Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
NKP Vyšehrad | Foto: NKP Vyšehrad NKP Vyšehrad | Foto: NKP Vyšehrad

Aktuálně z Czechdesignu: V architektonické soutěži hledáme novou podobu expozice Národní kulturní památky Vyšehrad

Národní kulturní památka Vyšehrad (NKP Vyšehrad) je prvořadou českou památkou. Po implementaci vizuální identity, kterou před dvěma lety našla v soutěži organizované Czechdesignem, pokračovalo vedení v kultivaci veřejného prostranství, otevřelo nepřístupné části vyšehradského podzemí a zavedlo nové prohlídkové okruhy. Nyní vedení památky podniká další kroky, které povedou ke zvelebování tohoto národního klenotu.

NKP Vyšehrad vyhlásilo architektonickou soutěž, zprostředkovanou odbornou organizací Czechdesign, s cílem najít kreativní architektonické řešení stálé expozice v prostorách tzv. Gotického sklepa a Galerie Vyšehrad. Nová expozice má být vstupní výstavou Vyšehradu. Její nová podoba by měla být populárně naučná a cílit na veřejnost všech věkových kategorií z ČR i zahraničí. Cílem je nápaditě a důstojně, bez příliš dlouhých textů, seznámit návštěvníky s bohatou historií Vyšehradu. 

„Naší ambicí je stávající expozici ve sklepním prostoru nejen obměnit, ale také rozšířit v mezích svého nejbližšího okolí, objektů a prostoru bývalé knížecí a královské akropole. Může tak vzniknout jedinečná expozice, soustava prostorů, přecházející z interiéru do exteriéru,“ dodal k plánům ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera. 

Podobu nové expozice NKP Vyšehrad navrhnou nezávislí architekti ve vyzvané dvoufázové soutěži. Zadavatel soutěže, Národní kulturní památka Vyšehrad, do soutěže vyzval tyto tři architektonické kanceláře:

  • Jan Albrecht & Jan Maroušek & Renata Slámková,
  • ROBUST architekti,
  • Roháč Stratil Architektonický ateliér.

Soutěžní návrhy bude posuzovat porota složená z odborníků, ale také zástupců zadavatele. Odbornou část poroty budou tvořit renomovaní nezávislí architekti Roman Brychta (Roman Brychta architekti), Radim Babák (hipposdesign) a Lenka Míková (Lenka Míková architekti). V tzv. závislé části poroty zasedne Petr Kučera (ředitel NKP Vyšehrad) a Bohdana Kolenová (vedoucí úseku programu a propagace NKP Vyšehrad).

„Velmi si vážím aktivního přístupu a snahy vedení Národní kulturní památky Vyšehrad dělat věci zodpovědně a hledat správné řešení cestou soutěže. Zvolený formát neanonymní soutěže umožní otevřenou diskuzi nad jednotlivými soutěžními návrhy mezi zadavatelem, porotou i soutěžícími a věřím, že díky tomu také povede k nejlepšímu možnému výsledku,“ dodává ke spolupráci s NKP Vyšehrad ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová. 

Všechny tři týmy architektů se na začátku září zúčastnily osobního briefingu a prohlídky soutěžního místa. Cílem bylo zajistit všem účastníkům dostatečný vhled do zadání soutěže, ale i najít odpovědi na jejich věcné otázky týkající se nejen místa, ale i soutěže. Nyní již všichni účastníci pracují na svých návrzích. Výsledky soutěže budou představeny na začátku roku 2023.

Galerie

Další články