Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Pohled od expozice  Pohled od expozice

Antonín Kybal v Litoměřicích

Máme pro vás malé doporučení, které by mohlo pozvednout reputaci letošního pochmurného srpna. Vydejte se do Litoměřic!

Hlavní pozvánka se týká výstavy díla významného výtvarníka a pedagoga, Antonína Kybala, který patří mezi naše nejvýraznější osobnosti v oblasti textilní tvorby minulého století. Výstava prezentuje chronologický přehled výběru z jeho tvorby, od maleb, ukázek architektury a výstavnictví až k hlavnímu těžišti jeho práce, tedy vrcholné užité tvorbě v oblasti textilií. Kybalovy návrhy na dezény dekoračních i šatových látek, koberce, záclonoviny, tištěné i malované šátky a tapiserie jsou u nás v takovéto retrospektivní podobě prezentovány vůbec poprvé. V expozici je možné stopovat Kybalův vývoj tvorby od třicátých let, od geometrických kompozic přes návrhy ovlivněné folklórními motivy k figurálním námětům až k redukci znakových prvků vedoucích k abstraktním motivům. Od klasických vázaných a smyčkových koberců až k jeho odklonu k ručnímu tkaní a tvorbě tapiserií, které dokázal odvést až k experimentům v oblasti autorského tkaní. Na návrzích, které jsou zde konfrontovány i s výslednými realizacemi je možné vidět i Kybalovo uvažování a práci s barvou, kompozicí, ornamentem nebo textilní hmotou. Na výstavě je jeho vývoj patrný i v oblasti gobelínů, od nejranějších malých např. „Rybičky“ až k abstraktním motivům např. „Kámen a mrak.“ Mezi nejznámější zde prezentované práce patří Kybalův gobelín „Černá hodinka v ateliéru“ nebo „Tanečnice v zahradě“.

Tuto zajímavou přehlídku jeho prací připravilo spolu se Severočeskou galerií v Litoměřicích Uměleckoprůmyslové muzeum pod kurátorským vedením PhDr. Lucie Vlčkové, Ph.D. a je možné ji v Severočeské galerii v Litoměřicích navštívit až do 25.září.

Pokud jste ještě plní sil a toužíte po dalších kulturních zážitcích, můžete se odtud přesunout do velmi působivého prostoru bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii a shlédnout výstavu s názvem Hmota, barva, světlo. Do neudržovaných a přesto úchvatných barokních prostor, jsou umístěny práce studentů ateliéru Přírodní materiály a ateliéru Sklo z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Studenti zde prezentují skleněné objekty, obrazy a kresby, prostorové, zvukové i optické instalace, jejichž jednotícím prvkem je téma matérie.

Na závěr doporučujeme procházku krásným městem, jehož kořeny sahají až do 13. století. Prohlédněte si renesanční památky, dům Kalich, objevte budovu, kde svého času přebýval i Karel Hynek Mácha a projděte se po hradebním parkánu. Vše můžete zakončit v některé ze zdejších příjemných hospůdek nebo se na zpáteční cestě ještě zastavit v bývalé pevnosti Terezín.

Antonín Kybal: 15. 7.-25. 9. 2011, Severočeská galerie v Litoměřicích.

Hmota, barva, světlo: 12. 8.-25. 9. 2011, bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích.

Galerie