Ambiciózní projekt na severu Čech. Výstava v Domě umění představí 50 ikon regionálního designu i místní kreativity

Skleněná díla Hany Vopravilové budou součástí výstavy Projekt: Sever. | Zdroj: Projekt: Sever Skleněná díla Hany Vopravilové budou součástí výstavy Projekt: Sever. | Zdroj: Projekt: Sever

Město Ústí nad Labem v čele s Domem umění se od 20. 3. do 6. 4. 2024 promění v platformu pro zkoumání příběhů designu pocházejícího z tohoto historicky bohatého regionu. O letošním ročníku výstavy, který nese název Projekt: Sever, jsme si povídali s kurátorem hlavní výstavy Adamem Štěchem a zástupcem za Dům umění Ústí nad Labem Dominikem Kobedou.

Jak už napovídá název, půjde o festival. Jak s tímto specifickým formátem budete pracovat? Co to znamená festival designu?

DOMINIK: Náš formát festivalu designu je zaměřen hlavně na výstavu v Domě umění Ústí nad Labem, na kterou je nabalen velmi bohatý doprovodný program, který se koná nejen u nás, ale po celém Ústí. Tento festivalový formát jsme zvolili, protože design je pro laickou veřejnost mnohem lépe konzumovatelný než umění, které běžně v naší galerii vystavujeme. Design pomocí festivalu vyzdvihujeme a po dobu 18 dnů se mohou návštěvníci přijít podívat, co všechno slovo design znamená a jak se s ním pracuje.

V čem se bude letošní ročník od předchozího lišit? Co přinese nového?

DOMINIK: Minulý ročník byl nultý, zkušební. Chtěli jsme zjistit, jaký zájem o tento formát v Ústí nad Labem bude. Po velmi pozitivních ohlasech a vysoké návštěvnosti jsme se rozhodli v tomto formátu pokračovat. Minulý rok byla součástí festivalu výstavní prezentace současného designu s názvem Zahrada ctností a neřestí, která představovala osobnosti spjaté s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Formát festivalu se zaměřoval především na hlavní výstavu, která byla doplněna o doprovodný program. Letošní ročník již má regionální přesah, a tím pádem i širší spektrum zájemců, které může výstava a festival oslovit.

Soubor skleněných objektů a lustrů | Zdroj: Projekt: SeverSoubor skleněných objektů a lustrů | Zdroj: Projekt: Sever

Jaké bude tedy téma letošního ročníku?

DOMINIK: Letošní ročník výstavy jsme pojmenovali Projekt: Sever s podtitulem 50 příběhů designu Ústeckého a Karlovarského kraje. Výstava, jak už název napovídá, představí 50 ukázek z regionálního designu a architektury. Festival jako samotný téma nenese, ten pouze svým formátem a krátkou dobou zastřešuje naši hlavní výstavu v rámci festivalu.

Na jakou klíčovou otázku chcete z pozice organizátorů festivalem upozornit? Co je jeho cílem?

DOMINIK: Cílem letošního ročníku je celkově přiblížit design jako takový široké veřejnosti. Tím, že je letošní ročník věnovaný regionu, může veřejnost mnoho exponátů znát, nebo ho mohou návštěvníci mít sami doma. Výstava je brána i jako symbolická pocta, že v regionu Severozápad, který je velmi zasažený průmyslem a těžbou uhlí, se nachází mnoho designových skvostů, které jinde v republice, ale ani ve světě nenajdete.

Co vnímáš z pozice kurátora jako smysl celého festivalu?

ADAM: Pro mě je cílem a smyslem celého festivalu edukace veřejnosti, která se s vysvětlením slova design, nebo tím, co design může být, běžně nesetkává. Takto i já jako kurátor koncipuji tuto výstavu. Chci ukázat lidem, že design je víceméně všechno, co nás obklopuje, v různých rovinách. Ať už v podobě architektury, věcí denní potřeby, uměleckého řemesla, ale i průmyslový, produktový a grafický design až po módu a konceptuální tendence. V tom bude výstava hodně rozmanitá.

Adam Štěch je kurátorem letošní hlavní výstavy s názvem Design na rozcestí: 50 příběhů designu z Ústeckého a Karlovarského kraje. | Foto: archiv OKOLOAdam Štěch je kurátorem letošní hlavní výstavy s názvem Design na rozcestí: 50 příběhů designu z Ústeckého a Karlovarského kraje. | Foto: archiv OKOLO

Jaký typ designu tedy můžou návštěvníci festivalu na výstavě očekávat?

ADAM: Výstava se bude hodně soustředit například na sklo a porcelán, které jsou s Ústeckým a Karlovarským krajem spojeny. Chci tím poukázat na to, že i v těchto krajích se můžeme setkat s velmi kvalitním designem a nemusí to být jen efektní současný design, o kterém se aktuálně mluví. Může to být design, který je skrytý v domech ze 70. let, můžou to být produkty některých výrobců, kteří v kraji působí a vlastně některé věci ani s designem nespojují, protože jde o produkci „běžných“ výrobků. Výstavou jednoduše prezentuji lokální věci, které vznikají ve zmíněných regionech a souvisejí s designem a různými typy přemýšlení o designu. Pokud půjdeme hluboko do průmyslové revoluce, tak tím taky poukazuji na to, že tento region je v lecčem určitou kolébkou moderního designu, kterou vlastně nikdy nikdo nezmapoval.

Jaký je letošní výběr autorů pro výstavu?

ADAM: To je podle mě nejzajímavější. Je to opravdu mix všeho. Jak jsem říkal na začátku, je to výstava od historie po současnost. Od uměleckého řemesla po konceptuální design. Od autorského designu po anonymní. Jde spíše o jednotlivé projekty než prezentování designérů jako osobností. V tom je také třeba rozdíl oproti minulému ročníku, který byl více o prezentaci autorů, především těch spojených s Fakultou umění a designu.

Ve výstavě bude několik typů exponátů. Jedním typem jsou produkty od současných designérů spojených vždy určitým způsobem s regionem. Takových, kteří jsou buďto spojeni se školou, vyučují na ní, studují tam nebo jsou jejími absolventy. Zároveň prezentujeme také autory, kteří z tohoto regionu pocházejí, jako například Lucie Koldová, jež se v Ústí nad Labem narodila.

Na výstavě budou zastoupeni také mladí tvůrci spojeni s regionem jako Hana Vopravilová s projektem PAP20 nebo Filip Krampla se svým sedacím nábytkem. | Zdroj: archiv autorůNa výstavě budou zastoupeni také mladí tvůrci spojeni s regionem jako Hana Vopravilová s projektem PAP20 nebo Filip Krampla se svým sedacím nábytkem. | Zdroj: archiv autorů

Předtím, než Lucie odešla do Prahy a rozhodla se být designérkou, byla atletka, trojskokanka. Do výstavy jsem se tedy rozhodl zahrnout projekt, který zpracovala jako svou diplomovou práci, a tím je cvičební sestava Home Fitness, která je dnes ve sbírkách muzea v Ústí nad Labem. Dalšími vystavujícími autory budou například Antonín Tomášek nebo Honza Čapek, který mimo jiné navrhl lahve pro karlovarskou firmu Mattoni. Zastoupeni budou také mladí designéři jako Hana Vopravilová, která nedávno absolvovala na ateliéru Skla v Ústí, nebo třeba křeslo Filipa Kramply.

Váza od Lukáše Jaburka / Křeslo z hotelu Thermal, návrh Machoninovi | Zdroj: Projekt: SeverVáza od Lukáše Jaburka / Křeslo z hotelu Thermal, návrh Machoninovi | Zdroj: Projekt: Sever

Druhým typem exponátů je design z 20. století, od autorů, kteří působili v národních podnicích. To je například Jaroslav Ježek, který navrhoval pro Karlovarský porcelán třeba bruselské konvičky. Dalším autorem je Josef Hospodka, sklář, který v 60. letech vytvářel pro sklárnu Chřibská skvělé modernistické vázy. Vystavovat budeme taky produkty od teplické firmy Sklo Union, která produkovala lisované sklo v 70. letech. Všechny tyto věci jsou nějakým způsobem autorské, tedy jejich autoři jsou nám známi.

Třetím typem jsou průmyslové výrobky, které můžeme taky nazvat anonymním designem. Jsou to průmyslové výrobky, u kterých není známo autorství, ale vychází z firem, které jsou zajímavé a které v tomto regionu dlouhodobě vyrábějí kvalitní výrobky. Jsou to třeba vysokozdvižné vozíky, měřítka od firmy Somet nebo ešusy od firmy Alb, která spolupracovala s českou armádou. Vybavovala vojáky ešusy a také spolupracuje se všemi humanitárními organizacemi na světě. Dále představíme samozřejmě současnou produkci firem, které jsou známé a využívají design jako svůj branding. Tenhle přístup zastupuje například sklárna Moser, z jejíž produkce vystavíme současnou tvorbu jejího uměleckého ředitele Honzy Plecháče.

Lázeňské pítko, Studio Malíská | Zdroj: Projekt: SeverLázeňské pítko, Studio Malíská | Zdroj: Projekt: Sever

Čtvrtý typ je taková moje srdeční záležitost. Jedná se o umělecko-řemeslné prvky v architektuře. Vybral jsem lustry od Reného Roubíčka v Mostě, zajímavé interiéry z Kulturního domu v Žatci nebo městského úřadu v Chebu. Ve výstavě se objeví také kovové dveře, které pro Galerii umění v Roudnici nad Labem realizoval v 60. letech Jiří Bradáček.

Dále reflektuji i design, který funguje jako nástroj vyzdvižení regionu. Tento přístup zastupují třeba architekti ze studia Mjölk, kteří navrhli rozhlednu Růženka. Pro mě jde u zmíněného projektu o způsob přemýšlení. Když něco navrhneš někde v malé vesničce, a tím tam přitáhneš turismus, dané místo se zkultivuje. Díky tomu si zde někdo může otevřít kavárnu, protože tam najednou začnou jezdit lidi. Vzniknou nové pracovní příležitosti. Vedle toho vystavíme i mlýnky z mojí rodné České Kamenice, kde vytvořili modely mlýnků na malé říčce, které způsobily to, že se od té doby město nemůže zbavit turistů.

Rozhledna Růženka od studia Mjölk zastupuje ve výstavě design, který funguje jako nástroj vyzdvižení regionu. | Zdroj: MjölkRozhledna Růženka od studia Mjölk zastupuje ve výstavě design, který funguje jako nástroj vyzdvižení regionu. | Zdroj: Mjölk

Dohromady věci vykreslují produkci toho kraje ve všech jeho obdobích moderních dějin, řekněme od 19. století do současnosti. Není tak úplně cílem představovat novinky v designu, ale smysl dává to, že jsou všechny popsané projekty vystaveny dohromady. Vnímám také jako důležité ukázat, že design nemusíme vnímat jenom vizuálně, ale že jde spíše o určitý typ myšlení.

Budou produkty ve výstavě rozděleny do kapitol, které zmiňuješ?

ADAM: Protože se nejedná vyloženě o akademickou výstavu, nejsou vystavené předměty nijak hluboce analyzovány a vystaveny v přesně vymezených skupinách. Vybral jsem jednoduše 50 podle mého subjektivního pohledu nejzajímavějších věcí, které jsem umístil do výstavy společně jako do jednoho příběhu, ve kterém má každá věc stejné postavení. Ať už je to jedna malá sklenička, nebo motorka Čechie-Böhmerland.

Jakým způsobem budou ve výstavě vyprávěny příběhy k jednotlivým produktům?

ADAM: Všechny vystavené objekty jsou střípky světa regionálního designu a kreativity. Člověk, který přijde na výstavu, si z nich vybere to, co ho zaujme, a bude si k tomu moct přečíst krátký příběh. To komunikujeme i v rámci názvu výstavy Projekt: Sever. Podtitul výstavy je 50 příběhů designu z Ústeckého a Karlovarského kraje, což odpovídá 50 vystaveným projektům.

Kdo další se na výstavě podílí?

ADAM: Na výstavní architektuře pracují moji kolegové Matěj Činčera a Jan Kloss ze studia OKOLO. Vymysleli, že budou pracovat s prořezáváním desek a celá expozice bude šedivá, vizuálně připomínající lokální brutalistní architekturu. Vizuální styl výstavy máme od grafika Přemysla Zajíčka.

Kde všude se bude festival Design Ústí odehrávat?

DOMINIK: Hlavní výstava bude k vidění v Domě umění Ústí nad Labem. Do projektu jsou pak zapojeny i další kulturní instituce jako Veřejný sál Hraničář, Dům kultury Ústí nad Labem nebo Činoherní studio, kde bude probíhat doprovodný program.

Hlavní lokalitou festivalu, kde bude probíhat výstava, je Dům umění Ústí nad Labem. | Foto: Filip TrubačHlavní lokalitou festivalu, kde bude probíhat výstava, je Dům umění Ústí nad Labem. | Foto: Filip Trubač

Co dalšího mimo hlavní výstavu festival Design Ústí letos přinese?

DOMINIK: Návštěvníci se mohou těšit na různé diskuse, přednášky, ale i filmové a hudební představení. V Hraničáři budeme promítat dva filmy o umění. Z Berlína přijede kurátorka a spisovatelka věnující se designu a architektuře Sophie Lovell. Dorazí taky česká novinářka věnující se designu, umění a architektuře Eva Slunečková. V Domě kultury vystoupí Vladimir 518 a závěrem výstavy a festivalu bude dětská dernisáž. Tohle je jen část celého programu. Program je koncipován tak, aby si přišla na své jak odborná, tak laická veřejnost.

Dokážeš si představit, jak by mohl tenhle koncept festivalu Design Ústí fungovat v budoucnosti? Když letos představíš tohle téma, jak se na něj dá navázat?

ADAM: To je důležitá otázka, která ale bude třeba už na dalším kurátorovi. Myslím, že je ideální, aby se každý rok kurátoři střídali, tím se může festival rozrůstat a proměňovat. Já jsem to vzal letošním tématem výstavy co nejvíce zeširoka, přičemž všechny vystavené věci dohromady spojuje téma regionu. Pro další ročníky si dokážu představit další dílčí témata, která by z toho letošního vycházela.

Jaké jsou cíle a ambice festivalu do budoucna?

DOMINIK: Uvidíme, jakým způsobem si povede letošní ročník. Chtěli bychom i v budoucnu spolupracovat se současným kurátorem a teoretikem Adamem Štěchem. Zůstane však poselství, kterým je představit tradiční řemeslo a unikátní současný design, jenž je všude kolem nás. Ten více přiblížit široké veřejnosti skrze jemu věnovanou výstavu obohacenou o přednášky a diskuse od etablovaných teoretiků a designérů.

V rámci festivalu proběhne přednáška s berlínskou kurátorkou Sophií Lovell nebo českou novinářkou a teoretičkou Evou Slunečkovou. | Zdroj: Projekt: SeverV rámci festivalu proběhne přednáška s berlínskou kurátorkou Sophií Lovell nebo českou novinářkou a teoretičkou Evou Slunečkovou. | Zdroj: Projekt: Sever

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Jeden děkan školu nedělá. Je to o celkové dynamice. Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem vítá novou děkanku
Ostatní

Jeden děkan školu nedělá. Je to o celkové dynamice. Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem vítá novou děkanku

Barbora Čápová - 13. 9. 2023 - 13 min.

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras
Ostatní

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras

Tereza Bíbová - 13. 9. 2022 - 7 min.

Když se spojí Češi a Němci. Dům umění v Českých Budějovicích se těší na kompletní rekonstrukci, na které se podílí berlínské studio AFF Architekten
Interiér a architektura

Když se spojí Češi a Němci. Dům umění v Českých Budějovicích se těší na kompletní rekonstrukci, na které se podílí berlínské studio AFF Architekten

Sabina Ježková - 20. 4. 2021 - 5 min.

jelínek
MYP 2024