Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
Autobus s pohonem na klíč, KOVAP, foto: Lenka Šulcová Autobus s pohonem na klíč, KOVAP, foto: Lenka Šulcová

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Svět hraček je plný fantazie, zábavy, úsměvu (a to nejen toho dětského). Na první pohled se může zdát, že hračky jsou jednoduchým tématem, které má v právu nevýznamné místo a kusou regulaci. Takový pohled ale pro vztah hračky a práva neplatí. Právní regulace hraček je naopak velmi přísná a jejím cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Je-li tedy předmětem tvorby designéra navrhování hraček a jejich výroba, pak by měl designér zpozornět a věnovat se i právní stránce věci. Právní předpisy totiž stanoví pro oblast hraček nemálo povinností a to, kolik jich bude muset designér naplnit, se bude odvíjet zejména od toho, zda bude hračku pouze navrhovat anebo bude i jejím výrobcem.

Co je hračka?

Jak na evropské, tak na české úrovni se setkáme v zásadě se stejnou definicí hračky. Hračka je právními předpisy definována jako výrobek navržený nebo určený, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let. Z této definice je patrné, že bude-li výrobek sloužit vedle hraní i jinému účelu, přesto bude považován za hračku.

NUXO bus od Libora Motyčky, foto: Jan HromádkoNUXO bus od Libora Motyčky, foto: Jan Hromádko

Postavení designéra

Zaměřuje-li designér svou tvorbu na hračky, může tak činit několika způsoby. Z pohledu povinností stanovených právními předpisy je pro samotného designéra v zásadě nejjednodušší, pokud design hraček pouze navrhuje (ze svých nápadů tvoří skicy, vytváří 3D vizualizace atd.) a výsledný projekt předává jinému subjektu (zpravidla výrobci hračky), který se následně stará o výrobu hračky a naplnění zákonných povinností. Ačkoli tedy odpovědný za soulad hračky s právními předpisy bude výrobce, měl by mít designér i přesto minimálně povědomí o materiálech a součástech hračky a jejich vhodnosti na bezpečnost a zdraví dítěte, resp. konečného uživatele hračky. Design hračky totiž není jen o tvaru a barvě. Designér rovněž navrhuje hračku s tím, že zpravidla určí (pokud to nevyplývá ze zadání zakázky), z jakého materiálu má být hračka vyrobena, jakému účelu bude sloužit a jaké má mít funkce. Nejen z tohoto důvodu je více než vhodné vzájemný vztah designér-výrobce podrobně smluvně upravit. Zpravidla se v takovém případě bude jednat o smlouvu o dílo, která by měla mimo jiné obsahovat také licenční ujednání opravňující výrobce k užití předaného díla (designu hračky). Smluvní úpravu zájemného vztahu mezi designérem a výrobcem je často podceňována. S ohledem na výše uvedené lze však doporučit věnovat této smluvní úpravě více pozornosti.

Ikonický buvol od Libuše Niklové, Fatra, foto: Jan HromádkoIkonický buvol od Libuše Niklové, Fatra, foto: Jan Hromádko

Designér je i výrobcem

Jak již bylo naznačeno, problematika uvádění hraček na trh je velmi komplexní. Za klíčové subjekty z pohledu právní regulace je přitom nutno považovat nikoli designéry, ale zejména výrobce, dovozce a distributory. Nejvíce povinností však právní předpisy stanoví výrobcům. Je-li tedy designér současně i výrobcem hračky, pak jej nemine, aby vedle kreativní činnosti podstoupil příslušné kroky k naplnění veškerých zákonných povinností. To může být mnohdy velmi časově i finančně náročné. K hračce musí být vypracována například technická dokumentace, musí být provedeny testy bezpečnosti hračky, naplněny veškeré požadavky na vlastnosti hračky, a to i z pohledu evropských právních ředpisů. Dále je nutno opatřit obal hračky potřebnými údaji, připojit příslušná upozornění, pokyny či návod i zajistit pravidelný monitoring stížností a případných závadností hračky.

Play in the dark od Kateřiny Kuchařové, foto: Jan HromádkoPlay in the dark od Kateřiny Kuchařové, foto: Jan Hromádko

Povinností spojených s výrobou hraček a jejich uváděním na trh je více, než by se mohlo na první pohled zdát a všem designérům, kteří se hračkami zabývají lze tedy v této souvislosti doporučit obezřetnost. Zejména v případě, že je designér současně i výrobcem hračky bych poté doporučila, aby se před jejím uvedením na trh podrobně seznámil s danou problematikou a případně vyhledal odbornou právní pomoc. V opačném případě se totiž designér vystavuje riziku sankcí ze strany státního dozoru a potenciálně také zařazení hračky do evropského systému RAPEX – databáze nebezpečných výrobků, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka 

Mgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorkyMgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorky

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl&Partner jako čtvrtý ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům. 

Další články