Architektura má moc léčit. Nemocnice a zdravotnická zařízení u nás chátrají, existují ale i příklady úspěšné praxe

Pavilon Emergency královehradecké nemocnice od studia DOMY | Zdroj: www.stavbaroku.cz Pavilon Emergency královehradecké nemocnice od studia DOMY | Zdroj: www.stavbaroku.cz

V posledních letech jsme si více než kdy jindy začali uvědomovat, jak jsou otázky zdraví propojené s architekturou a tím, jak budovy fungují. Nejen samotné nemocnice, ale i kanceláře nebo samotné byty byly vystaveny mnoha výzvám již během pandemie.

Poklady minulosti

Pokud se podíváme zpátky do historie, můžeme vidět velké množství zdařilých projektů. Řada nemocničních areálů pochází z dob první republiky, kdy bylo zdravotnictví u nás na vysoké úrovni, a tak se i do staveb tohoto typu investovalo značné množství peněz. Jedním z předních architektů, zaměřujících se na tyto stavby, byl Bedřich Rozehnal, působící v Brně, který se od 30. let minulého století aktivně zabýval architekturou nemocničních areálů. Ačkoliv jen malé množství jeho návrhů bylo před válkou postaveno, na svou dobu to byly velice moderní pavilonové komplexy, které braly ohled jak na složité technické zázemí, tak na pacienty a jejich vztah k budově – promyšlené jsou provozní schémata, estetika interiéru i zapojení budovy do okolní krajiny. Po skončení druhé světové války byly postaveny jeho návrhy pro nemocnice v Dačicích, Třebíči, Kroměříži, Kyjově nebo Hodoníně i jeho nejslavnější realizace – Fakultní dětská nemocnice v Brně-Černých Polích.

Dětská nemocnice Brno | Zdroj: archiweb.cz | Foto: Miroslav DivinaDětská nemocnice Brno | Zdroj: archiweb.cz | Foto: Miroslav Divina

Ani za minulého režimu výstavba nemocnic neotálela, mnoho zajímavých projektů vzniklo na Slovensku a obecně lze říci, že oproti zbytku socialistického bloku se nám v této oblasti dařilo o něco lépe. Téměř výhradní monopol na projektování nemocničních staveb v Československu měl do roku 1989 specializovaný projektový ústav – Zdravoprojekt. 
 
V současnosti u nás příliš nemocnic nebo zdravotnických zařízení, které by byly postaveny tzv. na zelené louce, nevzniká. Jedním z posledních projektů tohoto typu je novostavba nemocnice v Domažlicích z roku 2006 od architektů Dandy a Kovaříka. Na rekonstrukce nebo dostavby areálů je zde ale prostoru stále dost, a tak se můžeme podívat na některé případy.

Domažlická nemocnice od architektů Dandy a Kovaříka | Zdroj: www.domazlice.nemocnicepk.czDomažlická nemocnice od architektů Dandy a Kovaříka | Zdroj: www.domazlice.nemocnicepk.cz

Architektonická kancelář, která se dostavbám nemocničních areálů věnuje, je ateliér DOMY. V jeho portfoliu můžeme najít hned několik příkladů zdravotnické architektury. Stojí například za Dětskou fakultní nemocnicí Motol nebo Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), na kterém architekti pracovali společně s ateliérem AI Design Evy Jiřičné. S ateliérem získali i ocenění Stavba roku 2005 pro Pavilon interních oborů FNHK v Hradci Králové, kde navrhli i další budovy, jako je Pavilon Emergency nebo Výukové centrum Lékařské fakulty UK.

Výukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové od architektonického studia DOMY | Zdroj: hradec.rozhlas.cz | Foto: Lékařská fakulta univerzity Karlovy v HKVýukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové od architektonického studia DOMY | Zdroj: hradec.rozhlas.cz | Foto: Lékařská fakulta univerzity Karlovy v HK

Energeticky šetrná nemocnice

V Olomouci byla v roce 2018 postavena vůbec první nízkoenergetická budova v rámci nemocničního areálu v České republice. Pro olomouckou fakultní nemocnici ji navrhl architekt Adam Rujbr, který už pracuje na dalším energeticky šetrném pavilonu pro tuto nemocnici. Stavba dosahuje desetkrát nižší energetické náročnosti než ostatní zdravotnická zařízení.

Novostavba II. interní kliniky FN Olomouc | Zdroj: www.aktualne.cz | Foto: Adam Rujbr ArchitectsNovostavba II. interní kliniky FN Olomouc | Zdroj: www.aktualne.cz | Foto: Adam Rujbr Architects

Modulární architektura jako řešení

Minulé dva roky nám ukázaly, jak snadno může nastat situace, kdy budou nemocnice plné a dojde k nedostatku lůžek. Modulární architektura se jeví jako ideální řešení pro takové případy. Právě taková stavba teď stojí v Karvinské hornické nemocnici. V rekordním čase tří měsíců byl postaven pavilon ortopedie, který nemocnice plánovala rozšířit už delší dobu, skládá se ze 77 modulů od firmy KOMA Modular. Právě potřeba rychlého navýšení lůžkových kapacit vedla majitele nemocnice Milana Canibala již od počátku k úvahám o alternativním způsobu výstavby. Po konzultaci s autorem přístavby Janem Benešem z petit atelier ohledně modulární výstavby již byla cesta ke spojení s vizovickou společností KOMA Modular jasná.

Přístavba nového pavilonu Karvinské hornické nemocnice tvořena moduly společnosti KOMA Modular | Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz | Foto: Julius FilipPřístavba nového pavilonu Karvinské hornické nemocnice tvořena moduly společnosti KOMA Modular | Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz | Foto: Julius Filip

Interiér jako doma

Ačkoliv u většiny nemocnic přetrvává sterilní nemocniční prostředí, kde převažuje bílá barva a bistra i jejich nabídka vypadají už 20 let stejně, je zde pár výjimek, které se snaží přístup změnit. Platí totiž, že pokud je dobře mysli, rychleji se hojí i tělo, a pokud se jde člověk léčit do nemocnice, leckdy ho chladně působící prostředí může vyděsit. Přirozené denní osvětlení, teplé barvy nebo přírodní materiály mohou pacientům, ale i personálu pomoci cítit se v prostředí nemocnice alespoň o něco lépe. 

Komplexní rehabilitační centrum Nemocnice R+S Benešov | Zdroj: www.earch.czKomplexní rehabilitační centrum Nemocnice R+S Benešov | Zdroj: www.earch.cz

Rehabilitační pavilon benešovské nemocnice

Zvenku minimalisticky pojatá budova s pásovými okny se nachází v mírném svahu, který architekt citlivě využil ve prospěch provozu budovy. Lůžkové pokoje, které se nachází v prvním patře, mají tak vlastní vstup do venkovních prostor, což zrovna při rehabilitačních pobytech v nemocnici může přijít vhod. V budově se nachází též velkorysý prostor pro rehabilitační činnosti, ať už se jedná o bazén, vířivky, saunu, parní lázně, či Kneippův chodník. Celou budovou navíc prochází vertikální průlom, díky kterému se denní světlo dostane i do nejnižších částí budovy, v kombinaci se žlutými tóny stěn v lůžkovém oddělení to může mít pozitivní vliv na psychický stav pacientů. 

Interiér rehabilitačního centra Nemocnice R+S Benešov | Zdroj: earch.czInteriér rehabilitačního centra Nemocnice R+S Benešov | Zdroj: earch.cz

Klinika Dr. Pírka v Mladé Boleslavi

Původně byla klinika Dr. Pírka založena už v roce 1934, už v té době si její majitelé přáli vytvořit funkční a zároveň přátelské prostředí, které by bylo pro pacienty příjemné. Získala tedy na svou dobu velice moderní, funkcionalistickou budovu navrženou architektem Vladimírem Wallenfelsem. Když se ale snažila obnovit svůj provoz po roce 1994, ukázalo se, že budova už na provoz moderní medicíny nestačí a bude třeba postavit budovu novou. Tohoto úkolu se zhostil architekt Martin Rajniš, který ukázal, že má cit pro dané místo i potřeby pacientů. Jako hlavní materiály zde převažují kámen a sklo, které umocňují pocit čistoty a otevřenosti celého zařízení. Zajímavostí je kovová lávka, která ústí do posledního patra budovy, jako vchod se tak dá použít jak přístup z parkoviště do přízemí, tak vstup přes lávku do tohoto patra. 

Nová budova Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi | Zdroj: www.archiweb.cz | Foto: Aleš JungmannNová budova Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi | Zdroj: www.archiweb.cz | Foto: Aleš Jungmann

Uměním ku zdraví

Právě u zmíněné kliniky Dr. Pírka se kolem budovy rozprostírá zahrada, která se pravidelně mění v galerii pod širým nebem. Výstavy umělecké, naučné i retrospektivní zpříjemňují pobyt jak pacientům, tak návštěvníkům kliniky. Své o tom ví i v jiných nemocničních zařízeních. Nezvyklé prostředí nemocnic, které se podstatně liší od galerijního prostředí, totiž láká umělce i kurátory k využití jeho potenciálu. Nemocnicemi navíc často proudí velké množství lidí ze všech sociálních vrstev a různých věkových kategorií, umístěním umělecké tvorby do prostoru se tak kdejaké dílo dostane do povědomí osob, které by na něj za normálních okolností nenarazily. Radost může navíc udělat nejen pacientům, ale i personálu, což může mít vliv na jejich psychiku a následně i výkon. 

Umělecké dílo Krištofa Kintery vystavené v areálu motolské nemocnice | Zdroj: ctyridny.czUmělecké dílo Krištofa Kintery vystavené v areálu motolské nemocnice | Zdroj: ctyridny.cz

Například nemocnice Motol vystavuje ve svém areálu současné umění již několikátým rokem. Společně s organizací Čtyři dny pravidelně umísťuje umělecká díla ve veřejném prostoru areálu. Své dílo zde vystavovali například Krištof Kintera, Milena Dopitová či Dušan Zahoranský. Momentálně zde můžete vidět prostorovou instalaci Kryštofa Doležala a Lenky Tyrpeklové s názvem Come on!. Za motolskou nemocnicí se snaží nezaostávat ani Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která tento rok v rámci festivalu Open House zpřístupnila veřejnosti prostory kotelny navržené architektem Karlem Pragerem. Kotelna se rázem proměnila ve výstavní prostor, kde si návštěvníci mohli prohlédnout česko-slovenskou sbírku KOOJON. Mimo to bude nemocnice v červenci součástí Pražského bienále, v jehož rámci bude k výstavě současného umění využit prostor objektu bývalé prádelny v hlavním areálu VFN. V říjnu se nemocnice bude podílet na Signal Festivalu a jako každý rok se zúčastní i Dne architektury. V nově otevřeném Ústavu hematologie a krevní transfuze momentálně visí prostorové dílo Davida Noska z ateliéru Malby UMPRUM.

Tématu service design (neboli designu služeb) v českých nemocnicích se chystáme nadále věnovat, a to ve spolupráci s porodnicí v Podolí (Ústav pro péči o matku a dítě), která se mimo jiné řadí počtem odvedených porodů na první místo v ČR.

Související

Nemocniční bistro, které trumfne ty nejhezčí kavárny. V brněnské nemocnici otevřeli místo, které poteší pacienty i lékaře
Interiér a architektura

Nemocniční bistro, které trumfne ty nejhezčí kavárny. V brněnské nemocnici otevřeli místo, které poteší pacienty i lékaře

Natálie Holzknecht - 12. 11. 2021 - 4 min.

Konverze lázní v Liberci mu přinesla ceny. Nyní Jiří Buček pracuje na novém projektu v areálu městské nemocnice
Interiér a architektura

Konverze lázní v Liberci mu přinesla ceny. Nyní Jiří Buček pracuje na novém projektu v areálu městské nemocnice

Nikol Galé - 18. 10. 2019 - 6 min.

Zelená architektura bez hranic. V Česku vznikla energeticky šetrná nemocnice i první průmyslová hala
Design služeb

Zelená architektura bez hranic. V Česku vznikla energeticky šetrná nemocnice i první průmyslová hala

Iveta Jakubčíková - 22. 8. 2019 - 6 min.

jelínek
MYP 2024