Art Grand Slam přichází s novou uměleckou cenou a poukazuje na nejlepší propojení umění a sportu výstavou ve SmetanaQ Gallery

Vítězný návrh Hany Vopravilové. Koruna se skládá ze skleněného tubusu a odnímatelného textilního popruhu, čelenky, která slouží jako cvičební pomůcka a měla by podnítit umělce k akci. | Zdroj: ART GRAND SLAM Vítězný návrh Hany Vopravilové. Koruna se skládá ze skleněného tubusu a odnímatelného textilního popruhu, čelenky, která slouží jako cvičební pomůcka a měla by podnítit umělce k akci. | Zdroj: ART GRAND SLAM

Umění a sport? Navštivte nový výstavní projekt Art Grand Slam v pražské SmetanaQ Gallery od 15. února do 17. března 2024, za nímž stojí kulturní platforma Sport in Art. Prezentuje práce současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své tvorbě dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Důležitou součástí projektu je propojení s mladou uměleckou generací, proto vítěz obdrží designovou cenu podle návrhu Hany Vopravilové z ateliéru Sklo Fakulty umění a designu UJEP pod vedením Marcela Mochala. Cenu pro vítěze v kategoriích výtvarné umění, film, divadlo a tanec, kniha, fotografie a veřejný prostor vytvoří firma Lasvit. Téma prvního ročníku s názvem Uvnitř pohybu završí repríza výstavy v Českém centru Paříž, a to v době konání letních olympijských her.