Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Autobus s pohonem na klíč, KOVAP, foto: Lenka Šulcová Autobus s pohonem na klíč, KOVAP, foto: Lenka Šulcová

Svět hraček je plný fantazie, zábavy, úsměvu (a to nejen toho dětského). Na první pohled se může zdát, že hračky jsou jednoduchým tématem, které má v právu nevýznamné místo a kusou regulaci. Takový pohled ale pro vztah hračky a práva neplatí. Právní regulace hraček je naopak velmi přísná a jejím cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Je-li tedy předmětem tvorby designéra navrhování hraček a jejich výroba, pak by měl designér zpozornět a věnovat se i právní stránce věci. Právní předpisy totiž stanoví pro oblast hraček nemálo povinností a to, kolik jich bude muset designér naplnit, se bude odvíjet zejména od toho, zda bude hračku pouze navrhovat anebo bude i jejím výrobcem.

Co je hračka?

Jak na evropské, tak na české úrovni se setkáme v zásadě se stejnou definicí hračky. Hračka je právními předpisy definována jako výrobek navržený nebo určený, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let. Z této definice je patrné, že bude-li výrobek sloužit vedle hraní i jinému účelu, přesto bude považován za hračku.

NUXO bus od Libora Motyčky, foto: Jan HromádkoNUXO bus od Libora Motyčky, foto: Jan Hromádko

Postavení designéra

Zaměřuje-li designér svou tvorbu na hračky, může tak činit několika způsoby. Z pohledu povinností stanovených právními předpisy je pro samotného designéra v zásadě nejjednodušší, pokud design hraček pouze navrhuje (ze svých nápadů tvoří skicy, vytváří 3D vizualizace atd.) a výsledný projekt předává jinému subjektu (zpravidla výrobci hračky), který se následně stará o výrobu hračky a naplnění zákonných povinností. Ačkoli tedy odpovědný za soulad hračky s právními předpisy bude výrobce, měl by mít designér i přesto minimálně povědomí o materiálech a součástech hračky a jejich vhodnosti na bezpečnost a zdraví dítěte, resp. konečného uživatele hračky. Design hračky totiž není jen o tvaru a barvě. Designér rovněž navrhuje hračku s tím, že zpravidla určí (pokud to nevyplývá ze zadání zakázky), z jakého materiálu má být hračka vyrobena, jakému účelu bude sloužit a jaké má mít funkce. Nejen z tohoto důvodu je více než vhodné vzájemný vztah designér-výrobce podrobně smluvně upravit. Zpravidla se v takovém případě bude jednat o smlouvu o dílo, která by měla mimo jiné obsahovat také licenční ujednání opravňující výrobce k užití předaného díla (designu hračky). Smluvní úpravu zájemného vztahu mezi designérem a výrobcem je často podceňována. S ohledem na výše uvedené lze však doporučit věnovat této smluvní úpravě více pozornosti.

Ikonický buvol od Libuše Niklové, Fatra, foto: Jan HromádkoIkonický buvol od Libuše Niklové, Fatra, foto: Jan Hromádko

Designér je i výrobcem

Jak již bylo naznačeno, problematika uvádění hraček na trh je velmi komplexní. Za klíčové subjekty z pohledu právní regulace je přitom nutno považovat nikoli designéry, ale zejména výrobce, dovozce a distributory. Nejvíce povinností však právní předpisy stanoví výrobcům. Je-li tedy designér současně i výrobcem hračky, pak jej nemine, aby vedle kreativní činnosti podstoupil příslušné kroky k naplnění veškerých zákonných povinností. To může být mnohdy velmi časově i finančně náročné. K hračce musí být vypracována například technická dokumentace, musí být provedeny testy bezpečnosti hračky, naplněny veškeré požadavky na vlastnosti hračky, a to i z pohledu evropských právních ředpisů. Dále je nutno opatřit obal hračky potřebnými údaji, připojit příslušná upozornění, pokyny či návod i zajistit pravidelný monitoring stížností a případných závadností hračky.

Play in the dark od Kateřiny Kuchařové, foto: Jan HromádkoPlay in the dark od Kateřiny Kuchařové, foto: Jan Hromádko

Povinností spojených s výrobou hraček a jejich uváděním na trh je více, než by se mohlo na první pohled zdát a všem designérům, kteří se hračkami zabývají lze tedy v této souvislosti doporučit obezřetnost. Zejména v případě, že je designér současně i výrobcem hračky bych poté doporučila, aby se před jejím uvedením na trh podrobně seznámil s danou problematikou a případně vyhledal odbornou právní pomoc. V opačném případě se totiž designér vystavuje riziku sankcí ze strany státního dozoru a potenciálně také zařazení hračky do evropského systému RAPEX – databáze nebezpečných výrobků, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka 

Mgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorkyMgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorky

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl&Partner jako čtvrtý ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům. 

Související

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk
Móda a šperk

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Lucie Brostíková - 6. 3. 2019

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.
Design služeb

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Lucie Brostíková - 18. 10. 2018

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce
Produktový design

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Lucie Brostíková - 9. 8. 2018

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024