Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Ilustrační foto, zdroj: www.hanuslamr.com Ilustrační foto, zdroj: www.hanuslamr.com

Právo je základem designu. I takový pohled na design je možný, aniž by se tím jakkoli potlačoval význam tvůrčí osobní složky autora. Právo je ovšem ve většině případů základním rámcem pro to, aby se designér mohl se svou činností přenést z ateliéru do podnikatelských vztahů a v nich také pokračovat.

Napříč jednotlivými oblastmi designu se totiž s právem běžně setkáváme. Právo v oblasti designu přitom může mít různé podoby. Může být například podkladem, který stanoví práva a povinnosti pro výkon vlastní činnosti designéra nebo například oblastí, ve které se designér realizuje nebo inspiruje. Toto druhé pojetí bylo nedávno představeno například v rámci návrhu redesignu soudcovských talárů. V tomto článku se ale zaměříme na prvně zmíněný vztah práva a designu, tedy na vztah, ve kterém právo představuje podklad pro výkon designérské činnosti. Tentokrát představíme základní právní minimum pro designéry šperků jako výrobků z drahých kovů ve smyslu puncovního zákona a některé limity působnosti Puncovního úřadu při provádění puncovních kontrol.

ilustrační foto, zdroj: www.michaelagorcova.czilustrační foto, zdroj: www.michaelagorcova.cz

Zahájení činnosti

Právní povinnosti designérovi vznikají ještě před tím, než s vyrobenými šperky vyjde vůbec na trh. Aby tak totiž mohl učinit, je nezbytné, aby následoval zákonné požadavky a tuto tvůrčí uměleckou činnost nejdříve oficiálně registroval. Registrace výrobní činnosti probíhá u Puncovního úřadu a vyžaduje se k ní živnostenské oprávnění. Jako vhodné se jeví Puncovnímu úřadu doložit také absolvované umělecké vzdělání či přehled dosavadní tvůrčí činnosti. Běžně bude potřeba, aby designér zažádal také o přidělení identifikační značky, kterou budou jeho šperky vždy označeny. K tomu si designér musí zajistit příslušné razidlo.

ilustrační foto, zdroj: www.zorya.eu/cs/ilustrační foto, zdroj: www.zorya.eu/cs/

Puncovní kontrola

Po úspěšné registraci výroby šperků z drahých kovů se právní předpisy projeví i při samotném prodeji těchto výrobků. Zákonná úprava totiž například vyžaduje, aby zboží bylo řádně opuncováno, šperky byly viditelně odděleny od ostatních výrobků a byly zřetelně označeny dle druhů užitých drahých kovů a dle jejich ryzosti nebo aby byl zákazníkům vždy vydán prodejní doklad, který bude obsahovat povinné náležitosti. V některých případech mohou designéři vnímat zákonná omezení tak, že právní předpisy (zákonodárce) ve skutečnosti brání projevu jejich tvůrčí činnosti. Designér se totiž v praxi může nezřídka potýkat s tím, že svou kolekci šperků nemůže prezentovat esteticky tak, jak by skutečně chtěl. Šperk ze zlata například nesmí prodávat vedle šperku ze stříbra nebo z oceli, protože mu v tom brání povinnosti stanovené puncovním zákonem.

Je však nutno konstatovat, že cílem právní regulace je zejména ochrana spotřebitelů a zamezení jejich klamání. K tomu může v praxi docházet například nepřesným/nepravdivým označením drahého kovu a jeho ryzosti. Pokud se týká oblasti designu, mezi designéry zažitá označení nemusí být spotřebitelům dost dobře známá. Tak tomu bude v případě tzv. „bílého zlata“, kterým designéři nazývají porcelán, avšak běžný spotřebitel tomuto spojení bude jen těžko rozumět. To u spotřebitele může způsobit pochybnosti o výrobku vedoucí v některých případech dokonce ke stížnostem podaným u České obchodní inspekce anebo u Puncovního úřadu.

ilustrační foto, zdroj: www.nastassiaaleinikava.comilustrační foto, zdroj: www.nastassiaaleinikava.com

Náhodné inspekce

Povinnosti stanovené v puncovním zákoně by tedy měl každý designér jako výrobce šperků z drahých kovů dodržovat. Puncovní úřad je totiž dle tohoto zákona oprávněn provést u výrobce šperků puncovní kontrolu. Ta přitom spočívá v kontrole zejména výše uvedených požadavků. Puncovní kontroly jsou náhodně generovány počítačem, a nelze tedy předvídat u jakého subjektu a v jakém intervalu se puncovní inspektor objeví, natož očekávat, že by se puncovní inspektor předem ohlásil a o provedení puncovní kontroly subjekt informoval.

Oprávnění Puncovního úřadu k provádění puncovních kontrol je však omezeno zejména dodržováním zákonných povinností. Puncovní inspektor musí při prováděné kontrole dostatečně zjistit skutkový stav, má-li podezření z porušení puncovního zákona. K tomu má oprávnění odebrat vzorky přímo na místě anebo přímo na místě provést zkoušku ryzosti. Při kontrole by proto nemělo docházet k situacím, kdy puncovní inspektor takovou kontrolu na místě neučiní anebo neodebere vzorky a ponechá zboží v provozovně s tím, že zboží má být dodatečně předloženo k další kontrole.

ilustrační foto, zdroj: www.klarasipkova.czilustrační foto, zdroj: www.klarasipkova.cz

Možnost odvolání

Výsledkem provedené kontroly je pak v případě porušení puncovního zákona udělení pokuty. V tomto ohledu puncovní zákon nepřipouští žádná jiná varovná opatření (například napomenutí) a jakékoli, byť neúmyslné, porušení se tedy vždy dotkne peněženky designéra.

Nejen puncovní inspektor, ale také designér by měl být v průběhu puncovní kontroly bdělý. Ne v každém případě totiž musí nutně dojít k pochybení na straně designéra. Pokud tedy bude u designéra provedena puncovní kontrola s výsledkem, se kterým designér nebude souhlasit, pak lze doporučit, aby byl průběh kontroly blíže posouzen a případně aby bylo proti výsledku kontroly podáno odvolání.

JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka

Mgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorkyMgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorky

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl&Partner jako třetí ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům. 

Související

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Lucie Brostíková - 24. 6. 2019 - 5 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.
Design služeb

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Lucie Brostíková - 18. 10. 2018 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce
Produktový design

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Lucie Brostíková - 9. 8. 2018 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024