Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Pokud po přečtení minulého článku uvažujete, že si založíte vlastní značku, pak Vám nejdříve doporučujeme seznámit se s dalšími odbornými radami advokátky Lucie Kiankové, které Vám cestu k vlastní značce usnadní.

Pokud jste prvních pět kroků zatím nečetli, doporučujeme začít jimi: 10 kroků k vlastní značce. Advokátka radí designérům

Pět kroků je za námi. V rámci nich jsme prošli podobou ochranné známky, jejím propojením s výrobky či službami i požadavkem na originální podobu značky. Dále také územním dosahem vlastní značky a požadavkem na prověření, zda vymyšlené označení již nepoužívá někdo jiný. Tím ale cesta k vlastní značce zdaleka nekončí.

Krok č. 6
Je nás víc.

Vlastní značka nemusí nutně reprezentovat jednoho designéra. Často je její podoba výsledkem spolupráce a směsí nápadů více osob. Z právního pohledu vystupují tyto osoby jako spoluvlastníci ochranné známky. Pokud mezi spoluvlastníky není dohodnuto jinak, má každý právo ochrannou známku sám užívat a společně s ostatními rozhodovat o tom, jak s ní bude dále nakládáno. Společně tedy budou spoluvlastníci rozhodovat například o tom, zda umožní její užívání někomu jinému nebo zda ji prodají.

Pokud se na vlastní značce podílelo více designérů, kteří mají zájem s ní spojená práva a povinnosti společně vykonávat, pak lze zápis takového označení do rejstříku ochranných známek právě s uvedením všech vlastníků (přihlašovatelů) jistě doporučit. Tímto postupem totiž bude posílena právní jistota jednotlivých zúčastněných subjektů a v případě sporu mezi nimi (například ohledně prodeje ochranné známky) bude jednodušší prokázat jaká práva a povinnosti kterému z vlastníků vlastně přísluší.    

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Fakulta umění a designu UJEPIlustrační foto, zdroj: Facebook Fakulta umění a designu UJEP

Krok č. 7
Nejsem grafik = nemám značku?

Vlastní značka a její finální podoba nemusí nutně vzejít přímo z rukou designéra. I přesto však mohou práva a povinnosti spojené s ochrannou známkou designérovi příslušet.

Nejsem grafik = nemám značku tedy jistě neplatí.

Využije-li designér pro vytvoření své značky služeb grafického studia, pak se bude jednat o vytvoření grafického díla na objednávku, jehož předmětem bude grafické zpracování značky. Práva a povinnosti spojené s tímto grafickým dílem na objednávku přitom budou podléhat režimu autorského práva. V tomto ohledu je dalším doporučením nepodcenit obsah smlouvy mezi grafikem a designérem, a to především co do konkrétního popisu parametrů značky, licence ke značce či souhlasu grafika s registrací díla (značky) jako ochranné známky.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Fakulta umění a designu UJEPIlustrační foto, zdroj: Facebook Fakulta umění a designu UJEP

Krok č. 8
Jak na to?

Proces přihlášení ochranné známky nemusí designéry nijak odrazovat. Ano, je sice nutno řádně vyplnit přihlášku ochranné známky, doplnit ji o příslušné přílohy (například vyobrazení vlastní značky, plná moc zástupce přihlašovatele) a doručit ji Úřadu průmyslového vlastnictví. Na webových stránkách Úřadu lze ovšem dohledat užitečné informace, které mohou celý proces přihlašovateli usnadnit.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Fakulta architektury ČVUT v PrazeIlustrační foto, zdroj: Facebook Fakulta architektury ČVUT v Praze

Krok č. 9
Vyber druh i provedení.

Při přihlašování ochranné známky je potřeba zvážit, pod jakým druhem má být ochranná známka registrována a v jakém barevném provedení. Ochranné známky lze registrovat jako slovní, kombinované, obrazové či například prostorové. Zatímco u kombinované ochranné známky bude vlastní značka designéra chráněna jak co do své slovní, tak grafické podoby; u prostorové ochranné známky bude ochrana poskytnuta trojrozměrnému označení (tedy specifickému tvaru).

Neméně důležitá je také volba barevného provedené ochranné známky. To má totiž ještě stále vliv na to, jak široký rozsah ochrany vlastně ochranná známka značce poskytne. Zatímco při registraci černobílé varianty bude ochrana poskytnuta různým variacím barevného provedení značky, při registraci ochranné známky v konkrétním barevném provedení bude chráněna pouze tato přihlašovaná barevná kombinace. S ohledem na plánované legislativní změny ovšem není jisté, jak dlouho se tento stav udrží. Převládají totiž tendence nahlížet na barevná provedení ochranných známek skrz pravidlo „what you see, is what you get“. Hrozí tedy, že černobílé provedení ochranné známky již v budoucnu nebude chránit jakékoli barevné provedení ochranné známky, ale pouze to registrované – černobílé.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook ScholastikaIlustrační foto, zdroj: Facebook Scholastika

Krok č. 10
Mám na to?

Pokud má designér obavu z vysokých nákladů spojených s ochranou vlastní značky, není k tomu důvod, neboť výše správního poplatku je dostupná i začínajícím podnikatelům. Přihláška ochranné známky podléhá poplatku 5.000 Kč a tato částka zahrnuje registraci ochranné známky ke třem třídám výrobků a služeb. Pro začátek by počet tříd měl dostačovat. Chce-li však designér užívat vlastní značku od začátku pro více odlišných tříd výrobků či služeb, zvyšuje se poplatek za registraci ochranné známky o 500 Kč za každou další třídu. V této souvislosti je potřeba doplnit, že ochranná známka platí po dobu 10 let od podání přihlášky. Lze ji ovšem bez větších problémů vždy na dalších 10 let prodloužit.

Pokud se týká mezinárodních ochranných známek anebo ochranných známek EU, u těch je již potřeba počítat s vyššími vstupními náklady. Jejich platnost přitom trvá také 10 let a v případě zájmu je lze tak jako u národní ochranné známky znovu obnovit.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook ScholastikaIlustrační foto, zdroj: Facebook Scholastika

S vlastní značkou se samozřejmě pojí nespočet dalších otázek. Například těch souvisejících s povinností jejího užívání, jejími účinky či ochranou až po ty související s jejím licencováním anebo zahájením podnikání. Představeny byly základní právní kroky, na které by měl designér při vytváření vlastní značky myslet. Lze ovšem doporučit se v konkrétním případě poradit i s odborníkem. Proto pokud Vás nějaká otázka k vlastní značce napadá, klidně nám napište.

JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka

Mgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorkyMgr. Lucie Kianková, BA, zdroj: archiv autorky

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl & Partner jako druhý ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům.  

Související

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Lucie Brostíková - 24. 6. 2019 - 5 min.

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk
Móda a šperk

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Lucie Brostíková - 6. 3. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce
Produktový design

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Lucie Brostíková - 9. 8. 2018 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024