Ateliér, který dává historii novou tvář. Renáta Fučíková se svými studenty poukazuje na postavení žen i vztahy s Izraelem

Na začátku rozvolňování protiepidemických opatření se do Prahy sjeli ti studenti ateliéru Didaktická ilustrace, kteří se podíleli na výstavě „900 let řádu premonstrátů“ ve Strahovském klášteře. Osobní setkání symbolicky konečně obnovilo praktickou výuku, která od října probíhala online. | Foto: Archiv ateliéru Na začátku rozvolňování protiepidemických opatření se do Prahy sjeli ti studenti ateliéru Didaktická ilustrace, kteří se podíleli na výstavě „900 let řádu premonstrátů“ ve Strahovském klášteře. Osobní setkání symbolicky konečně obnovilo praktickou výuku, která od října probíhala online. | Foto: Archiv ateliéru

Ačkoli pandemické období zasadilo kulturnímu dění a institucím nejednu ránu, studenti ateliéru Didaktická ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara/SUTNARKY pod vedením Renáty Fučíkové nelenili. Nyní sklízí zasloužené ovoce. Jaké výstavní projekty pro vás připravili?

Poslední rok přinesl v rámci uzavření všech institucí zkušenost, se kterou se české kulturní prostředí těžce vyrovnává. Začíná se však blýskat na lepší časy a ovoce nyní sklidí všichni tvůrci, kteří během pandemie nezaháleli. Studenti ateliéru Didaktická ilustrace nelenili a kontinuálně pracovali na projektech, které se nyní v nejrůznějších podobách otevírají veřejnosti. „Epidemie nám nedovolila realizovat plánované výstavy a projekty, které jsme v ateliéru kontinuálně připravovali. Nyní se všechny otevírají a my už se těšíme na reakce návštěvníků,“ říká Renáta Fučíková, vedoucí ateliéru Didaktická ilustrace. Studenti měli možnost se podílet na zajímavých mezioborových projektech, spolupracovat s významnými teoretiky a institucemi a reflektovat tak historii našeho národa skrze současné a individuální přístupy k ilustraci. Jak si s těmito výzvami poradili, se můžete nyní přesvědčit na vlastní oči.

Záhadné pouto v ulicích Prahy a Plzně

Začněme projektem Záhadné pouto pojednávajícím o výjimečných vztazích mezi Izraelem a Českou republikou. Tento rozsáhlý koncept se vyvíjí a transformuje již od roku 2019 a nyní se jeho fyzická podoba objevila na pražském náměstí Míru.

Některé z příběhů jsou notoricky známé, jiné přináší nové a neznámé kontexty. | Foto: Archiv ateliéruNěkteré z příběhů jsou notoricky známé, jiné přináší nové a neznámé kontexty. | Foto: Archiv ateliéru

Zásadním důvodem vzniku tohoto projektu bylo 30. výročí znovuobnovení diplomatických vztahů mezi Izraelem a Českou republikou, nicméně příběh vazeb započal již v 10. století, kdy se na našem území začali usazovat první Židé. „Práce se začala vyvíjet díky proděkanovi SUTNARKY Arnoštu Marksovi, který nás propojil s hebraistou a diplomatem Robertem Řehákem, jehož záměrem bylo zmapovat historii česko-židovských vztahů,“ vysvětluje Renáta Fučíková. Projekt ztvárňuje jak notoricky známé příběhy o Golemovi, témata druhé světové války či osud spisovatele Franze Kafky, tak i méně známé příklady propojení těchto dvou kultur jako vztah Karla IV. k Židům či urbanistické znaky Nového Města pražského shodné s Jeruzalémem. „Doktor Řehák nám poskytl podrobné podklady. Byly zde i běžně známé informace, ale většina z nich pro nás měla naprosto nový a neznámý charakter, jako třeba první zmínky o českém jazyce, které lze najít jen v hebrejských textech, nebo vznik jména Tel Aviv, odvozený od pražské Staronové synagogy. Vrcholem celého příběhu jsou ale ty pozitivní momenty: vznik Československa i vznik státu Izrael, a konečně i návštěvy našich prezidentů Masaryka a Havla v Izraeli,“ doplňuje Renáta. Ilustrátoři z řad studentů ateliéru si následně ke zpracování vybrali témata jim blízká a k projektu byli přizváni i studenti prvního ročníku, kteří se v této nové zkušenosti skvěle osvědčili.

Úspěch plzeňské výstavy inspiroval izraelské velvyslanectví k další modifikaci výstavy na velké panely umístěné na pražském náměstí Míru. | Foto: Archiv ateliéruÚspěch plzeňské výstavy inspiroval izraelské velvyslanectví k další modifikaci výstavy na velké panely umístěné na pražském náměstí Míru. | Foto: Archiv ateliéru

Prvním výstupem projektu byla výstava v Rožmberském paláci na Pražském hradě, která se však z epidemiologických důvodů na očích veřejnosti příliš neohřála. Souběžně s touto výstavou vznikla stejnojmenná kniha, pro kterou Robert Řehák zpracoval velice čtivé texty a graficky ji upravil student Grafického designu na SUTNARCE Jakub Heyduk. V lednu tohoto roku se výstava přesunula do ulic Plzně v podobě velkých panelů. „Ilustrace zvětšené do monumentální podoby měly mimořádný účinek. Náhle se v prostoru vznášely obrovské portréty Theodora Herzla, Franze Kafky, Tomáše G. Masaryka či Václava Havla,“ vypráví Renáta. Úspěch plzeňské expozice inspiroval izraelské velvyslanectví k další modifikaci výstavy na velké panely umístěné na pražském náměstí Míru. Tak hurá bezpečně za venkovní kulturou.

Tábor 600 let – mezi historií a současností

Stejně jako všechny další kulturní instituce, i Husitské muzeum sídlící v tzv. Starém paláci města Tábor zasáhla pandemická situace a velkolepá expozice z dílny ateliéru Didaktická ilustrace tak musela počkat na opětovné otevření. Máme ale dobré zprávy – nastal čas rozvolnění!

Úkolem ateliéru bylo komplexní pojednání 600 let staré historie. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit na vlastní oči v galerii Stará radnice. | Foto: Archiv ateliéruÚkolem ateliéru bylo komplexní pojednání 600 let staré historie. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit na vlastní oči v galerii Stará radnice. | Foto: Archiv ateliéru

Město Tábor je s dějinami husitství spjato od pradávna. Významné výročí založení husitské obce na hoře Tábor odkazuje k jedné z nejslavnějších kapitol národních dějin a Husitské muzeum se rozhodlo vývoj tohoto tématu zpracovat v rámci dlouhodobé reprezentativní výstavy rozkládající se v pěti sálech galerie Stará radnice.

Materiály ke zpracování výstavy ateliér čerpal nejen z teoretických zdrojů, ale především v samotných ulicích města. | Foto: Archiv ateliéruMateriály ke zpracování výstavy ateliér čerpal nejen z teoretických zdrojů, ale především v samotných ulicích města. | Foto: Archiv ateliéru

Ilustrátorka Renáta Fučíková se zástupcem ředitele Husitského muzea Zdeňkem Vybíralem v posledních letech spolupracovala na několika společných knihách, tentokrát ale poprvé oslovil ke spolupráci také všechny její studenty. „Našim úkolem bylo zobrazit 600 let starou historii města slavného i za našimi hranicemi. Jeho duchovní minulost, vzdor vůči útočníkům, dobu rekatolizace i industrializace, příběhy spolků, firem, významných staveb, odbojářů i disidentů…,“ popisuje Renáta šíři celého projektu. A tak se ateliér vydal do terénu na poctivý sběr vlastních materiálů. „Fotili jsme a kreslili zákoutí středověkého města, jeho uličky, hradby, kašny, ale vedle toho i budovy z 19. a 20. století.“ Z těchto skic následně studenti vizuálně rekonstruovali situace, které se v expozici propojily s odbornými texty historiků a reálnými artefakty jako korouhve věží, praporce, zámky a kliky, dobové zbraně, výrobky i urbanistické modely. Studentka Grafického designu na SUTNARCE Uyanga Undarmaa v panelovém zpracování výstavy graficky propojila plnobarevné rekonstrukce středověkých podob města s lineárně stylizovanými stavbami i postavami a expozice tak dostala jednotný a divácky atraktivní charakter.

Výstava bude fyzicky otevřena do konce léta a pro ty, kteří se do Tábora nedostanou, Muzeum připravilo virtuální prohlídku. | Foto: Archiv ateliéruVýstava bude fyzicky otevřena do konce léta a pro ty, kteří se do Tábora nedostanou, Muzeum připravilo virtuální prohlídku. | Foto: Archiv ateliéru

Mezitím, co byla výstava díky pandemickým opatřením uzavřena, se zrodila kniha a zároveň i virtuální prezentace, díky které si může každý výstavu projít online. Fyzicky však je výstava otevřena až do konce roku 2021. Tak až se ocitnete v ulicích Tábora, nechte se inspirovat dějinami.

Známé i neznámé České hrdinky

O Českých hrdinkách jsme již slyšeli. Projekt oslavující osobnosti a činy velkých žen našeho národa však neskončil. Po knižním vydání a prezentaci Českých center v téměř třiceti zemích světa bude projekt k vidění v pražské pasáži Broadway po celé letošní léto, a to v rámci připomenutí 100. výročí ústavní rovnoprávnosti.

„Když někdo říká ‚Future is Female‘, já říkám ‚Future is Together‘,“ vysvětluje Renáta. | Foto: Archiv ateliéru„Když někdo říká ‚Future is Female‘, já říkám ‚Future is Together‘,“ vysvětluje Renáta. | Foto: Archiv ateliéru

Toto velké téma se v ateliéru Didaktická ilustrace začalo řešit již v roce 2018, kdy se studenti věnovali tématu ženy v mnoha úhlech pohledu. „Je potřeba si uvědomit, že stovky tisíc let, co lidstvo existuje na území Evropy, měly ženy s muži dosti rovnoprávné postavení, mnohdy společnost i řídily. Pak ovšem vstoupily na náš kontinent různé kočovné národy a přinesly s sebou svůj způsob života z polopouští, takový, který jim vyhovoval. Byly to vztahy mezi mužem a ženou, které známe z Bible. Ženy se však dnes nedomáhají něčeho, co nikdy neměly, ale chtějí se vrátit k dávnému respektu a propojenosti rolí. Když někdo říká ‚Future is Female‘, já říkám ‚Future is Together‘,“ vysvětluje Renáta svoji inspiraci při tvorbě konceptu.

Výstava je v současné době k vidění ve výlohách pasáže Broadway mezi pražskými Příkopy a ulicí Celetná. | Foto: Alexander DymVýstava je v současné době k vidění ve výlohách pasáže Broadway mezi pražskými Příkopy a ulicí Celetná. | Foto: Alexander Dym

Tento projekt zaujal vydavatelství Euromedia, které ve svém nakladatelství Universum vydalo výběr šedesáti portrétů pod názvem „Hrdinky“. K autorkám textu Kateřině Tučkové, Anně Musilové a Lence Křížové se připojila i sama Renáta Fučíková. Aktivně se k projektu postavila i Česká centra, která jej pod názvem „České hrdinky“ v podobě souboru padesáti plakátů prezentovala v zemích celého světa. „Naše portréty vzdávají hold statečným osobnostem a připomínají 100. výročí ústavního zákona o rovnoprávnosti žen a mužů. Kvůli pandemické situaci byly portréty sdíleny především na sociálních sítích, což ale nijak nesnižuje jejich účinek,“ dodává Renáta.

Od středověkých ikon až po současné osobnosti... Výstava mapuje fenomén významných žen v celistvém kontextu. | Foto: Archiv ateliéruOd středověkých ikon až po současné osobnosti... Výstava mapuje fenomén významných žen v celistvém kontextu. | Foto: Archiv ateliéru

Hrdinské činy žen mohou být inspirací nejen dalším ženám – stojí u základů naší země a jejího historického dědictví. Od 7. května si je můžete prohlédnout ve výlohách pasáže Broadway mezi pražskými Příkopy a ulicí Celetná. Tak s námi oslavte jejich velké činy.

Premonstráti 900 let ve Strahovském klášteře

V listopadu minulého roku celý prostor parteru pražského Strahovského kláštera ovládla výstava, která se díky současnému pandemickému stavu doposud neměla šanci pořádně představit veřejnosti. Nyní jsou ale klášterní brány otevřeny všem dychtivým návštěvníkům. Co nás čeká?

Do velkolepého projektu Premonstráti 900 let se zapojily tři ateliéry SUTNARKY: Didaktická ilustrace, Animovaný film a Grafický design. | Foto: Alexander DymDo velkolepého projektu Premonstráti 900 let se zapojily tři ateliéry SUTNARKY: Didaktická ilustrace, Animovaný film a Grafický design. | Foto: Alexander Dym

„Řád premonstrátů má velkou zásluhu na vzdělávání a intelektuálním rozvoji naší země. V jeho držení byla řada významných klášterů, které jsou nádhernými doklady vysoké stavební úrovně v Čechách,“ vysvětluje základní inspiraci Renáta Fučíková. Koncept vznikal ve spolupráci s ředitelem sbírek Strahovského kláštera Gejzou Šidlovským, do projektu pak byly zapojeny tři ateliéry SUTNARKY: Didaktická ilustrace, Animovaný film a Grafický design. Atributy řádu se uplatnily jak v logu výstavy, tak i v několika animovaných smyčkách, které vstřícnou formou pojímají základní hodnoty premonstrátského řádu. Ilustrátoři z řad studentů pak vizuálně ztvárnili kulturní rozmach světa a Evropy v době vzniku řádu. Svoji pozornost věnovali rekonstrukcím staveb, dobovým mapám s rozmístěním premonstrátských komunit, portrétům misionářů, badatelů a historiků, ale i premonstrátů pronásledovaných totalitními režimy. Finální grafické úpravy celé výstavy se nakonec chopila studentka oboru Grafický design Kamila Kučerová, která všechny výstupy začlenila do kontextu expozice.

Sílu historie s novým ztvárněním podporují i fenomenální autentické prostory kláštera. | Foto: Alexander DymSílu historie s novým ztvárněním podporují i fenomenální autentické prostory kláštera. | Foto: Alexander Dym

Výstava potrvá až do jara 2022 a spolu s ní si můžete vychutnat i procházku specifických prostor klášterního ambitu, kapitulní sítě, refektáře a románskými sály, ve kterých je expozice nainstalována. Tak vyrazte do ulic za kulturou a památkami tak, jak se to před pandemií dělávalo.

Související

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky
Produktový design

Budoucnost městské dopravy a tramvaj bez řidiče. Nejlepší práce ze Sutnarky

Petra Boháčová - 26. 3. 2020 - 5 min.

Sutnarka sbírá body v zahraničí. Na knižním veletrhu v Bologni zaujala svými ilustracemi
Ilustrace

Sutnarka sbírá body v zahraničí. Na knižním veletrhu v Bologni zaujala svými ilustracemi

Olga Fraitová - 6. 6. 2019 - 4 min.

K čemu je vlastně studium na vysoké škole? Odpovídá vedoucí ateliéru grafického designu na Sutnarce
Grafický design

K čemu je vlastně studium na vysoké škole? Odpovídá vedoucí ateliéru grafického designu na Sutnarce

Radka Machalická - 24. 8. 2017 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024