Ambiciózní Ostrava. Třetí největší sídlo republiky má novou funkci městského architekta a vize, jak zlepšit kvalitu života

Ředitel MAPPA Ostrava, Ing. arch. Ondřej Vysloužil | Zdroj: archiv MAPPA / Ostrava z výšky | Foto: Boris Renner Ředitel MAPPA Ostrava, Ing. arch. Ondřej Vysloužil | Zdroj: archiv MAPPA / Ostrava z výšky | Foto: Boris Renner

Ostrava má velké plány. Již přes rok funguje nový institut MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury) podílející se na metropolitním a urbanistickém rozvoji moravskoslezské metropole. Jaké jsou aktuální architektonické výzvy a jak bude Ostrava vypadat za dvacet let? Ptali jsme se ředitele MAPPA Ondřeje Vysloužila.

O potřebě vzniku funkce městského architekta se hovoří již dekádu, od roku 2008 se toto téma objevovalo jak v koncepcích kultury města Ostravy, tak ve veřejných debatách. Dlouhodobě na potřebu zřízení této funkce upozorňovali odborníci a zástupci ostravské kulturní veřejnosti. Kanceláře městských architektů se staly důležitými pomocníky mnoha vyspělých měst. Jejich úkolem je ovlivňovat rozvoj měst tak, aby se zvyšovala jejich obytnost, vitalita a udržitelnost. Tvoří koncepce v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Do diskuse o městském rozvoji zapojují nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Nasbírané informace o chodu měst srozumitelnou formou vysvětlují lidem, kteří v nich žijí, a hledají cesty, jak pro ně život ve městech dále zlepšovat.

IPR – KAM – MAPPA a rozvoj velkých českých měst

V tomto směru není ani Česká republika výjimkou. V Praze působí od roku 2013 IPR (Institut plánování a rozvoje) a v Brně KAM (Kancelář architekta města Brna) založená v roce 2016 a další. Nicméně v třetím největším městě republiky instituce, která by se věnovala koncepčnímu rozvoji města a kvalitě veřejného prostoru, chyběla. V první polovině roku 2019 se proto vedení města rozhodlo pro založení takové kanceláře i v Ostravě. Jako název nově vzniklé instituce bylo zvoleno komplexní pojmenování, ze kterého pak vzešla jednoduchá a všeříkající zkratka – MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury). 

MAPPA - to je vybroušený veřejný prostor !!! | Zdroj: archiv MAPPAMAPPA - to je vybroušený veřejný prostor !!! | Zdroj: archiv MAPPA

Následovalo výběrové řízení na pozici ředitele, který se měl stát zároveň městským architektem Ostravy. V porotě zasedly opravdové kapacity ve svých oborech – světoznámí architekti Eva Jiřičná a Vít Máslo, dále ředitel brněnského KAM, architekt Michal Sedláček nebo spoluzakladatel IPR a bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček. Vítězem výběrového řízení se stal Ondřej Vysloužil, který do funkce městského architekta a ředitele MAPPA nastoupil 1. října 2019.

Popularizace a debata klíčem k úspěchu

MAPPA je, podobně jako výše zmíněné instituce, hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Zabývá se koordinací klíčových projektů města, zpracovává zadání architektonických a urbanistických soutěží a popularizuje témata spojená s rozvojem města. Organizuje setkání s odborníky i s širokou veřejností a usiluje o jejich větší zapojení do rozvoje Ostravy. Hlavními tématy, kterými se MAPPA zabývá, jsou bydlení, veřejný prostor, kvalita životního prostředí, doprava a mobilita, hustota města a inovace.

„Rozrůstající se tým městského ateliéru tvoří architekti, datoví specialisté, odborníci na dopravu, krajinářskou architekturu, komunikaci, participaci a další,“ představuje nám své spolupracovníky Ondřej Vysloužil, „Usilujeme také o úzkou spolupráci s externími odborníky, vysokými školami a dalšími institucemi na národní i mezinárodní úrovni.“

Tým odborníků, architektů a urbanistů MAPPA | Zdroj: archiv MAPPATým odborníků, architektů a urbanistů MAPPA | Zdroj: archiv MAPPA

Na otázku, jak novou instituci vnímají sami obyvatelé Ostravy, dostáváme jednoznačnou odpověď: Za rok existence víme, že je pro nás hlavní umět srozumitelně prezentovat občanům činnost ateliéru a otvírat tak veřejnou diskuzi, která je pro velké město, jako je Ostrava, opravdu důležitá. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy je nezbytné dělat mnoho analytické činnosti, o kterou se dále budeme moci opírat. Představujeme lidem témata a vize obecného charakteru, a proto se může naše práce jevit místy dost abstraktně. Pro většinu obyvatel jsou logicky důležité konkrétní zásahy. Co se děje v jejich obvodu nebo ulici. Myslíme si ale, že se nám podařilo lidem ukázat, že práce instituce, jako je MAPPA, musí mít pevné základy, na kterých pak mohou vznikat kvalitní architektonické a urbanistické projekty."

Ostravská specifika

Moravskoslezská aglomerace je zároveň velmi specifickou urbánní strukturou. Ondřej Vysloužil konstatuje, že největším problémem Ostravy je její roztříštěnost daná historickým vývojem. Město totiž vzniklo sloučením několika malých obcí, které postupně rostly v souvislosti s překotným rozvojem průmyslu. Kompaktní celky jsou proto často střídány nevyužitými nebo nefunkčními plochami, což celkově ubírá hodnotným částem města sílu, způsobuje „rozředění“ energie města a snižuje kvalitu veřejného prostoru a služeb.

Výsledkem je, že lidé často nevnímají město jako dostatečně atraktivní a odcházejí z něj, aby bydleli v prostředí, kde se cítí dobře. Tomuto trendu napomáhá i moderní infrastruktura, která umožňuje snadnou dostupnost Ostravy i ze vzdálenějších lokalit.

Natáčení videí, která představují Vizi prostorového rozvoje Ostravy ve výstavním prostoru MAPPA nesoucí název „Za výlohou“. | Zdroj: archiv MAPPANatáčení videí, která představují Vizi prostorového rozvoje Ostravy ve výstavním prostoru MAPPA nesoucí název „Za výlohou“. | Zdroj: archiv MAPPA

„Tento charakter je ale zároveň jejím velkým potenciálem,“ zamýšlí se nad tématem Ondřej Vysloužil, „díky volným plochám, množství zeleně a kvalitní infrastruktuře se může v budoucnu rozvíjet v moderní metropoli. Je však důležité směřovat investice promyšleně dovnitř současného zastavěného území. Povede to k posilování kompaktního města, k intenzivnějšímu využití vnitřních prostorových rezerv, odstraňování bariér, zlepšení využívání brownfieldů a omezení zastavování krajiny.“

Koncertní sál jako začátek

MAPPA již stála u zadání několika architektonických soutěží a zapojila se do řady rozběhlých nebo začínajících projektů. Nejvýznamnějším začínajícím projektem je nový koncertní sál. Soutěž k němu nicméně proběhla ještě před vznikem ateliéru městského plánování. Ondřej k soutěži dodává: „Mezinárodní soutěž vyhrál návrh od renomovaného architekta Stevena Holla a celá stavba bude vzhledem k navrženému architektonickému řešení a celkovému rozsahu a charakteru rekonstrukce velkou výzvou.“ Nebude se totiž jednat o novostavbu, takříkajíc na zeleném poli. Nový koncertní sál bude technologicky výjimečnou vestavbou do stávajícího Domu kultury architekta Jaroslava Fragnera.

Koncertní sál města Ostravy, vizualizace | Zdroj: archiv MMOKoncertní sál města Ostravy, vizualizace | Zdroj: archiv MMO

Jedinou, i když významnou budovou to ale nekončí. „Za urbanistickou výzvu považujeme dostavbu lokality Nová Karolina a její propojení s dalšími částmi Ostravy,“ vypočítává Ondřej Vysloužil. Na ploše brownfieldu již nyní vzniká zcela nový kus města, který propojí historické jádro s postindustriální zónou Dolní oblast Vítkovice, v současnosti velmi navštěvovaným místem využívaným pro kulturní, vzdělávací a volnočasové akce.

„V MAPPA si také uvědomujeme, že Ostrava potřebuje kvalitní a typologicky atraktivní bytovou zástavbu, která bude konkurovat bydlení v rodinných domech a zastaví, případně i obrátí trend odlivu obyvatel do okrajových částí města. To je rovněž jedna z výzev, která před námi stojí.“

Ředitel MAPPA Ostrava, Ing. arch. Ondřej Vysloužil | Zdroj: archiv MAPPAŘeditel MAPPA Ostrava, Ing. arch. Ondřej Vysloužil | Zdroj: archiv MAPPA

První úspěchy a Ostrava budoucí

Ačkoli institut funguje teprve velice krátkou dobu (obzvláště v měřítku urbanistického rozvoje města), získal již MAPPA své první dílčí úspěchy. Kromě realizace a dohlížení nad zmiňovanými soutěžemi členové ateliéru budují spolupráci a partnerství s dalšími subjekty podílejícími se na rozvoji města – s odborníky, zástupci developerů, investory atp. Do společné a společenské diskuse přinášejí dobrou znalost města opírající se o velké množství dat. Podnikají kroky k nalézání tzv. dohody v území, která povede k jeho smysluplnému využití.

Ostrava z výšky | Foto: Boris RennerOstrava z výšky | Foto: Boris Renner

A jak by mohl moravskoslezský průmyslový klenot vypadat za dvacet let? Ondřej Vysloužil zmiňuje především snahu o efektivní využití rezerv nabízejících se uvnitř území města, namísto rozšiřování se dále do krajiny, a nabídku atraktivního bydlení. „Bude zde kvalitní architektura a kultivovaný veřejný prostor, město bude pro své obyvatele příjemné a bezpečné, budou se v něm pohybovat bez překážek. Zároveň bude spolehlivě a za využití moderních technologií poskytovat vše potřebné. Lidé se zde budou cítit dobře a nebudou mít potřebu stěhovat se jinam,“ shrnuje na závěr. Držíme Ostravě palce a těšíme se na další úspěchy!

Související

Místo uhlí moderní architektura. Futuristický koncertní sál, připomínající pouzdro na hudební nástroj, dokazuje, že Ostrava je progresivní město
Interiér a architektura

Místo uhlí moderní architektura. Futuristický koncertní sál, připomínající pouzdro na hudební nástroj, dokazuje, že Ostrava je progresivní město

Markéta Blažková - 28. 12. 2020 - 8 min.

Fenomén Brno. Moravská metropole se stala nejstylovějším městem republiky, co jí k tomu pomohlo?
Ostatní

Fenomén Brno. Moravská metropole se stala nejstylovějším městem republiky, co jí k tomu pomohlo?

Kateřina Tobišková - 2. 9. 2020 - 8 min.

Zachránit a nebourat. Ostrava jde příkladem, jak pečovat o chátrající budovy a opět jim vrátit lesk
Interiér a architektura

Zachránit a nebourat. Ostrava jde příkladem, jak pečovat o chátrající budovy a opět jim vrátit lesk

Nela Kuhnová - 10. 9. 2020 - 9 min.

Progresivní Ostrava. Studio z New Yorku postaví pro Janáčkovu filharmonii novou koncertní halu
Interiér a architektura

Progresivní Ostrava. Studio z New Yorku postaví pro Janáčkovu filharmonii novou koncertní halu

Tereza Urban - 15. 7. 2019 - 3 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024