Architektura a design - prostředí pro všechny

Pozvánka na Workshop Pozvánka na Workshop

Příští středu se uskuteční odpolední workshop, který chce ukázat navrhování architektury a designu přirozeně vstřícných ke všem skupinám svých potenciálních uživatelů, není v architektuře a designu „zbytečným a nevítaným problémem,“ ale naopak - samozřejmou a zajímavou výzvou.

Od 10. do 12. listopadu proběhne na Fakultě architektury ČVUT v Dejvicích již 7. ročník akce s názvem PŘEKONEJME BARIÉRY. Jde o společný projekt FA ČVUT - Ústavu nauky o budovách – ateliéru Šestáková, Pražské organizace vozíčkářů, o.s a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, o.s. V rámci projektu se ve středu 11. listopadu v Archicafé bude konat od 16hodin workshop Architektura a design - prostředí pro všechny.

PŘEKONEJME BARIÉRY

Cílem akce je ulehčit studentům pochopení základních specifik pohybu lidí s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení. Doc. Ing.arch. Irena Šestáková se bezbariérovým budovám věnuje intenzivně již řadu let a její studenti na fakultě zpracovávají aktuální témata od nemocnic po domovy pro seniory. Po celém světě se velmi výrazně prosazuje trend bezbariérového prostředí nejen ve vybraných lokalitách, ale všude. Stárnoucí populace v Evropě také logicky přispívá k tomuto nátlaku. Investoři o vstřícných budovách ještě nechtějí moc slyšet, ale i v Čechách začíná být poptávka ekonomickým ukazatelem. Je nejvyšší čas začít žít v duchu „Design for all“! Nejen pro studenty ČVUT je proto určena tato akce.

Studenti si budou moci vyzkoušet, jak se cítí osoba na vozíku díky „překážkové dráze“ postavené z modelových místností, chodeb a ramp, a budou si moci vyzkoušet pohyb na různých typech invalidních vozíků. Pomocí simulačních brýlí si návštěvníci přiblíží rozsah vidění při různém stupni postižení zraku a orientaci v prostoru. Přímo na místě budou mít také možnost diskutovat nejrůznější otázky jak s lidmi na vozíku a nevidomými, tak i s odborníky na různé aspekty tvorby bezbariérového prostředí.

Akci bude doplňovat výstava prací studentů Ateliéru Šestáková a ilustrační výstava k základním principům bezbariérového navrhování.

Architektura a design - prostředí pro všechny

Jako inspirace by měl sloužit i středeční workshop Architektura a design - prostředí pro všechny v Archicafé věnovaný tématu Design for All. Na workshopu přednesou své příspěvky Patrik Kotas, Irena Šestáková, Monika Čadová, Pavel Lupač, Blanka Navrátilová z FA ČVUT, Veronika Loušová a Lenka Váňová z CZECHDESIGN.CZ, Milada Burčíková a Jarmila Onderková z POV, Petr Lněnička ze SONS.

Veronika Loušová představí dokončovaný projekt moderní cvičné kuchyně pro slabozraké a nevidomé v Tyfloservisu v Karlových Varech. Projekt nebyl ještě veřejně uveden, momentálně se v kuchyni provádějí první zkoušky s klienty Tyfloservisu. Tato kuchyně je první svého druhu, která je navržena a vyrobena pouze pro nácvik soběstačnosti.

Irena Šestáková se bude věnovat problematice orientace v objektech. Dispoziční řešení budovy by mělo být i nonverbálním sdělením, přesto samo o sobě nestačí. Zapomíná se na jasné a výrazné barevné řešení, které je srozumitelné pro všechny. Větší důraz na jasnost řešení se musí uplatnit v pečovatelských domovech, nemocnicích a podobně.

Příspěvek Milady Burčíkové a posléze i Lenky Váňové se bude týkat přímo „Design for All“, s kořeny ve Skandinávii, která řeší přístupnost prostředí pro všechny. Tato idea je přijata i v pravidlech OSN a po celém světě si ji berou lidé i státní politika za své.

Workshop, tak jako celá akce bude přístupný široké veřejnosti. Vstup volný. Těšíme se na Vaši účast.

Související

Den architektury 2017
 

Den architektury 2017

Festival
30. 9. 2017 - 1. 10. 2017

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024