Aktuálně z Czechdesign: Benešov hledá vizuální identitu pomocí designérské soutěže

Známé středočeské město se 17 tisíci obyvateli se rozhodlo změnit a sjednotit podobu své vizuální komunikace. V rámci designérské soutěže, do které bylo vybráno 5 účastníků, vznikne vizuální styl města i jeho příspěvkových organizací.

Benešov se dlouhodobě potýká s problémem nejednotné vizuální prezentace, která znesnadňuje komunikaci informací směrem k veřejnosti, návštěvníkům i firmám a partnerům. Neexistuje komplexní systém vizuální identity, pouze samostatné logo, které pro město v roce 2012 navrhl architekt Ondřej Lovíšek. 

Zástupci města si proto nechali zrealizovat sociologický výzkum vnímání současné identity Benešova místními obyvateli. Paralelně s běžícím výzkumem se město obrátilo na organizaci Czechdesign s cílem zorganizovat designérskou soutěž a najít nový směr prezentace. Výsledkem bude logický, komplexní a provázaný systém utvářející jednotnou vizuální identitu, která bude občanům blízká a srozumitelná. Následně vznikne grafický manuál pro aplikaci nové identity a proběhne její postupná implementace. 

„S novou identitou budeme pracovat ve Zpravodaji města Benešov, na webových stránkách a sociálních sítích města. Rádi bychom jej propojili s materiály, které vnímáte ve městě pohledově – plakáty, pozvánky, upozornění, billboardy, rollupy nebo propagační materiály našeho města. Své uplatnění by měl najít v oblasti cestovního ruchu, v kultuře, sportu i vzdělávání,“ doplňuje Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov. 

Designérská soutěž pobíhá jako jednokolová s kontrolou rozpracovanosti, vyzvaná, neanonymní. 

Po pečlivé rešerši byli do soutěže vyzváni následující grafičtí designéři/studia:

  1. Helena Jiskrová
  2. Jakub Gruber
  3. Jan Matoušek
  4. Markéta Steinert
  5. Studio Svéráz

V porotě kromě zástupců města zasednou i odborníci na grafický design jako Kateřina Přidalová (teoretička designu), Roman Černohous (grafický designér, typograf) a Miroslav Roubíček (grafický designér ze studia Colmo).

Výsledky soutěže budou známy na podzim 2021.

Více informací si můžete přečíst i ve Zpravodaji města Benešov, který je k nahlédnutí zdezde.

Nová vizuální identita města je součástí projektu digitalizace systémů. Ten může město Benešov uskutečnit pomocí získaného dotačního titulu „Automatizace služeb MěÚ Benešov“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016721. Dotace je přidělována z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Související

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme grafické designéry, kteří navrhnou novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci
Grafický design

Aktuálně z CZECHDESIGNu: hledáme grafické designéry, kteří navrhnou novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci

Tereza Škvárová - 20. 5. 2021

Benešov je pro lidi zvenčí špatně uchopitelný, říkají kurátorky výstavy DŮM X MUD. V Muzeu umění a designu řeší architekturu a současnou podobu města
Interiér a architektura

Benešov je pro lidi zvenčí špatně uchopitelný, říkají kurátorky výstavy DŮM X MUD. V Muzeu umění a designu řeší architekturu a současnou podobu města

Magdaléna Rosůlková - 30. 10. 2020

Člověk nemusí rozumět umění, aby přišel do muzea. Muzeum umění a designu Benešov je otevřeno všem generacím, říká ředitelka Lenka Škvorová
Kritika a teorie

Člověk nemusí rozumět umění, aby přišel do muzea. Muzeum umění a designu Benešov je otevřeno všem generacím, říká ředitelka Lenka Škvorová

Veronika Soukupová - 2. 1. 2020

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024