zachována, veřejná prostranství uplynulými desetiletími přišla o své původní kouzlo, poměrně zašla a chystá se jejich celková obnova. Koncepční studie byla zpracována především z důvodu koordinace veškerých zájmů v území, tedy památkového, architektonicky-urbanistického a zájmu místních obyvatel. Nyní můžeme kombinovat a koordinovat veškeré probíhající paralelní projekty, zvýší se také efektivita vynaložených prostředků,“ říká 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Rekonstrukce osady má za cíl zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele a proměnu infrastruktury. Chtějí přitom však zachovat historické hodnoty místa. | Zdroj: IPRRekonstrukce osady má za cíl zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele a proměnu infrastruktury. Chtějí přitom však zachovat historické hodnoty místa. | Zdroj: IPR

Koncepční studie, která byla zpracována multioborovým týmem vedeným studiem ARCHUM architekti, s.r.o., předpokládá komplexní rekonstrukci centrálního území zahrnujícího městskou památkovou zónu Baba a dílčí zásahy v blízkém okolí. Kromě zachování a rozvoje historické hodnoty území a zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele je zde naplánovaná výměna/proměna sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy, jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou. Osadu dále čeká obnova povrchů a dalších částí ulic a náměstí, a to takovým způsobem, aby došlo k posílení charakteru místa, zvýšení bezpečnosti a bezbariérových cest pro chodce a zkvalitnění propojení pro chodce se sousedními částmi města. 

Studie také doporučuje vytvořit informační centrum spolu s naučným okruhem, který bude sloužit turistům, a to včetně navigačního systému a označení vil. Cílem je vytvořit takové zázemí pro návštěvníky sídliště, aby byli co nejméně rušeni místní obyvatelé. 

Dům Čeněk | Zdroj: www.baba1932.comDům Čeněk | Zdroj: www.baba1932.com

Od počátku procesu byli do studie zapojeni i místní obyvatelé. Participace veřejnosti probíhala po celou dobu přípravy Koncepční studie od března 2021 do ledna 2022. 

„Celý proces začal analýzou oblasti, terénními průzkumy a rozsáhlým dotazníkovým šetřením, a to jak z řad odborníků, tak především mezi místními obyvateli. Podněty a připomínky veřejnosti byly také sebrány na komentovaných vycházkách a při kulatých stolech s místními aktéry. Výsledky byly zapracovány do konceptu studie, který byl opět projednáván s širokou veřejností,“ komentuje zapojení veřejnosti Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Související

Jiřičná připravuje modernizaci porodnice U sv. Apolináře. Významná novogotická stavba projde rekonstrukcí ale i bouráním
Interiér a architektura

Jiřičná připravuje modernizaci porodnice U sv. Apolináře. Významná novogotická stavba projde rekonstrukcí ale i bouráním

Tereza Bíbová - 4. 6. 2020 - 5 min.

Kina radost pohledět. Šest rekonstrukcí kinosálů napříč republikou, které zaslouží potlesk a pozornost
Interiér a architektura

Kina radost pohledět. Šest rekonstrukcí kinosálů napříč republikou, které zaslouží potlesk a pozornost

Tereza Bíbová - 3. 7. 2020 - 7 min.

Moderní škola v historickém zámku. Povedená rekonstrukce je vzdušná a elegantní díky studiu Opálka Design
Interiér a architektura

Moderní škola v historickém zámku. Povedená rekonstrukce je vzdušná a elegantní díky studiu Opálka Design

Tereza Urban - 13. 8. 2019 - 3 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024