Aktuálně z CZECHDESIGN: Designéři navrhnou vizuální identitu pro Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem chce nahradit značku z roku 2005 a najít moderní a ucelenou vizuální identitu, která bude mít potenciál sjednotit veškerou prezentaci města i jeho subjektů, a kultivovat tak veřejné prostředí. Designérská soutěž, kterou pořádá odborná organizace CZECHDESIGN, bude otevřená všem zájemcům o účast.

Aktuálně používaná značka, která se skládá z grafického symbolu řek Labe a Bíliny v modré barvě a textu internetové adresy v červeném poli, již neodpovídá aktuálním potřebám města v oblasti prezentace a nereflektuje všechny kanály, kterými město komunikuje.

Aktuální značka Ústí nad Labem | Zdroj: https://www.usti-nad-labem.czAktuální značka Ústí nad Labem | Zdroj: https://www.usti-nad-labem.cz

Proto se zástupci města rozhodli najít nový směr vizuální komunikace a ke spolupráci oslovit odbornou organizaci CZECHDESIGN, která měla na starosti například soutěže pro Kadaň, Litoměřice nebo Prahu 3.

„Jsme rádi, že se Ústí nad Labem rozhodlo jít formou profesionálně organizované otevřené soutěže, která je tou nejférovější. Do prvního kola se totiž bude moci přihlásit každý. Vzhledem k vysoké prestiži města a díky existenci líhně talentů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem věříme, že se nám sejde velké množství kvalitních návrhů,“ komentuje Radim Tuček, design konzultant CZECHDESIGN.

Návrhy bude hodnotit porota složená z nezávislých odborníků oboru a zástupců města. V prvním kole lze očekávat desítky přihlášených prací, do druhého pak postoupí tři nejlepší soutěžící.

Vizuální identita bude primárně zpracována pro Magistrát města Ústí nad Labem, ale zároveň tak, aby mohla být využita i pro prezentaci všech čtyř městských obvodů. Bude tedy umožňovat individuální odlišení, ale zároveň sjednocovat komunikaci města jako celku. Zahrnovat bude též identitu pro příspěvkové organizace a akciové společnosti města, jako jsou Dopravní podnik města Ústí nad Labem nebo Zoo Ústí nad Labem.

Výsledkem nebude pouze logo, ale ucelená podoba veškerých výstupů komunikace města. Kromě konceptu identity budou mít designéři za úkol navrhnout též podobu internetových stránek, úředních dokumentů, tištěného zpravodaje, letáků, plakátů nebo označení budov a manuálu, jak s identitou pracovat.

„Jednotná prezentace usnadní orientaci obyvatel a návštěvníků a zároveň přispěje ke kompletní proměně grafické kultury a prezentace města. Díky sjednocení všech výstupů má identita do budoucna potenciál přinést městu i časovou a finanční úsporu,“ doplňuje Tuček.

Práce na přípravě nového vizuálu byla iniciována minulý rok v souvislosti se schválenou strategií rozvoje města Ústí nad Labem, která předpokládá moderní a jasnou komunikaci směrem k občanům. Je to další krok, jak představit Ústí nad Labem jako sebevědomou metropoli regionu atraktivní pro trávení volného času i bydlení. Jsem si jist, že soutěž proběhne na vysoké úrovni a umožní talentovaným designérům spolupodílet se na změně image našeho města,“ říká náměstek primátora Tomáš Vlach.

Ústí nad Labem | Zdroj: Facebook Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města Ústí nad LabemÚstí nad Labem | Zdroj: Facebook Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města Ústí nad Labem

Doc. ak. mal. Michal Slejška, vedoucí ateliéru Grafického designu 2 na FUD UJEP, říká, že město většinou vnímané jako nevábný, špinavý, průmyslový kout republiky je dnes už na jiné cestě, ačkoliv v oblasti kultury má stále co dohánět. Vizuální prezentace města Ústí nad Labem by si už i s přihlédnutím k zajímavé minulosti dle něj zasloužila lepší přístup. Město samotné i jeho okolí by si zasloužilo větší pozornost, na jejímž počátku by měla být i lepší kvalita jednotné vizuální identity.

A zároveň vnímá soutěž jako pozitivní krok: „Dobře promyšlený vizuální styl není pouhé logo nalepené na čemkoli, ale systém identifikace s prostorem a vizuální začlenění všeho, co tvoří město, do jakéhosi rozpoznatelného, odlišitelného a výtvarně zajímavého, identifikovatelného celku. Kvalitní vizuální styl by měl pomoci v zapamatování a lepší prezentaci města Ústí nad Labem v kontextu Čech, ale i městských částí, úřadů, kultury, památek, veřejného prostoru a mobiliáře. Lidé by si měli na kvalitní prezentaci svého města zvyknout a identifikovat se s ní. V ideálním případě pak promyšlený a důsledně používaný vizuální styl zpětně kultivuje společnost i prostředí, pro které je navržen.“

„V otevřené soutěži o nový vizuální styl města Ústí nad Labem vyhlašované ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN tedy spatřuji jedinečnou možnost najít opravdu kvalitní, nadčasové a hlavně funkční řešení. Soutěž otevřená více designérům s různými přístupy, s možností porovnávat jednotlivá řešení slibuje lepší výsledky než přímá zakázka. Přizvání CZECHDESIGNU je pro tuto soutěž dobrým krokem – zárukou férových a profesionálně zajímavých podmínek pro soutěžící s garancí kvalitní odborné poroty. Tyto záruky slibují větší zájem ze strany jednotlivých designérů, a tím větší možnost získat opravdu výjimečný a promyšlený vizuální styl,“ doplňuje Slejška.

Kompletní pravidla soutěže budou vyhlášena v září, výsledky pak budou představeny v prosinci 2021.

Související

Roztančená Chrudim. Město představuje nové logo a vizuální identitu od Markéty Steinert
Grafický design

Roztančená Chrudim. Město představuje nové logo a vizuální identitu od Markéty Steinert

Jarmila Řehořková - 26. 1. 2021

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme novou vizuální identitu města Humpolec
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme novou vizuální identitu města Humpolec

Jarmila Řehořková - 12. 6. 2020

Propojení moderního s historií. Město Kadaň představuje vizuální styl a logo od studia Colmo, vítěze designérské soutěže
Grafický design

Propojení moderního s historií. Město Kadaň představuje vizuální styl a logo od studia Colmo, vítěze designérské soutěže

Jarmila Řehořková - 1. 6. 2020

Cimrmanovsky dokonalý rým. Město Svitavy představuje novou vizuální identitu
Grafický design

Cimrmanovsky dokonalý rým. Město Svitavy představuje novou vizuální identitu

Markéta Mazalová - 1. 5. 2020

Využila dominanty města a uspěla. Nový vizuální styl pro Litoměřice vytvořila rodačka Eva Vopelková
Grafický design

Využila dominanty města a uspěla. Nový vizuální styl pro Litoměřice vytvořila rodačka Eva Vopelková

Jarmila Řehořková - 25. 9. 2019

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024