Advokátka radí designérům. Tvůrčí mysl – půlka úspěchu aneb ochrana výsledků tvůrčí činnosti

JUDr. Lucie Kianková, BA | Foto: archiv autorky JUDr. Lucie Kianková, BA | Foto: archiv autorky

V článku Jak na boj s plagiáty, který jsme vám přinesli v první polovině loňského roku, byly představeny možné nástroje obrany proti padělání autorských děl. Současně v něm byla uvedena důležitá informace, kterou bych v dnešním článku ráda více rozvedla. Tou je ochrana výsledků tvůrčí činnosti, a to se zaměřením na ochranu designu.

Nadále totiž platí, že vedle samotné produkce umělecké činnosti je stejně tak důležité soustředit se na její ochranu. Mezi řádnou ochranu svých práv je přitom nutno zahrnout nejen monitoring trhu a možných zásahů, ale také zaznamenávání a ukládání všech podkladů, které prokazují autorství, včetně důkazů reflektujících dobu, kdy dílo vzniklo. Jak totiž platí, v případě sporu je primárně na autorovi, aby prokázal, že právě on je skutečným autorem díla a aby svá tvrzení podložil relevantními důkazy.

Proč je ochrana tak důležitá?

Protiprávní činnost v oblasti práv duševního vlastnictví nabývá na významu. Situace je o to vážnější s rozvojem on-line prostředí, které přináší osobám zasahujícím do autorských práv nové příležitosti. To platí i stran protiprávních zásahů do designu. Pokud jde konkrétně o padělání zboží (zásah do designu lze v tomto ohledu spatřovat v padělání obalů výrobků či tvaru výrobků), hodnota takového zboží dosáhla v roce 2019 v Evropě přes sto miliard EUR (Status report on IPR infringement, červen 2020, EUIPO). Současně je nutno říct, že padělané zboží představuje významnou hrozbu také pro spotřebitele, a to především pokud jde o jejich zdraví a bezpečnost. 

Jeden z článků takového řetězce přitom z pohledu autorských práv může vést právě k designérovi samotnému. Nebude-li mít totiž designér řádně chráněno své dílo, pak bude jeho pozice v boji proti zjištěným zásahům do jeho díla značně ztížena. To přitom rovněž platí v případě, kdy designér zhotovuje dílo pro jiného na objednávku. I smluvní vztah mezi autorem a objednatelem je nezbytné vhodně a pečlivě upravit. Pak bude možné snáz naplnit formuli „jednou autor, navždy autor“ (samozřejmě s možnými modifikacemi, které si mezi sebou smluvní strany dobrovolně sjednají a které připouští zákon).

Technika lithyalinu v kolekci Lukáše Nováka pro Lasvit. Rok po představení této kolekce ji začal jiný designér kopírovat. | Zdroj: lukasnovak.orgTechnika lithyalinu v kolekci Lukáše Nováka pro Lasvit. Rok po představení této kolekce ji začal jiný designér kopírovat. | Zdroj: lukasnovak.org

Evidujeme nárůst sporů, jejichž předmětem jsou protiprávní zásahy do designu

Dnešní článek se zaměřuje na ochranu designu z prostých důvodů. Nejen, že publikum, kterému je tento článek určen především, působí v tomto oboru, ale také z toho důvodu, že evidujeme nárůst sporů, jejichž předmětem je právě protiprávní zásah do designu. V mnohých případech jde o kopírování vzhledu výrobků co do jejich tvaru, grafického ztvárnění nebo například použitého vzoru.

Základní ochranu svého díla lze přitom zajistit hned několika způsoby, z nichž jako nejvhodnější se v případě designu jeví zejména ochrana prostřednictvím průmyslového práva (průmyslového vzoru) či například pomocí moderních technologií (blockchain), které jsou na rozvoji a postupně nabývají na svém významu. 

V praxi se setkávám s tím, že mnoho autorů neví, že průmyslovým vzorem mohou ochránit vzhled výrobku či jeho tvar, a to nejen pokud jde o linie, ale také pokud jde o materiál výrobku a jeho zdobení. Zásadní pro ochranu designu je jeho vnímatelnost zrakem a jeho vyobrazení na výrobku. Průmyslový vzor se registruje u Úřadu průmyslového vlastnictví (Úřad) a zcela zásadní pro získání ochrany je, že se musí jednat o nový design s individuální povahou. Jinými slovy musí jít o design, který do doby podání přihlášky průmyslového vzoru nebylo možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů a který se liší od stávajícího (známého) stavu designu.

České designérské studio Koncern představilo kolekci Fake it Easy určenou ke kopírování nejen na čínském trhu. | koncern.czČeské designérské studio Koncern představilo kolekci Fake it Easy určenou ke kopírování nejen na čínském trhu. | koncern.cz

S ochranou designu prostřednictvím průmyslového vzoru se nejčastěji setkáváme v oblasti oděvního, stavebního či výrobního průmyslu. To však v žádném případě neznamená, že své místo v tomto ohledu nemá ochrana vzhledu řemeslných výrobků (např. z oboru šperkařství, hodinářství či krajkářství). Ochrana úspěšně zapsaného průmyslového vzoru trvá na území České republiky pět let od data podání přihlášky a podání přihlášky je spojeno s úhradou poplatku ve výši 1.000 Kč. V případě, že průmyslový vzor přihlašuje osoba, která průmyslový vzor vytvořila (sám autor jako původce), však hradí za přihlášku pouze poloviční poplatek 500 Kč. To je v poměru nákladů na materiál, čas a vlastní designérskou činnost jistě únosná částka.

Originální pumpa od ateliéru SAD pro značku GAS v porovnání s Čerpací stanice Stopka Libeň v Praze. | Zdroj: idnes.czOriginální pumpa od ateliéru SAD pro značku GAS v porovnání s Čerpací stanice Stopka Libeň v Praze. | Zdroj: idnes.cz

Výše uvedená ochrana designu může být podpořena také prostřednictvím platforem založených na blockchain principu, které umožňují uchování dat v čase včetně zachycení informace o jakékoli změně uložených dat. V oblasti designu může být taková platforma využita například pro uchování skic či tvůrčích myšlenek o vývoji designu. Ukládané dokumenty jsou opatřeny digitálním časovým razítkem, které může jako určitý certifikační prvek napomoci při verifikaci osoby původce designu a datu jeho vytvoření. S ohledem na rozvoj digitalizace lze i tuto cestu vnímat jako vhodnou. Ačkoli v předmětné problematice v současnosti nejsou k dispozici žádná veřejně dostupná soudní rozhodnutí především českých soudů, která by reflektovala užití těchto platforem v souvislosti s právem duševního vlastnictví, domnívám se, že nastane čas, kdy takto evidované záznamy budou soudy považovány za relevantní důkazy v otázce prokázání autorství k dílu.

Slevový řetězec supermarketů Aldi prodává páry replik židlí Eames za 39,99 liber - zlomek z 339 liber, které stojí nákup jedné autorizované verze židle. | Zdroj: dezeen.comSlevový řetězec supermarketů Aldi prodává páry replik židlí Eames za 39,99 liber - zlomek z 339 liber, které stojí nákup jedné autorizované verze židle. | Zdroj: dezeen.com

Jako vhodný nástroj ochrany designu a potvrzení autorství se také jeví sepsání notářského zápisu, kterým by byla existence autorského díla k datu sepsání osvědčena. Je však třeba mít na paměti, že vždy je více než vhodné začít s ochranou svého díla až po provedené designové rešerši, ze které vyjde zejména najevo, zda je design opravdu nový a má individuální povahu. Pokud by totiž z provedené rešerše vyplynul opak, pak by registrace průmyslového vzoru nemusela být úspěšná a účinné by nemusely být ani další nástroje ochrany.

JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka

JUDr. Lucie Kianková, BA | Foto: zdroj autorkyJUDr. Lucie Kianková, BA | Foto: zdroj autorky

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl&Partner jako osmý ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům. 

Související

CZECHDESIGN poradna pro designéry v době koronakrize. Vy jste se ptali, advokátka Lucie Kianková odpovídala
Ostatní

CZECHDESIGN poradna pro designéry v době koronakrize. Vy jste se ptali, advokátka Lucie Kianková odpovídala

Lucie Brostíková - 17. 4. 2020 - 9 min.

Advokátka radí designérům. Jak na boj s plagiáty
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na boj s plagiáty

Lucie Brostíková - 28. 4. 2020 - 6 min.

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem
Ostatní

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem

Lucie Brostíková - 15. 11. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Lucie Brostíková - 24. 6. 2019 - 5 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.
Design služeb

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Lucie Brostíková - 18. 10. 2018 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce
Produktový design

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Lucie Brostíková - 9. 8. 2018 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024