Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Aktuálně z Czechdesignu: Státní tiskárna cenin hledá účastníky soutěže na novou vizuální identitu

Státní tiskárna cenin se ohlíží za svou historií a na základě téměř stoleté existence, vývoje a významných změn se rozhodla pro změnu své vizuální identity, která má lépe reflektovat současný vývoj společnosti a zaměření na digitální služby. Odborná organizace Czechdesign byla Státní tiskárnou cenin oslovena k organizaci soutěže.

Státní tiskárna cenin zahájila výrobu bankovek roku 1928. Za dobu svého působení získala několik mezinárodních ocenění. Pro mnohé „pouze“ tiskárna bankovek, cenných papírů a dokladů za dobu své existence prošla značnými změnami, které reagují na současné trendy, a právě to by STC chtěla lépe komunikovat. Ve stále více digitalizovaném světě se společnost více orientuje na poskytování digitálních služeb, ve kterých vidí mj. svou budoucnost. 

Současné logo Státní tiskárny cenin | Zdroj: Státní tiskárna ceninSoučasné logo Státní tiskárny cenin | Zdroj: Státní tiskárna cenin

„Chceme být vnímáni jako konkurenceschopný a vyhledávaný dodavatel komplexních služeb a technologicky vyspělých produktů v ceninové výrobě a především v digitálních službách. Naším cílem je dlouhodobě zvyšovat spokojenost zákazníků s našimi produkty a službami; podporovat vlastní výzkum a vývoj, jehož výsledkem jsou inovativní produkty v oblasti digitálních služeb; nadále vytvářet inspirativní prostředí pro naše zaměstnance, ve kterém budou cítit podporu svého osobního rozvoje a ocenění pracovních výsledků; a v neposlední řadě být společensky a environmentálně odpovědná firma,“ říká generální ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka. 

Pro společnost je obtížné se se svým nynějším vizuálním stylem identifikovat, jelikož neodpovídá strategii podniku a současným grafickým trendům. Nová vizuální identita by měla přinést snadno čitelné logo a komplexní systém utvářející jednotný vizuální styl použitelný napříč celou společností. 

Logo a celkový vizuální styl se kromě pár nepatrných úprav během téměř 100 let fungování tiskárny neměnil. O to zodpovědněji musíme k celému projektu přistupovat. Naším přáním je vytvořit nadčasové logo, které bude pozitivně vnímat jak současná, tak i další generace,říká Tomáš Hebelka.  

Podoba nové vizuální identity vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign, do které se mohou zapojit všichni grafičtí designéři nebo studia. 

Soutěž bude probíhat jako uzavřená, dvoufázová a bude do ní vyzváno až 5 účastníků na základě projeveného zájmu a odborného posouzení portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu získá následnou zakázku. O vítězi rozhodne porota složená z externích odborníků oboru a zástupců Státní tiskárny cenin.

Zájemci o účast v soutěži mohou svá portfolia a kontaktní údaje (telefon, e-mail) posílat do 31. května 2022 manažerce soutěže Anetě Hubačové na email: aneta.hubacova@czechdesign.cz.

Webové stránky Státní tiskárny cenin.

Další články