AI se dívá na ženskou problematiku mužskou optikou a témata cenzuruje. Jakou zkušenost mají designéři s umělou inteligencí?

Vojtěch Domlátil, vedoucí ateliéru Animace, a ukázka z experimentálního filmu Buková Hlubina od jeho studenta Vojtěcha Hakena | Zdroj: osobní archiv Vojtěcha Domlátila, archiv ZČU Vojtěch Domlátil, vedoucí ateliéru Animace, a ukázka z experimentálního filmu Buková Hlubina od jeho studenta Vojtěcha Hakena | Zdroj: osobní archiv Vojtěcha Domlátila, archiv ZČU

Dokáže umělá inteligence nahradit umělce, nebo jim usnadní práci? Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni s umělou inteligencí aktivně pracuje. V ateliéru Animace Vojtěcha Domlátila a ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace Kristiny Fišerové vznikají studentské práce, na jejichž vývoji se AI přímo podílela. Jak se lišila jejich zadání a výsledné výstupy a jak vnímají uplatnění umělé inteligence na poli animace a grafického designu?

Na Západočeské univerzitě v Plzni v letošním roce vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je sledovat vývoj v oblasti umělé inteligence, diskutovat o možnostech, limitech, etických, právních a dalších aspektech jejího využití v prostředí vysoké školy a navrhovat relevantní opatření. Pracovní skupinu tvoří zástupci fakult a rektorátních pracovišť zaměřených na oblasti strategie, studia a vědy.

Plzeňská umělecká fakulta se fenoménem AI programově zabývá na úrovni kateder i konkrétních ateliérů a navazuje mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi, například izraelským Holon Institute of Technology, díky kterým se jí daří pronikat do problematiky umělé inteligence na vysoké úrovni.

Kristina Fišerová, jedna z vedoucích magisterského stupně ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace, a kniha Femme od její studentky Barbory Kramné | Zdroj: ZČUKristina Fišerová, jedna z vedoucích magisterského stupně ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace, a kniha Femme od její studentky Barbory Kramné | Zdroj: ZČU

Vedoucí Katedry audiovize a ateliéru Animace doc. Vojtěch Domlátil a vedoucí Katedry grafického designu a ilustrace a ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace doc. Kristina Fišerová zapojili vizuální generátory, chatboty a další software přímo do výuky skrze semestrální a klauzurní práce.

Kristina Fišerová, která vede magisterský stupeň ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace společně s prof. Rostislavem Vaňkem, v rozhovoru uvedla, že není možné se v oblasti umělé inteligence nevzdělávat: „Studenti nám najednou začali nosit věci, u kterých bylo jasné, že je nemohli tak rychle stihnout –⁠ výstupy se dříve generovaly několik hodin nebo dní, teď je měli najednou všichni hotové podezřele rychle. Takže mi vlastně nezbylo než se o téma AI začít zajímat.“ Klíčové je podle Kristiny Fišerové to, aby s umělou inteligencí pracovali i pedagogové a dokázali tak snáze rozlišit jednoduše vygenerovaný obsah.

Umělá inteligence jako téma celého semestru

V ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace začali s umělou inteligencí pracovat brzy poté, co byly spuštěny vizuální generátory Midjourney a DALL-E, a tomuto tématu věnovali celý semestr. Tyto a další programy (např. DreamStudio) generují vizuální výstupy na základě zadaných slov (promptů), jež je potřeba pro docílení požadovaného výsledku postupně zpřesňovat a program vést. Pro vyhledání vhodných slov se používá například chatbot ChatGPT, který díky využití umělé inteligence slouží i jako knihovna nápadů.

Úvodní strana knihy/artefaktu Shapelifters od Vojtěcha Liebla, čerstvého absolventa ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace | Zdroj: archiv ZČUÚvodní strana knihy/artefaktu Shapelifters od Vojtěcha Liebla, čerstvého absolventa ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace | Zdroj: archiv ZČU

Podle Kristiny Fišerové je jedním z hnacích motorů využívání umělé inteligence lidská lenost, kdy se namísto vymýšlení raději zeptáme AI, která na nás vychrlí desítky nápadů v rekordním čase: „Umělec pak zůstává v roli kurátora –⁠ škrtá, vybírá to, co potřebuje, a rozvádí myšlenku dál. Měli bychom se studenty mluvit o tom, jestli AI náhodou není dobrý sluha, ale špatný pán. Kde jsou ty hranice, za které nemáme jít, abychom nepřestali sami přemýšlet.“ 

Kristina Fišerová ve svém ateliéru zvolila cestu přesně specifikovaných zadání. Vzhledem k současnému složení ateliéru se jedním ze zpracovávaných témat stala také ženská otázka. Zajímaly ji především odpovědi a reakce, které studentky skrze spolupráci s umělou inteligencí naleznou. Zajímavé bylo zjištění, že se AI dívá na ženskou problematiku spíše mužskou optikou a některá témata cenzuruje.

Vojtěch Liebl ve své práci Shapelifters dotváří grafické výstupy vygenerované AI například pomocí 3D tisku | Zdroj: archiv ZČUVojtěch Liebl ve své práci Shapelifters dotváří grafické výstupy vygenerované AI například pomocí 3D tisku | Zdroj: archiv ZČU

Příkladem výstupu může být kniha Femme studentky Barbory Kramné, která s pomocí umělé inteligence nahlížela na současné celospolečenské problémy tak, že nechala AI vytvořit manifest k emancipaci žen.

Čerstvý absolvent ateliéru Vojtěch Liebl se ve své diplomové práci zaměřil na ekosystémy reprezentované hlenkami, amébovitými organismy, a jejich neustálou proměnlivostí. Grafické výstupy získané pomocí umělé inteligence propojil ve své experimentální práci Shapelifters s volnými médii a 3D tiskem. Výsledkem procesu byla kniha/artefakt.

Kniha Barbory Kramné s názvem Femme kombinuje grafické výstupy vygenerované pomocí AI a také odpovědi na témata ženské otázky, které na základě jejích dotazů umělá inteligence vygenerovala | Zdroj: archiv ZČUKniha Barbory Kramné s názvem Femme kombinuje grafické výstupy vygenerované pomocí AI a také odpovědi na témata ženské otázky, které na základě jejích dotazů umělá inteligence vygenerovala | Zdroj: archiv ZČU

AI a pohyblivý obraz

Podle Vojtěcha Domlátila je využití umělé inteligence na poli animace a pohyblivého obrazu spíše v začátcích. Připouští však, že zásadní proměna oboru může nastat v řádech měsíců až jednotek let: „Myslím si, že do pár let bude mainstreamem to, že si člověk sám během chvilky na základě pár vložených slov vygeneruje vlastní celovečerní film. Ale určitě to neznamená konec lidské práce, která bude podle mě naopak více ceněná než tyhle automaticky vygenerované výstupy.“

Ivan Zalogin z ateliéru Animace zpracovával téma Umělá inteligence a pohyblivý obraz | Zdroj: archiv ZČUIvan Zalogin z ateliéru Animace zpracovával téma Umělá inteligence a pohyblivý obraz | Zdroj: archiv ZČU

Zadání v ateliéru Animace bylo volnější – studenti měli jako závěrečnou práci semestru zpracovat téma umělé inteligence a pohyblivého obrazu. Cílem bylo si skrze nástroj pro generování pohyblivého obrazu Stable Diffusion práci s AI vyzkoušet, udělat si na ni vlastní názor a případně se vůči ní vymezit.

Některé z výstupů se pomocí klasické kreslené animace věnují problematice deepfake pornografie. Jiné, například Unstopable Race Ivana Zalogina, se zaměřují na udržení konkrétní vizuality a atmosféry napříč celou stopáží a na postprodukci materiálu vygenerovaného umělou inteligencí.

U snímku Unstopable Race se Ivan Zalogin zaměřuje na to, aby materiál vygenerovaný pomocí AI držel v rámci celého snímku jednotnou vizualitu a atmosféru | Zdroj: archiv ZČUU snímku Unstopable Race se Ivan Zalogin zaměřuje na to, aby materiál vygenerovaný pomocí AI držel v rámci celého snímku jednotnou vizualitu a atmosféru | Zdroj: archiv ZČU

Další ze studentů, Vojtěch Haken, vytvořil experimentální film Buková Hlubina, který umělá inteligence vygenerovala kompletně – AI vytvořila námět, rozepsala ho do scénáře, rozdělila do záběrů, namluvila voiceover, vytvořila obraz a hudbu a vše rozpohybovala. Autor se tak podílel na začátku procesu vložením prvotních promptů a na konci procesu výstupy sestříhal.

Vojtěch Domlátil uvádí, že se jedná o jednu z nejvýraznějších prací: „Jde o silnou, působivou až mrazivou výpověď, ve které umělost naráží na neuměle zmiňovanou lidskost, vesnickost a přírodu v kombinaci s obrazy různých propagačních letáků, modelek a monotónnosti.“

Vojtěch Haken vytvořil experimentální film Buková Hlubina, který kompletně vygenerovala umělá inteligence - vytvořila námět, napsala scénář, namluvila voiceover, vytvořila obraz i hudbu a vše rozpohybovala | Zdroj: archiv ZČUVojtěch Haken vytvořil experimentální film Buková Hlubina, který kompletně vygenerovala umělá inteligence - vytvořila námět, napsala scénář, namluvila voiceover, vytvořila obraz i hudbu a vše rozpohybovala | Zdroj: archiv ZČU

Budoucnost uměleckých oborů

V rámci rozhovoru s Vojtěchem Domlátilem a Kristinou Fišerovou jsme se dotkli i budoucnosti uměleckých oborů a toho, zda je umělecká tvorba umělou inteligencí ohrožena. Oba se shodují na tom, že se umění generované umělou inteligencí možná stane mainstreamem. V takovém případě pak bude autorská tvorba o to více ceněna jako něco, co z tohoto mainstreamu vystupuje. Predikují, že úspěšným bude nakonec umělec s výrazným výtvarným jazykem či specifickou „chybou“, ať už bude své výtvarné vyjádření kombinovat s AI, nebo ne.

Kristina Fišerová k dalšímu využití umělé inteligence v grafickém designu dodává: „Dovedu si představit, že kdybych teď dostala zadání na plakát festivalu, bude mi AI skvělým pomocníkem. Ale například pro tvorbu písma bez experimentálního charakteru, tvorbu vizuálních stylů nebo knižní úpravy je umělá inteligence prozatím nepoužitelná.“

Vojtěch Domlátil vidí přínos umělé inteligence v oboru animace v tom, že může autorům ušetřit čas s překreslováním jednotlivých obrázků kvůli jejich rozhýbání. Nyní AI sofistikovaně animovat v podstatě neumí, ale Vojtěch Domlátil věří, že nejpozději do pár let bude možné rozanimovat vlastní obrázky libovolným animačním stylem i druhem pohybu. Klíčové jsou podle něj původní vizuální návrhy a koncept, který se pomocí AI zpracovává. Důležité je i působení autora jako dramaturga, jenž vybírá a dolaďuje podklady vytvořené pomocí umělé inteligence.

Související

Nahradí umělá inteligence grafiky? Povrchní designéři skončí, práce s myšlenkovým přesahem je ale nenahraditelná
Grafický design

Nahradí umělá inteligence grafiky? Povrchní designéři skončí, práce s myšlenkovým přesahem je ale nenahraditelná

Michaela Rusová - 19. 5. 2023

job shop
Přerov lab
výstava czd
SHOP Snoubení